Novinky

Rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou v Interview ČT 24

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • ČT 24
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor

Zdroj: ČT 24 | Datum vydání: 03.01.2020 | Rubrika: Interview ČT24 18:25

Daniel TAKÁČ, moderátor
Stát loni utratil o 28 a půl miliardy víc, než vybral, schodek státního rozpočtu je tak asi o 11 miliard lepší nebo nižší, chcete-li, než jaký poslanci pro rok 2019 dovolili. Je ministryně financí ráda, že státní hospodaření dopadlo právě takhle, proč se utrácí víc, než kolik stát dostane, jak dlouho to takhle půjde a kolik peněz stát efektivně vynaložil na to, aby česká ekonomika byla konkurenceschopnější, hostem Interview ČT24 je místopředsedkyně vlády České republiky a ministryně financí Alena Schillerová. Dobrý podvečer, paní ministryně, děkuju, že jste přišla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Dobrý večer, dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Jste spokojená s tím, jak státní rozpočet 2019 dopadl?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak já jsem taková povaha, že nejsem spokojená nikdy ale.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To je taková diplomatická odpověď, ne ale buď jste ráda…

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jsem.

Daniel TAKÁČ, moderátor
…Že to dopadlo takhle…

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jsem protože.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nebo nejste, protože by to mohlo být lepší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jsme pod plánem, jsme pod plánem a samozřejmě já jsem hlavně ráda, že přitom schodku, který je asi.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vy jste pod plánem odjakživa, kdybychom to měli poměřovat s tím, jak přesně vám vyjde plán, tak ten vám tedy nevyšel snad nikdy, pokud si dobře pamatuju.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Třeba teď jsme se mu hodně přiblížili asi nejvíce za poslední, za posledních pár let, ale těch, těch 28 a půl miliardy schodku jsem ráda, protože při tom všem, že to takto vyšlo. V podstatě jsme extrémně investovali o 17 miliard víc oproti plánu, o 23 miliard víc oproti roku 2018, zvýšili jsme důchody, což je nějakých 37 miliard na průměr 900 korun, ještě jsme přidali v roce 19 všem nad 85 let o tisícovku. Regionální školství jsme zvedli platy o 15 procent a tak dále.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vy jste opravdu ráda, že se utratí víc, než na co ta ekonomika má, i když to víc je pořád nižší než to, co vám poslanci dovolili, jinými slovy schodek je nižší než ten povolený, ale prostě se utratí víc, než to co ta, než to co ten státní rozpočet získá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Pane redaktore, já jsem dnes měla tiskovou konferenci, tam se měla celou řadu zajímavých grafů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
My jsme jí vysílali.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já vím, já vím, já si toho vážím, děkuji. Tam jsem měl celou řadu zajímavých grafů a měla jsem tam mimo jiné i vývoj celkových plnění. Já nevím od roku 2000, kdy to vlastně mělo stejnou metodiku, protože nemá cenu porovnávat třeba období, kdy ta metodika byla jiná. A měla jsem tam připojen i růst ekonomiky a ten růst ekonomiky samozřejmě zpomalil letos na 2 a půl procenta. Pořád je to krásné číslo. Pořád je to víc než dvojnásobek průměru Evropské unie. Pořád je to dáno vnějšími vlivy a tak dále.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře, ale pořád je tady to, ať se ekonomika přece vyvíjí jakkoliv, tak prostě pracují s tím, co mám, anebo ne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To je pravda, to je pravda, ale měli jsme schválený čtyřicetimiliardový schodek. Ten jsme, ten jsme vlastně nedočerpali a samozřejmě prosadili jsme ho a víte, že státní rozpočet je základní politický nástroj v rukou každé vlády.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano, ano, je jasné, na co se ptám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Je mi jasné, na co se ptáte.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Proč nehospodaříte jenom s tím, co skutečně jsem schopen přijmout?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Vezměte si, že teď 3 roky po sobě jsme měli buď přebytkový rozpočet, anebo vyrovnaný, téměř vyrovnaných. Pokud očistím od evropských peněz v tom roce 17, tak ale také přírůstek, které byly skoro jednou takové a teď jsme na polovičním růstu. Všechny priority, to znamená já jsem ráda, že jsme, že jsme udrželi důvěru v ekonomiku. To znamená spotřeba držela pořád růst ekonomický, že jsme rekordně investovali, což je velmi důležité v době, kdy ekonomika zpomaluje a přitom jsme ještě hospodařili pod plán, takže já jsem spokojená. V tuto chvíli totiž zaškrtit ekonomiku, a to znamená omezit výdaje, by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
