Novinky

Rozhovor Aleny Schillerové pro Forbes o podpoře OSVČ

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • forbes.cz
  • Koronavirus
  • Podnikatelé
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Datum vydání: 04.05.2020 | Zdroj: forbes.cz | Rubrika: Rozhovor, Byznys, Český byznys, Politika | Autor: Robert Sattler

*Na Pětadvacítku po počáteční kritice sice dosáhne naprostá většina OSVČ, zároveň nad nimi ale visí hrozba, že by jejich nárok na příspěvek mohl být zpětně kontrolován. Proč ministerstvo původní podmínky rozvolnilo?

Když jsme podmínky nastavovali poprvé, říkala jsem si, že desetiprocentní propad je nic. Najednou se ale objevila velká kritika. Dostala jsem obrovské množství zpráv a příběhů, které ukázaly, že život není černobílý. Lidé mi psali, že propad neměli, protože první čtvrtletí loňského roku byli třeba na operaci. To jsou příběhy, které tady za stolem na ministerstvu nedomyslíte.

Zároveň máme spoustu OSVČ, kterým jsme nic nezakázali, ale o byznys v důsledku vládních opatření, která jsme kvůli pandemii museli zavést, přesto přišly. Klasickým příkladem jsou průvodci a taxikáři. Jim jsme nic nezakázali, ale koho mají provádět nebo vozit v taxíku? Byznys dělají, ale mají obrovské propady.

Věcně jsme to proto vyhodnotili a tři dny zákon opravovali, aby se v tom našli i tito lidé. Nechtěli jsme žádnou deklaraci, protože to vždy příchod podpory jen zdrží. Něco zapomenete, uděláte chybu, musíte ji opravit a zbytečně uplynou další dny. Naší hlavní myšlenkou bylo, aby žadatelé podali čestné prohlášení a peníze jim byly odeslány co nejdříve.

*Na druhou stranu ale neexistuje žádná hranice oprávněného usilování o příspěvek. Řada lidí tak nyní volné podmínky sice splní, ale nejsou si jisti, jestli na podporu mají nárok, aby ji později nemuseli vracet i s úroky.

Je to na daném člověku, aby situaci posoudil. Pochopitelně čím masivnější máte opatření, tím více se s ním sveze černých pasažérů. A věřte, že se svezou i tady. Signály z finanční správy už tu jsou.

*Znamená to, že jednotlivé žádosti už se průběžně vyhodnocují?

Finanční správa má své analytické nástroje a minimálně podezřelé věci už se objevují. Teď se ale vyplácejí peníze, řešit se to bude ex post. Ráda bych přitom zdůraznila, že nebudou žádné masivní kontroly, když ty podmínky jsou nastaveny takto volně. Nikdo tady nechce nahánět OSVČ kvůli marginálním částkám, na to finanční správa nemá čas. Pokud se ovšem najdou exemplární případy, může se přistoupit k navrácení bonusu.

*Co konkrétního si představit pod tím exemplárním případem?

To je na vyhodnocení finanční správy. Já vám nenadiktuji žádné modelové situace.

*Například právníci obvykle fakturují 100 či 200 tisíc měsíčně a kvůli epidemii jim příjmy klesnou o 50 tisíc. Někdo by řekl výrazný propad, jiný by mohl namítat, že nadále mají nadprůměrný příjem. Jsou v pozici, kdy o podporu mohou žádat?

Nebudu to vyhodnocovat. Nerada bych, aby se pak objevil titulek, že právníci nemají na podporu nárok, jako když jsem v Senátu odpovídala na dotaz, co takový fotbalista, který vydělává hromadu peněz. Tehdy jsem řekla, že na fotbalistu nástroje jsou. Za týden jsem se musela fotbalistům omlouvat, protože existuje řada těch, kteří vydělávají 11 tisíc.

Nechci útočit na žádnou profesi. Není žádná profese, která by o podporu nemohla žádat. Nechám na morálním posouzení každého, zdali do tohoto programu spadá.

*Jenže lidé se bojí, aby na ně finančák za rok nezaklekl. Zatímco oni mohou být o svém nároku přesvědčeni, úřad může mít jiný názor.

Chápu. Jestli má někdo propad příjmů a rozhodně netrpí nouzí, nechávám na jeho úvaze, zdali si o to říct. Všichni trochu ztratíme v této krizi.

Jestli někdo netrpí nouzí, nechávám na jeho úvaze, zdali si o podporu říct.

*Existuje alespoň konkrétní hranice nominálního ročního příjmu?

Ne. Nominální částka žádná není. Jako příklad toho, aby příspěvek žadatel musel vracet, si umím představit, že by si šel pro Pětadvacítku, ačkoli by měl dvojnásobné příjmy než v loňském roce. To je ale extrém.

*Tudíž skutečnost, že OSVČ má pokles příjmů, byť minimální, v řádech jednotek tisíců, jí nedává nárok žádat?

Dává.

*Je příspěvek 500 korun na den dostačující podpora? Byla ve hře i jiná částka?

