Novinky

Rozhovor ministryně financí o státním rozpočtu

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • ihned.cz
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: iHNed.cz | Datum vydání: 05.01.2020 | Rubrika: Domácí

* Pan premiér řekl, že stát bude připraven zasáhnout v případě recese nebo výrazného zpomalení ekonomiky. Signály, které jsou o tom, jaký bude vývoj ekonomiky, říkají, že i dvě procenta růstu, se kterými počítáte, mohou být nadsazená. Už první novoroční den přišly zprávy o tom, jak se chystá propouštění například v automobilovém průmyslu. K čemu je tedy stát připraven?

Naše prognóza na příští rok jsou dvě procenta růstu. Výbor pro rozpočtové prognózy ji označil za realistickou. Je to jedna z více prognóz, a když se podíváte na ty ostatní, tak náš odhad je podle mě asi nejnižší. Nikdo už nižší nemá a výbor řekl, že je realistická. Prognózy opakujeme čtyřikrát během roku. Ta další bude v lednu, pak v dubnu a v červenci, takže uvidíme, budeme je zpřesňovat.

Na zpomalení české ekonomiky má vliv evropská i světová ekonomika. To znamená zejména zpomalení v Německu, které je na pokraji recese a nyní má růst kolem 0,3 procenta HDP. Ale je to Německo, silná ekonomika, a já věřím, že se z toho dostane.

Velkou nejistotou bylo také to, že se velmi dlouho spekulovalo o takzvaném tvrdém brexitu, což už je snad za námi, ale pořád nebylo stanoveno datum. To znamená, že firmy odkládaly investice, i to byl další faktor. A samozřejmě nemalý vliv měla i nevyjasněná obchodní válka mezi Spojenými státy americkými a Čínou, protože ta má dopad na německý automobilový průmysl, tudíž i na nás.

* To nás musí zákonitě také přibrzdit.

To byly faktory, které znamenaly zpomalení ekonomiky. Ale zase opakuji, že jsme na dvojnásobku průměru Evropské unie. Pořád je to pěkné, ale je to zpomalení. A když jsme teď na ministerstvu financí dělali dlouhodobější prognózu, tak v tuto chvíli počítáme pro rok 2021 s mírným oživením. Počítáme s růstem asi 2,2 procenta v roce 2021 a teoreticky si říkáme, že by se to podle našich prognóz mohlo zlepšovat. Ale je to věštecká koule. V tuto chvíli dvě procenta růstu je pro nás zpomalení, ale není to žádná tragédie a s tím já pracuji. A na tom jsme postavili schodek letošního rozpočtu 40 miliard, což je 0,7 procenta HDP.

* To zní, jako byste předpokládala, že se nám případná krize nebo recese vyhne obloukem.

Uvidíme. Zatím rozhodně o žádné krizi nemluvíme. A vaší otázce bych se nevyhnula, pokud by došlo k dalšímu zpomalení ekonomiky, a tak to zřejmě premiér myslel. Kdyby došlo k dalšímu zpomalení ekonomiky, tak nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo, kdybychom zaškrtili investice. Pak je tedy prostor pro úvahu o případném zvýšení schodku, ale výhradně na investice. Ale v tuto chvíli to považuji za předčasné.

* Už nyní jste si museli jednorázově vypomoci převedením peněz z účtu zrušeného Fondu národního majetku. Opozice vám vyčítá, že se chlubíte dobrým výsledkem státního rozpočtu, který je o 11,5 miliardy lepší než plánovaný schodek 40 miliard korun. Jak by to bylo dopadlo, kdyby do rozpočtu nenateklo 18 miliard ze zrušeného Fondu národního majetku?

Není to pravda. Tvrzení o 18 miliardách, které jsou podle opozice vylepšením státního rozpočtu, je nesmyslné. Jsou součástí příjmu schváleného rozpočtu na rok 2019. Takže to není žádné vylepšení, prostě jsme s nimi počítali jako s příjmem. Do roku 2011 se tyto peníze převáděly mimo rozpočet. Vlády si s nimi dělaly, co chtěly. Mám přehled, kam to dávaly, a je to hodně nejasné, zvlášť v letech, kdy byly výdaje z fondu 120 miliard. Šlo to různě na konsolidaci bank, něco šlo na Státní fond dopravní infrastruktury, ale moc toho nebylo.

V roce 2012 vstoupila v účinnost první novela zákona o zrušení Fondu národního majetku, podle které se část peněz z fondu bude převádět do státního rozpočtu. Dali tam podmínku, že se to do státního rozpočtu bude převádět za předpokladu, že bude záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji sociálního pojištění. A od roku 2018 je poprvé kladný. My jsme schválili novelu, která se stala účinnou až na začátku roku 2019. Řekli jsme, že všechno půjde přes rozpočet, kromě části, která se bude převádět na sanaci takzvaných ekologických škod souvisejících se škodami způsobenými privatizací. Takže jsme řekli, že peníze půjdou pod kontrolu parlamentu, vždycky a navždy.

* Pod kontrolu parlamentu… Ty peníze už jsou pryč, protože protekly rozpočtem roku 2019.

Ne, šly do priorit pro lidi téhle země.

* Ale opozice vám nevyčítá to, že jste si změnili pravidla, jak s tímto zdrojem zacházet. Vadí jí, že do rozpočtu natekly peníze jednorázového neobnovitelného zdroje, což nazývají projídáním a dalšími expresivními výrazy. Jde o to, že vláda, potažmo ministerstvo financí, aby obstála při správě rozpočtu, musí používat jednorázové rozpočtové zdroje a máte je nachystané i na další roky.