K uškrcení se taky dostaneme předpokládám v našem rozhovoru, ještě na jednu věci se chci zeptat, kritici říkají, že to je čtvrtý nejhorší výsledek státní hospodaření za poslední 4 roky, vy na to odpovídáte, že to je čtvrtý nejlepší výsledek za posledních 20 let.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Proč je pro vás důležitější to srovnání nějaká dvě desetiletí zpátky a nikoliv to, za co může vy, teď myslím vy, vláda vaše a ČSSD, která ty poslední 4 roky za to tady může zjednodušeně řečeno.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Důležité srovnání je z toho úhlu pohledu, abychom srovnávali růst ekonomiky. To znamená porovnávali srovnatelná čísla. To znamená, že za poslední v době konjunktury vrcholu konjunktury až dvojnásobných růstů a samozřejmě ještě pozor nesmíme zapomenout, také je zavedení velmi účinných daňových opatření, které nám zdvihli základnu, takže my dnes srovnáváme už vlastně období, které s těmito opatřeními už jsou zahrnuty v předchozích letech. Takže na základ nejvyšší, kterou srovnáváme, myslím meziročně po zavedení těch opatření, myslím teď kontrolní hlášení a EET, takže pro mě je důležité posuzovat to z pohledu těch 20 let. To znamená různých cyklů a ty porovnávat. Já jsem třeba dnes upozorňovala na to, že je velmi zajímavé třeba číslo roku 2008, což byl vlastně poslední rok před recesí, která vypukla zhruba naplno v roce 2009, kdy byl schodek 20 miliard. My máme dnes -28 a půl miliardy a obojí je -0,5 % HDP, což je velice důležité mínus 0,5 % HDP. To znamená, že my vycházíme z jiné základny, tehdy byl HDP 3200, dneska máme 5600 miliard.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Víme, co se stalo v roce 2009, když ta krize přišla, jak vypadaly další rozpočty a další schodky, tak mi řekněte, jak by ten rozpočet vypadal, kdyby se stalo to co před 10 lety?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Zásadní rozdíl mezi rozpočtem tehdy a mezi rozpočtem dnes je ten, že my máme takzvané veřejné finance přebytkové, to je strašně důležité. My dodržujeme střednědobý rozpočtový cíl, což je takový trošku složitý technický termín, který nastavuje pakt solidarity Evropské unie. My jsme naprostí premianti v Evropské unii. To znamená my dnes ten střednědobý rozpočtový cíl máme v podstatě ještě přebytkový letos asi 0,3 % HDP.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Když vytáhnu ten státní rozpočet.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A zopakuji tu otázku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Kdyby nebyl růst 2, 2 a půl procenta, to konkrétní číslo budeme znát, kdyby to bylo -2, 2 a půl procenta, tak jak by ten rozpočet vypadal?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale to je příliš mnoho kdyby. My nemáme -2,2 %, my máme celkové veřejné finance plusové a můžeme je mít podle paktu solidarity až někde kolem -1 %. My jsme si to sami snížili na -0,75 % a v té době, na který jste se ptal, tak se vůbec tyto předpisy nedodržovaly u nás v naší republice, bylo tam třeba -4 a půl procenta. Takže logicky to samozřejmě propadlo do těch astronomických částek. Takže vezměte si, že v tom roce 9 já jsem to na tom grafu měla, byl růst 4 a půl procenta nebo 8 a najednou jsme tam měli 150 miliardový schodek, protože jsme nedodržovali tento střednědobý rozpočtový cíl. To je ten zásadní rozdíl.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Já se samozřejmě ptám z toho důvodu, jak dlouho je udržitelné mít několik desítek miliard vysoké schodky, ať už plánované nebo skutečné, jak dlouho to takhle může být? Nemá být stát připravenější víc na to, že se ekonomika velice rychle změní, aby se nedostal do problému?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Právě, že je připravený. Je právě připravený.

