Novinky

Vládní pomoc: Žádný rozpor mezi plány a skutečností

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Reakce MF
  • Nepřesnosti
  • Ministerstvo financí
  • Ekonomika
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Koronavirus
  • Opatření
  • novinky.cz

Reakce MF na článek Vláda slíbila nalít do ekonomiky přes bilion. Dala jen 21 miliard
(zdroj: Novinky.cz, 13.5.2020)

Pomoc ekonomice, kterou již schválila vláda, dosahuje v řeči čísel 1,1 bilionu korun. To je nezpochybnitelný fakt, ke kterému musí dojít každý, kdo sečte celkovou kapacitu přijatých opatření. Objevují se ohlasy, že objem dosud vyčerpané pomoci je mnohem menší. To je však zcela logické, protože jednotlivá opatření nabíhají postupně, jsou čerpána průběžně (například po měsících). Ošetřovné se vyplácí po měsíci a není překvapivé, že jeho příjemce nedostane celý balík dejme tomu na půl roku dopředu. Stejně tak u liberačního balíčku v oblasti daní, který umožňuje poplatníkům pozdější úhradu daně je přeci zřejmé, že bude narůstat v čase podle toho, jak si občané a firmy o tuto možnost budou či nebudou žádat. Dokonce i Pětadvacítka, která i podle vyjádření opozičních politiků funguje pružně, je vyplácena postupně tak, jak si po ni živnostníci žádají. Naproti tomu celková kvantifikace dopadů zahrnuje kompletní dopady, které jsou rozloženy do delšího časového období. Žádný rozpor mezi plány a skutečností tím nevzniká. Rozdíl mezi oběma čísly se bude postupně snižovat.

Co se týče metodiky, na jejímž základě Ministerstvo financí tuto celkovou sumu kvantifikovalo, využili jsme stejnou strukturu, kterou k tomuto vykazování aktuálně aplikují i ostatní země a odborná pracoviště. Jedná se o členění do třech základních kategorií: (1) přímá podpora, (2) odklady daní a odvodů a (3) záruční schémata. Celkové číslo naopak nezahrnuje některá další opatření a výdaje, které je obtížné vyčíslit, jako je úvěrové moratorium nebo vyšší částky směřované na vyplácenou sociální podporu.

Díky tomu je možné vládou schválenou pomoc jednoduše srovnat s ostatními zeměmi. I toto srovnání jasně ukazuje, že Česká republika patří mezi země, které na podporu své ekonomiky uvolňují (v poměru k HDP) nejen ve srovnání se zeměmi EU, rozhodně nejvíce.

Nejčtenější