Novinky

Schillerová: Hospodaření si nevylepšujeme

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Ministr financí
  • Mladá fronta Dnes
  • Rozhovor
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: Mladá fronta DNES | Datum vydání: 04.01.2020 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 8

* Ještě loni v listopadu to vypadalo, že se vám plánovaný deficit 40 miliard nepodaří dodržet. Podle průběžného plnění byl rozpočet v deficitu 38,6 miliardy. Jak došlo k obratu?

Do státního rozpočtu přišlo na konci roku více příjmů. Listopad je vždycky příjmově horší, hodně se před Vánocemi fakturuje, kapitálové výdaje se zvednou. Na příjmy je silnější prosinec a leden.

* Pomohl vám vylepšit saldo převod peněz ze zvláštních privatizačních účtů ve výši 18 miliard korun? Novela zákona schválená v roce 2018 peníze nově umožňuje převést do rozpočtu.

S těmi 18 miliardami jsme počítali už v plánu rozpočtu, byly jeho součástí už od února, kdy novela vstoupila v účinnost, nešlo tedy o jeho vylepšení. Na rozdíl od minulých let, kdy se z účtů každý rok převádělo průměrně 10 miliard korun podle libovůle ministra financí, a to v podstatě bez jakéhokoliv klíče a bez kontroly parlamentem. V roce 2002 bylo ze zvláštních účtů privatizace utraceno neuvěřitelných 120 miliard korun. A tehdy skutečně šlo o příjmy z privatizace, dnes se v podstatě bavíme pouze o dividendě ČEZ. Naopak naše novela přinesla do tohoto procesu větší transparentnost. Díky ní už nezávisí nakládání s penězi z privatizačních účtů na libovůli vlády a ministrů financí, ale je plně pod kontrolou parlamentu. Prostředky, které nebudou využity na krytí privatizačních výdajů, nezůstanou nečinně ležet, ale budou využity na investiční potřeby podle aktuálního stavu hospodářství.

* Na financování výdajů si nicméně Česká republika musí půjčovat. Jak si české dluhopisy stojí na mezinárodním finančním trhu?

V eurech si půjčujeme dokonce za minusový úrok. Měli jsme i období, kdy jsme si půjčovali i na korunové dluhopisy za minusový úrok, nyní je to 1,5 až 2 procenta.

* Letošní rozpočet je kvůli růstu mandatorních výdajů ještě napjatější než loni. Bude zřejmě těžké nepřekročit plánovaný schodek. Pomoci by vám měla novela daňového řádu projednávaná ve Sněmovně, která prodlužuje lhůtu na vracení DPH z 30 na 45 dnů. To opticky vylepší na přelomu roku hospodaření o 16 miliard korun.

Je to nepřesná interpretace. Prodloužení lhůty pro vracení DPH je pouze jednorázový vedlejší efekt novely. Jejím cílem je snížit částku zadržovaných vratek DPH – loni finanční správa zadržovala kolem 1 miliardy, chceme to ještě snížit a zadržovat jen skutečně p r o b l e m a t i c k é případy. Na jejich identifikaci p o t ř e b u j e m e víc času. Naše lhůta na vracení DPH je 30 dní, jedna z nejkratších v rámci EU. Ve finále na tom vydělají podnikatelé.

* Na roky 2021 a 2022 plánujete v rozpočtovém výhledu opět deficit 40 miliard korun. Jaké saldo rozpočtu navrhnete ve výhledu na rok 2023? Budete ambiciózní a například směřovat k vyrovnanému rozpočtu?

Číslo vám neumím říct, bude záležet na vývoji ekonomiky. Nemůžeme si v žádném případě dovolit ekonomiku zaškrtit. To už jsme zažili v letech 2009 až 2012. Letos poroste ekonomika asi o 2 % a v roce 2021 odhadujeme mírné oživení, růst ekonomiky by mohl být 2,2 %, pokud nenastanou žádné neočekávané skutečnosti. Od toho se budou vyvíjet naše další plánování.

Nejčtenější