Daniel TAKÁČ, moderátor
I se státním rozpočtem?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Je. Musíte to brát jako celek. Když nás Evropská unie posuzuje jako jednotlivé státy, tak podle toho paktu solidarity schvaluje konvergenční program. Tak nás posuzuje podle úrovně veřejných financí, to je asi 18 tisíc entit. Dneska jsme to vysvětlovala na tiskové konferenci, když bych to řekla velice zjednodušeně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nejmenujte, prosím, všech 18 tisíc.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, ne, řeknu jich asi 5, ty zásadní. Státní rozpočet, rozpočty krajů města a obcí, veřejných fondů, veřejných institucí a ty jako celek máme letos pořád v přebytku. A to je základní a navíc ještě důležitý fakt, který jsem zatím nezmínila, že my pořád snižujeme státní dluh vlastně procentuální vůči HDP. Nechci tady vám listovat v grafech. Je to všechno na webu ministerstva financí, tak my jsme od roku 15, v podstatě my jsme začali tady tato pravidla dodržovat od roku 2016 a my vlastně dnes máme dluh, který v té době byla přes 41 % HDP. Tak dneska jsem prezentovala.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Já jsem tiskovou konferenci sledoval, viděl jsem i ten graf, kde ten procentuální podíl na HDP klesá, ale stát dluží pořád plus minus stejně, zhruba 1 a tři čtvrtě bilionu, je to o něco míň, od roku 2012 to tam tak osciluje 1667 miliard a 1683 miliard 1600 a tak dále.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Pořád klesal i nominálně. Letos samozřejmě tam bude nějaké zvýšení. Nebude o celý schodek, protože nám se podařilo ušetřit na státní pokladně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Je tam oscilace, ano poslední 3 roky trochu klesá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
A vezměte si to, že my si půjčujeme díky tomu, že máme takhle skvělé veřejné finance, výborně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Já poprosím režii, jestli by ten graf mohla ukázat ještě jednou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Myslíte ten státní dluh?

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano ten státní dluh, vždyť je pořád stejný.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No já jsem.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Není to vzhledem k HDP ano ten graf by vypadal jinak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nominálně samozřejmě klesá také. Letos tam bude mírné zvýšení asi kolem 18 miliard. Nebude to o celý schodek, protože asi 10 miliard se nám podařilo ušetřit na státním dluhu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře, ale další sloupeček nebude výrazně nižší, jestli tomu dobře rozumím?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já vím, ale pokud se porovnáváte, pane redaktore, i v rámci zemí Evropské unie a jinak vás komise Evropská neposuzuje. Třeba v rámci komerčního programu, tak to máte vůči růstu HDP, tam to dává smysl, jinak jsme neporovnatelní. Vezměte si další věc.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A není rozumné zejména, když jsou peníze velmi levné, si půjčovat a ten dluh, dluh prostě snižovat, snižovat, snižovat, co to jde, aby až přijdou nějaké horší časy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Samozřejmě my obsluhu státního dluhu děláme velmi cíleně a velmi promyšleně. Už bych řekla, že od minulého vedení ministerstva financí se tam nastavily určité parametry, které tam do té doby nebyly. Takže my díky tomu, že máme takto zdravé veřejné finance, tak to já bych vám mohla jmenovat procentuální zadlužení jiných vyspělých zemí Evropské unie. To byste možná koukal a že máme takto nízko dluh vůči procentu HDP, máme vysoké ratingové hodnocení všech světových ratingových agentur.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Proč ty sloupečky máme pořád stejné?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
A my si půjčujeme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Proč se nesnižují ty sloupečky?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
My, samozřejmě je postupně snižujeme, ale my nemůžeme zaškrtit. Vezměte si, že my teď jsme v období, kdy si půjčujeme dokonce za minusový úrok, my jsme si půjčovali.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, tím spíš.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
V eurech si půjčujeme. To je za minusový úrok. Dobíhají nám ještě některé splátky za minusový úrok i v českých korunách a vzhledem k těm vysokým ratingům, tak si dneska půjčujeme třeba kolem 1 a půl procenta, což je vynikající. Ze dvou procent to kleslo na 1,5 až 1,6. To je vynikající úrok.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Spíš proč ty sloupečky neklesají?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No, ale klesají samozřejmě. Vezměte si, že investujeme a že nám roste HDP. My chceme investovat, aby se ta země posouvala, abychom podporovali spotřebu lidí. To znamená tím, že investujeme třeba i do té mzdové politiky, do seniorů, do platů a tak dále. Tím vším podporujete ekonomiku a já jsem ráda, že jsme tu důvěru v ekonomiku podrželi, i když oslabuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Andrej Babiš v roce 2014 sliboval vyrovnané rozpočty do roku 2017, pořád nic tak, jaké jsou ty věcné, faktické, ekonomické, chcete-li důvody pro to, proč ten slib není naplněn?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No, tak musíme se bavit buď o plánu nebo o skutečnosti. Pokud se budeme bavit o skutečnosti, tak 3 roky po sobě jsme teď měli buď přebytkový nebo vyrovnaný rozpočet. Beru očištěno, tak tam jsme to v jednom roce to bylo téměř vyrovnaný.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak ono se to i s těmi evropskými penzemi moc neliší, krom toho roku dva 15.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
2015 se lišil, protože tam se potkaly 2 programovací období.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pak ty rozdíly nejsou moc velké.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Teď máme 700 milionů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
700 milionů přesně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Samozřejmě v tom reálném roce, pak na cestě těch peněz máme víc.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale je to deficit, je to deficit a měl být rozpočet.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Dobře 3 roky a vezměte si…

