Novinky

Reakce MF na čtvrtletní zprávu Národní rozpočtové rady

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Koronavirus
  • Ministerstvo financí
  • Národní rozpočtová rada
  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Státní rozpočet
  • Ekonomika

Ministerstvo financí odmítá názor Národní rozpočtové rady, že by třetí novela státního rozpočtu na rok 2020 se schváleným deficitem 500 mld. Kč byla předčasná a neopodstatněná. Novela reagovala na zhoršení propadu příjmů státního rozpočtu v důsledku negativních ekonomických dopadů pandemie. Zároveň bylo nutné vynaložit vyšší výdaje na boj proti šíření nákazy a na podporu ekonomiky. Připomínáme, že na současnou krizovou situaci reagují podobně i další členské státy Evropské unie.

Ve světle vývoje daňových příjmů a vlivů podpůrných opatření ve druhém čtvrtletí letošního roku se předchozí dvě rozpočtové novely ukázaly jako nepostačující, proto bylo bezpodmínečně nutné přistoupit k další novelizaci. Na základě třetí novely byla výrazně navýšena vládní rozpočtová rezerva, a to o 36,6 mld. Kč. Tato navýšená rezerva přitom slouží také jako finanční polštář pro případ zhoršení situace a jejím cílem je předejít potřebě další rozpočtové novelizace.

Hlavním cílem třetí rozpočtové novely je nastartovat ekonomický růst prostřednictvím masivní podpory investic. Kapitálové výdaje byly navýšeny z původně schválených 146,7 mld. Kč o dalších téměř 51 mld. Kč na 197,5 mld. Kč. A ty byly alokovány přímo do příslušných kapitol na programy, které jsou buď pokračováním těch stávajících, nebo jsou plánovány jako nové. Výdaje na investice přitom už nyní vykazují dynamický nárůst. Jen za prvních 8 měsíců dosáhly 94,39 mld. Kč a vzrostly meziročně o 25,8 mld. Kč, což odpovídá nárůstu o 37,7 %. Investice financované z národních zdrojů se oproti srpnu loňského roku zvýšily dokonce o 61 %, respektive o 17,2 mld. Kč.

Není pravda, že by důchodci nebyli současnou krizí zasaženi. Jejich příjmy sice nepoklesly, ale jejich životní náklady rostly rychleji než zbytku populace (o cca 0,5 procentního bodu). Je samozřejmě pravda, že od ledna proběhne zákonná valorizace důchodů, která nárůst nákladů do června 2020 bude kompenzovat. Nicméně z posledního údaje za červenec je zřejmé, že životní náklady důchodců dál zrychlily nad hodnotu, o kterou se valorizuje. Mimořádný příspěvek tak má seniorům pokrýt vyšší náklady, které by se jim promítly v zákonné valorizace až od 1. ledna 2022.

Zrušení superhrubé mzdy je součástí vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Toto opatření by mělo přispět k nárůstu čistého příjmu pro domácnosti, tedy více peněz v jejich peněženkách a tím i možnost vyšší spotřeby domácností. Úprava v oblasti daní z příjmů je přitom jedním ze závazků obsažených v Programovém prohlášení vlády.

Doporučované

Nejčtenější