Víte, vždycky je třeba se od něčeho odpíchnout. Jinak by to byly takzvané helicopter money, tedy jako bychom peníze vyhazovali bezhlavě z vrtulníku. To nejde. Nemůžeme státní kasu úplně zdecimovat.

Když jsme příspěvek stanovovali, říkali jsme si, že OSVČ nemůžeme nahradit jejich ušlý výdělek. To není v moci státu. Tato podpora jim má pomoct překlenout složitou dobu. Pět set korun denně představuje 15 tisíc měsíčně, což odpovídá minimální mzdě. V čistém ale, neboť bonus je osvobozen od daně.

Pokud má navíc OSVČ dítě do věku 13 let, dosáhne na ošetřovné, které činí 424 korun denně, což dá za měsíc 13 tisíc. A zároveň jsme OSVČ vyhlásili šestiměsíční prázdniny na sociálním a zdravotním pojištění. To je dohromady dalších 30 tisíc, které nebudou muset platit.

*Přesto ve čtvrtek senátoři prodloužení Pětadvacítky v této podobě na květen a červen neposvětili. Navrhli příspěvek zvýšit na 700, respektive 900 korun za den. Budete o tom uvažovat?

Nejsem poslankyně, ale našemu poslaneckému klubu budu navrhovat, aby tento vrácený návrh přehlasoval a odmítl jej. Ve chvíli, kdy většinu opatření rozvolňujeme, mi nedává vůbec žádný smysl příspěvek navyšovat. To jsme měli řešit na začátku.

*Vláda Pětadvacítku prodloužila do 8. června, na kdy byla dle původního harmonogramu plánována poslední vlna otevírání provozoven. Ta se ale nakonec posunula o dva týdny dopředu, na 25. května. Dokdy tak lidé nyní mohou program reálně čerpat?

Zákon je napsaný do 8. června a je napsaný tak, že za každý den, kdy OSVČ splní podmínky, jí náleží 500 korun. Počítám s tím, že jak byznys bude pozvolna nabíhat, někteří už nebudou žádat za celé období. Samozřejmě tu ale můžeme mít i lidi, kteří budou mít problémy i po 8. červnu. Proto je v zákoně uvedeno, že může pokračovat až do 31. srpna.

*Tudíž vláda s dalším prodloužením Pětadvacítky počítá? Protože lze s určitostí očekávat, že třeba u OSVČ v cestovním ruchu budou potíže s ohledem na restrikce v turismu přetrvávat.

Ano, když někdo bude mít problémy nadále, může pro něj vláda podporu prodloužit. Co se týče konkrétně restaurací a cestovního ruchu, musíme se navíc bavit ještě o další pomoci, jako jsou speciální záruky. To je oblast, která je postižena nejvíce, a tento stav bude ještě nějakou dobu trvat. Konkrétní pomoc jsme ještě nedojednali, ale je to jedna z aktuálních úvah.

*Některým podnikatelům se sice byznys v průběhu května rozjede, ale lze očekávat, že poptávka po jejich službách zpočátku nebude taková, jak byli zvyklí. Mohou si tak žádat o příspěvek i poté, co své provozovny otevřou?

Je to pouze na nich. Oni podávají čestné prohlášení, v němž uvádějí, že dané podmínky v daném období splňují.

*Jak to vypadá s podporou pro malá eseróčka, jimž vláda přislíbila obdobnou pomoc již před dvěma týdny?

Podpora pro malá s. r. o. bude. My jsme si vědomi, že tu zůstaly minoritní skupiny, které nyní nespadají do žádného programu podpory. Obzvláště v cestovním ruchu, o němž byla řeč, podniká velké množství lidí tímto způsobem. A my jim chceme pomoci.

Stejně jako v případě Pětadvacítky půjde o 500 korun denně a peníze bude rovněž vyplácet finanční správa. Ministerstvo financí momentálně připravuje zákon, s nímž v pondělí půjdu na jednání vlády. Původně jsme chtěli udělat novelu zákona o kompenzačním bonusu, ale jelikož nám to Senát vrátil, bylo by to legislativně nepřehledné, a tak jsem rozhodla, že uděláme nový zákon.

*Kdo konkrétně na tento příspěvek bude mít nárok? Definice malého s. r. o., které bude moct žádat, aktuálně probíhá. Mohu v tuto chvíli říct, že to nakonec nebudou jen jednočlenné firmy, ale přesné číslo stále ladíme, přičemž každý člen bude mít nárok na kompenzační bonus 500 korun denně.

Abychom pak zabránili tomu, že by si o podporu řekly takzvané mrtvé schránky, domluvili jsme se se zástupci svazů a komor, že od žadatele budeme chtít nějaký minimální obrat za rok 2019 a první kvartál roku 2020. Ten se při vstupu do programu nebude hodnotit, ale finanční správa ho bude moct v budoucnu zkontrolovat. Podrobnosti ještě doladíme na pondělním jednání vlády.

Doporučované

Nejčtenější