Daniel TAKÁČ, moderátor
A pan premiér to tehdy nemyslel tedy plánovaný deficit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já nevím, jak to myslel pan premiér. To si musíte pozvat pana premiéra a zeptat se ho. Já jsem v roce 2014 nebyla ještě ani náměstkyně ministra, takže jsem s politikou neměla nic společného. Takže já nebudu komentovat nějaké staré výroky pana premiéra. Já sama za sebe říkám, že co se týče plánů, 3 roky po sobě jsme využili maximálně konjunkturu. Natankovali jsme do investic. Natankovali jsme do lidí, kdy jindy, než když je konjunktura. Tak já, když slyším někdy názory na projídání, tak vždycky říkám a říkala jsem to i v parlamentu, co je to projídání. Tak mi ho pojmenujte, co je to projednání, zvyšování důchodů nebo zvýšení platů učitelů a tak dále. To pro mě teda není projídání. To je splácení starých dluhů a navíc podporujeme skupinu, která to potřebuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Víte a jeden z vašich předchůdců pan Pilný si myslí, že se projídá, pojďme si ho poslechnout.

Ivan PILNÝ, bývalý ministr financí /ANO/
Mně výše schodku 40 miliard nevadí, protože peníze jsou pořád ještě levné. Česká republika má takový rating, že si půjčujeme opravdu velmi levně. Na druhou stranu je otázka, co prostě s tím rozpočtem uděláte, protože pokud ho projíme jako obvykle, tak nemá smysl si půjčovat. Takže není to o tom, jaký je velký schodek, ale co uděláme s těmi penězi. Myslím si, že investovat se musí, pokud bychom ty peníze proinvestovali, tak samozřejmě by to bylo dobře, ale my je vždycky projíme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Proč je vždycky projíme ty peníze?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já nebudu komentovat názory svého předchůdce. Já mu přeju hezký důchod, příjemný, ať si ho užije.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To je od vás hezké, přesto ale poprosím, komentujte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já nesouhlasím s tím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Je to dlouholetý ekonom.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nesouhlasím s tím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tvrdí, že vždycky ty peníze projíme
.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nesouhlasím s tím, když se podíváte na kapitálové výdaje. Já jsem je prezentovala. Mám je v rámci rozpočtu, můžu tady vám mám najít graf, jestli budete chtít, tak z národních zdrojů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Můžete samozřejmě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tady máte v podstatě jasně kapitálové výdaje od roku 2007 zpracované a když se podíváte ta modrá část sloupce, je toto.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Já se pokusím tedy na kameru ukázat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Určitě. Ta modrá část, je to od roku 2007 do roku 2019. Ta modrá část sloupce jsou z národních zdrojů a červená část sloupce je z evropských peněz, takže vidíte třeba ten rok 15, potkala vlastně ty dvě programové období. Takže když se podíváte z národních zdrojů, je to rok 2020. rozpočet máme schválený, dneska o něm nebavíme, tak tam máme dokonce částku skoro 147 miliard. Takže já s tím nesouhlasím. My extrémně investujeme, extrémně investujeme a samozřejmě musíte při těch investicí, když projednáváme rozpočet, tak je podstatné, aby ty investice byly připravené, aby nezůstaly na papíře, což se velice často dělo v těch předchozích vlád. Že investice byly třeba namalované, ale zůstaly na papíře.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Když se podívám na to číslo poslední, tam je 139,3 za rok 2019.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
