Novinky

Reakce MF na článek o nákladech na provoz recepce

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Deník N
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření resortu
  • Ministerstvo financí

Zdroj: Deník N | Datum: 18.11.2020 5:46 |Rubrika: Zpravodajství | Strana 5 | Autor: Michal Tomeš

Ministerstvo financí uvádí na pravou míru nepřesnou informaci, že je pro něj recepční služba zajišťovaná externím dodavatelem nákladnější než původní recepční, jejichž pracovní místa byla koncem loňského roku zrušena. Absolutní náklady na zajištění recepce sice skutečně vzrostly, ovšem pouze kvůli nárůstu počtu hodin, po které jsou pracovníci návštěvníkům k dispozici. Po zohlednění délky směn i dovolených ale zůstávají přibližně stejné.

Zaměstnanci Ministerstva financí zajišťovali chod recepce do konce loňského roku, a to formou 8hodinových směn. Náklady na obsazení recepce v roce 2019 dosáhly 1 052 402,62 Kč. Pokud by bylo fungování recepce zajištěno stejný způsobem i nadále, pak by tyto náklady na provoz v roce 2020 činily 1 100 642,62 Kč. Naproti tomu náklady na zajištění recepčních služeb externím dodavatelem dosahují ročně 1 506 000 Kč bez DPH.

Na rozdíl od minulosti je však recepce v provozu 10 hodin denně. Pokud bychom přepočetli výdaje na původní recepční z řad zaměstnanců Ministerstva financí podle 10hodinových směn a se zohledněním dovolených, pak by náklady na tyto pracovníky dosáhly 1 562 563,90 Kč ročně. Je tedy evidentní, že k zásadnímu navýšení nákladů na provoz recepce skutečně nedošlo.

Ve skutečnosti zůstávají přibližně stejné i přesto, že se kvalita služeb na recepci výrazně zvýšila. Pracovníci recepce jsou schopni využívat anglický jazyk na komunikativní úrovni a disponují adekvátními znalostmi v oblasti bezpečnostních technologií. Navíc se odstranily potíže se zajištěním chodu recepce při čerpání dovolených nebo při nemoci. Dodavatel totiž musí mít k dispozici další zaškolené pracovníky, kterými službu v případě výpadku okamžitě zajistí.

Doporučované

Nejčtenější