Ne. Tyto peníze už od roku 2012 vždycky šly do státního rozpočtu. Většina z těch peněz. Proč neřvali v době, kdy tam bylo 120 miliard? Proč jim nevadilo, že to šlo mimo rozpočet? A byly tam peníze z privatizace. Teď už tam jsou jen peníze z dividend, převážně ČEZ. A osmnáct miliard je tam proto, že je to kumulativně za dva roky.

* Vy ale chystáte další podobné kroky. V příštím roce počítáte se 600 miliony do státního rozpočtu z prodeje hmotných rezerv. V dalším roce to má vyrůst až na 2,2 miliardy. A poté tam je to, co opozici zejména vadí, opět jednorázový neobnovitelný zdroj, a to je přibližně 16 miliard z kapes podnikatelů posunutím termínu na vrácení odpočtu DPH o 15 dnů.

To je vedlejší produkt této právní úpravy. Než jsme 1. ledna 2016 zaváděli kontrolní hlášení, tak finanční zpráva zadržovala podnikatelům zhruba pět až sedm miliard nadměrných odpočtů. Po třech letech kontrolního hlášení, někdy k polovině srpna roku 2019, byla díky kontrolnímu hlášení zadržována už jen necelá miliarda. V tomto trendu chceme pokračovat a chceme podnikatelům vracet takzvanou nespornou část nadměrného odpočtu. Jednak jsme změnu chystali už dva roky a jednak loni řekl i Ústavní soud, že ji máme dělat.

To znamená, uplatníte si jako plátce odpočet třeba 500 tisíc. Sporná bude faktura za 200 tisíc. Tak 300 tisíc vám správce hned vrátí a zadrží jen sporných 200 tisíc. Tím my absolutně omezíme zadržování peněz plátcům DPH jen na sporné věci. Aby to ale finanční správa byla schopná rozklíčovat, tak za třicet dnů to nestihne. Už tři roky chtěla třicetidenní lhůtu, která je jednou z nejkratších v Evropské unii na vracení odpočtů, prodloužit. Odolávala jsem tomuto požadavku už jako náměstkyně, řekla jsem tehdy, že změnu uděláme, až za ni bude také nějaký benefit. A ten teď přišel. Nebudete mi to věřit, ale to, že tím získá státní rozpočet jednorázových 16 miliard, jsme zjistili, až když jsme tu novelu napsali. Až když jsme udělali zprávu RIA (hodnocení dopadu návrhu novely, pozn. red.).

* Tomu se skutečně těžko věří.

Mě to nenapadlo, přišli s tím až kolegové, když už byl návrh napsaný, že tím získáme jednorázově 16 miliard. Rozhodně to není tak, že jsme úpravu psali kvůli tomu. Pro mě je to klíčová novela pro budoucí on-line finanční úřad.

* Jaké jsou tedy další benefity, které podnikatelé získají za to, že "půjčí" státu 16 miliard?

Kromě toho, že budeme vracet nespornou část nadměrného odpočtu, je, že podstatně snižujeme sankce. Dnes je úrok z prodlení šestnáct procent z nezaplacené částky a bude deset. Další věcí je, že když někdo z těch, kdo ještě dnes nemusí podávat přiznání elektronicky, a přesto ho podá elektronicky, prodlužuje se mu lhůta pro podání přiznání o měsíc. To znamená, že se prodlužuje o měsíc i lhůta splatnosti, protože daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Musím podotknout, že zjednodušujeme daňovou kontrolu. Když subjekt bude souhlasit, tak se vše vyřídí jen e-mailem. Když ne, tak přijde osobně.

* Řekla jste, že suma zadržené DPH klesla z nějakých pěti miliard na současnou jednu. Finanční správa argumentovala tím, že se jí daří lépe cílit na kontrolu podezřelých transakcí. Najednou ale potřebuje čas, aby mohla lépe cílit. To je trochu v rozporu, vy jí prodloužením lhůty na vrácení DPH umožňujete něco, co ona tvrdí, že se jí už podařilo.

V rozporu to není. Podařilo se jí to, ale nevrací nespornou část. To znamená, že když vy budete mít odpočet 500 tisíc a finanční správa bude mít podezření na oprávněnost takového odpočtu, zahájí kontrolu či vytýkací řízení. Po celou dobu šetření vám zadržují částku 500 tisíc. Nyní vám ale budou zadržovat pouze spornou část.

* To znamená, že celková zadržená částka může být například 100 milionů či 200 milionů, zkrátka zlomek z celkové částky?

Přesně tak. Nyní finanční správa zadrží jen obnos, u kterého má podezření. Máte "x" faktur, správa bude mít u některých podezření. Na to, aby to mohla rozklíčovat, potřebuje zmíněných 15 dnů.

* I tak je ale 16 miliard další neobnovitelný jednorázový zdroj.

Těchto 16 miliard je jednorázovým příjmem, který je vedlejším produktem toho, že podnikatelé získají většinu peněz do cash flow v reálném čase a nebudou jim zadržovány.

* Jednorázový příjem je třeba i chystaný prodej hmotných rezerv.

To se musíte zeptat ministra Havlíčka. To byl jeho podnět. Ten si údajně udělal inventuru, podle které je tam celá řada zbytečných věcí. Já ani nevím, jestli o tom ale mohu detailně mluvit, protože jsme o tématu jednali v utajeném režimu.

Nejčtenější