19 ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A podívám se na rok 2009, opět to srovnám s tím rokem, tak tam 133, to mi řekněte, ekonomika takto silná, jaká je dnes.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Takto dobře fungující ekonomika dokáže vyprodukovat jenom o 6 miliard korun víc na investice?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Pane redaktore, to je známá rétorika opozice, já jí znám dobře.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ne to jsou 133 a 139.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tam je rozdíl 6 miliard ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jenomže tady se nám potkaly taky dvě programovací období. Takže tam samozřejmě to bylo. To bylo velice důležité a je potřeba taky si říct ten argument, za jakou cenu schodku to bylo v té době, tam byly obrovské schodky. Bylo tam -4 a půl procenta strukturální saldo, to očištěné od vlivu ekonomického cyklu, takže to všechno je potřeba vždycky srovnat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To právě není dobře, že v dobách, kdy ta ekonomika je na tom špatně, se hodně peněz do té ekonomiky dá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
A to my právě děláme. To my právě děláme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
O 6 miliard víc než v dobách daleko horších.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Investice zůstaly na papíře. Bylo to číslo neproinvestované, potkali se dvě programovací období a bylo to za cenu obrovských schodků. My děláme toto všechno vyváženě a ty investice jsou reálné.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A nemohlo tam být třeba 170 miliard?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Je to otázka pane redaktore. Je vždycky to otázka toho, co jsme schopni kapacitně prostavět. Já když s těmi ministry jednám, tak je jedna věc to, že mají připravené stavby. Třeba jsem navyšovala letos panu ministrovi Kremlíkovi, ministrovi dopravy ještě o 5 miliard. A vycházeli jsme z toho, že tam byly připravené stavby, to znamená už to mělo EIU, mělo to stavební povolení a tak dále. Druhá stránka je kapacita, aby to vůbec postavěl a my jsme připraveni.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Po té době, co vaše vláda tady je, už nemůže být připraveno, takže těch 170 umíte proinvestovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale víte pane redaktore, že máme 350 tisíc volných míst, že dneska stavební firmy se potýkají s obrovským nedostatkem pracovních míst. Když jsme třeba objížděli těch 12 krajů, ta první Babišova vláda, ta co nedostala důvěru, tak jsme jezdili velice často i na stavby. A oni nám ti investoři říkali, že dřív se jim přihlásilo, já nevím, x firem a mohli si vybírat, dneska jsou rádi, když se přihlásí jedna dvě.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Takže to nejde?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Takže druhá věc, jsou tam objektivní důvody.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Není to proto, že vy cíleně ty peníze směřujete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Někam jinam.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, ale jsme připravení. Jsme připraveni a tak jsem domluvená i s panem ministrem Kremlíkem, protože samozřejmě já jsem mu teď ještě na konci roku z ušetřených peněz státního dluhu přidala další 3 miliardy do SFDI. Teď jsem mu předávala ještě v rámci jakoby rozpočtu roku 19.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To je na projekty 19?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne ne, na projekty 20, ale dala jsem mu to z ušetřených peněz 19 do SFDI a máme spolu společnou pracovní komisi. Teď v lednu se sejdeme, uvidíme, kolik se v SFDI prostavělo, kolik tam zůstane.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dopravní infrastruktury.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano děkuji, děkuji za doplnění ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Diváky upřesním pro jistotu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Omlouvám se. Já jak v tom žiji každý den, to máte pravdu, takže my samozřejmě jsme domluveni a jsme připraveni to případně navyšovat. Nejhorší co by se mohlo stát je zaškrtit ekonomiku. To znamená, ale nesmíte zaškrtit investice, ale ani investice do lidí, protože tím omezíte spotřebu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Neměly by ty mandatorní výdaje být nižší? Jsou tři čtvrtiny, mandatorních a kvazimandatorní výdaje jsou 3/4 rozpočtu zhruba, jsme na nějakých 1100 miliardách.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Pokud bych je porovnávala zase procentuálně k HDP, tak klesají. Tak jsme na nějakých 54 procentech, byli jsme na nějakých 57 procentech.

Daniel TAKÁČ, moderátor
U těch mandatorů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
U těch mandatorů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Když k tomu přidáme platy, které nejsou přímo ze zákony.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To jsou kvazimandatorní ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak jsme na nějaká na 20, takže pořád jsme kolem těch třech čtvrtin plus, mínus.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Je to samozřejmě, mandatorní výdaje a konkrétně kapitola MPSV je samozřejmě největší položka, protože to už je dneska, bude se pohybovat zhruba něco málo kolem 50 % celkového rozpočtu. Možná i nějaké procento se dostane přes 50 %, ale je potřeba si uvědomit, že skutečně v rámci rozpočtu dělá, největší podíl dělají důchody a pak samozřejmě sociální dávky.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A vy jste nedávno řekla, že důchodová reforma se nestihne, protože v podstatě nemáte nic připraveno, tak jak je to možné?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No, důchodová reforma je něco, co je tady snad stigma 30 let. Ať jsme spravedlivý, za 30 let tady nikdo nic nevymyslel. My máme nebo paní ministryně práce a sociálních věcí má komisi pro spravedlivé důchody.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vymyslel a někdo to zrušil potom zase.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nebyla to důchodová reforma. nebyla, jestli máte na mysli ten druhý pilíř.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Zavedení druhého pilíře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
V době kdy…

Daniel TAKÁČ, moderátor
Stalo se to.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne ne, stalo se to.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A někdo to zrušil?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Mám proto X výhrad, proč to nebylo úplně správná cesta. Byl to pokus, nechme to být. To teď není důležité, už je to pryč. Paní ministryní práce a sociálních věcí vytvořila komisi pro spravedlivé důchody. Myslím, že 15. prosince v médiích bylo několikrát avizováno, že bude prezentovat výsledky. Zatím teda se tak nestalo, takže já čekám.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Prostě politická reprezentace.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nejsme dohodnuti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nemá v rukou nic, co by mohla lidem představit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nejsme dohodnuti. nějaké podklady jsme zatím dostali bez čísel, ale tam nebylo téměř nic. já spíš jsem měla tak z těch střípků, které byly v médiích, jsem měla obavy, jestli to není spíš reforma daňová, ale to uvidíme. Já předpokládám, paní ministryně v lednu představí. Ale já v obavách, že ten vývoj může takto směřovat. A vezměte si, že je 20, pokud bychom to měli mít od roku 21, tak bychom to teď museli mít minimálně v nějakém meziresortním, aspoň třeba vnitřním meziresortním připomínkovém řízení. Nic takového není.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To by asi bylo i bez politické dohody, to už by taky asi bylo na sílu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To už a to už asi podle mě není možné. Tohle není možné dělat bez opozice a bez nějaké dohody.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře a z vašeho pohledu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já jsem prosadila. Já jsem prosadila jednu věc, protože ty zkušenosti toho, že za 30 let byli jsme měli komisí a já nevím jakou komisi. To je úplně jedno. Já zas mám pocit, že ty komise a já tam mám zástupce ministerstva, takže dostávám i nějakou zpětnou vazbu od svých kolegů, kteří chodí do té komise pro spravedlivé důchody. Já mám prostě pocit, že není tady dostatek schopností nebo nechci říct schopností, to možná není ten správný výraz, ale možností se na to podívat v dostatečném nadhledu, protože prostě pořád jsme svázaní s tou zemí a vidíme to a ono a podobně. Takže jsem prosadila na jaře loňského roku už roku 2019, abychom požádali OECD o zpracování důchodové reformy. Podařilo se podepsat, takže vláda to schválila. Podařilo se podepsat tu smlouvu někdy v polovině roku nebo na podzim září, říjen, to podepisovala paní ministryně práce a sociální věci. Ale byl to můj návrh a já jsem to prosazovala, abych teda to neházela na ni.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Je nutná prostě a je nutná reforma.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Je nutná. Je nutná, o tom není pochyb. Podívejte se, my udržíme veřejné finance určitě do roku 2030. Zatím si stojím možná i o chlup déle.

Daniel TAKÁČ, moderátor
I s tou rychlostí zvyšování důchodů, kterou máte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Udržíme. Udržíme, protože nám zase rychle roste HDP. Samozřejmě může se cokoliv stát. Vezměte si, já to sleduju každý den.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Až neporoste HDP a nebude reforma, zas budete snižovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nestrašme, nestrašme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, tak od vládních představitelů bychom asi očekávali, že jsou na to připraveni.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nestrašme. Ano jsme na to připraveni. Počítáme s tím samozřejmě. Výběr pojistného je teď přebytkový, takže my s tím počítáme, jako chováme se přesně podle toho, jak nám ukládají rozpočtová pravidla. Ale je samozřejmě nutné zohlednit to, že půjdou ty nejsilnější ročníky sedmdesátých letech, ono se jim říká Husákovy děti, vy to určitě znáte.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Znám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já také. Tak ty půjdou skutečně po tom roce 2030 a dále půl půjdou do důchodu a tam ten problém začne. Takže skutečně ty sociální reformy jsou nutné a já teda na jedné straně čekám, s čím přijde ta komise pro spravedlivé důchody. Ale hodně spoléhám na to, s čím přijde OECD. OECD v lednu přijede, teď v lednu přijede od nich delegace, kteří budou si získávat určité podklady a slíbili dodání těch, toho návrhu někdy v červenci tohoto roku.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nějaké náznaky co OECD?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Vůbec netuším.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Zatím netušíte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Teď budeme. Teď s nimi experti budou jednat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Se vás na to ptám, když.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale hodně na to spoléhám, protože jsou to experti. Jsou nezávislí. Budou se na to dívat na základě nějakých čísel, nějakých debat s resorty.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Jestli nemáte nějaké předběžné informace?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nemám vůbec nic, ale jsem ráda, že něco tady bude.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vy hodláte sociální demokracie navrhnout zrušení superhrubé mzdy, to chtěla sociální demokracie už dávno, tak to už je hotovo, že to bude?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No uvidíme. Uvidíme, my to máme ve vládním prohlášení. Já to samozřejmě vezmu na koaliční radu, protože ten závazek tady existuje. Vezmu to se všemi, já už jsem to měla v meziresortu. Vy možná si vzpomenete. Ta první vláda Babišova, která nedostala důvěry a po meziresortu, pod vlivem různých argumentů, které musím znovu upgradovat a znovu je tedy vzít na koaliční radu, jsem to stáhla hlavně i s tím ohledem, že jsme v té době neměli vládu s důvěrou. Tak jsme se tak dohodli.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře, ale ten váš tedy základní záměr zrušit suberhrubou mzdu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak jak to máme ve vládním prohlášení.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale musíme zohlednit to.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Platí daňová sazba 19?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Platí samozřejmě, tak jak máme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Takže drobné snížení proti stávající /souzvuk zvuků/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Teď je to 20,1, ale samozřejmě musíme to prodiskutovat. Budeme muset nějak kompenzovat OSVČ, což jsme tedy zamýšleli tím, že bychom jim umožnili nějakou část…

Daniel TAKÁČ, moderátor
To měla být ta druhá otázka, jestli se zvýší z 15 na 19?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No, to právě jsem měla tehdy promyšleno tak v tom roce 18, že jim zhruba určitou část tuším, že to byl 2/3 zaplaceného pojistného, uznáme do výdajů. Tím by se to plus minus kompenzovalo, ale samozřejmě potom v meziresortu vyšlo najevo, že tady je určitá skupina, které by se zvýšily daně. Jsou to lidi, kteří mají třeba příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy a tak dále. A to samozřejmě začal být jako velký problém. A to si musíme říct na té koaliční radě, jestli do toho teď za tuto cenu půjdeme. Samozřejmě nejčistší by bylo, pane redaktore, kdyby ale to nemáme ve vládním prohlášení, kdyby se zrušila superhrubá mzda. To už opozice, která ji kdysi zavedla, tak teď to mohutně prosazuje. To nebudeme připomínat. Zavedla to, no ty důvody nebyly žádné, ale v podstatě to je jedno, to teď nechci řešit. Tak nejčistší by bylo, kdyby se zrušila a zůstala patnáctiprocentní daň a už je to 80 miliard. A to logicky říkám, na to státní rozpočet nemá.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A k tomu se někdy příště dostaneme, děkuji za rozhovor, paní ministryně, na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já děkuju moc za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pěkný večer, přání pro vás, za chvíli Události, na shledanou.

Nejčtenější