Novinky

Ministryně financí debatovala v pořadu Události, komentáře o vládních opatřeních na podporu ekonomiky

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • ČT 24
  • Ekonomika
  • Koronavirus
  • Ministr financí
  • Opatření
  • Rozhovor
  • Soukromý sektor
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 24 | Datum vydání: 23.03.2020 | Rubrika: 22:00 Události, komentáře

Michal KUBAL, moderátor
Vláda změnila rozpočet. Příjmy budou nižší o 90 miliard, výdaje vzrostou o 70. Deficit tak dosáhne 200 miliard korun. Kabinet schválil taky velký ekonomický balíček, který má ulevit firmám i živnostníkům a zbrzdit rostoucí nezaměstnanost, hlavně takzvaný kurzarbeit. Chce podpořit uzavřené firmy i podniky, kterým klesly výnosy.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
A tu podstatnou část dnešního rozhodnutí vlády, to znamená ekonomický úhel, rozebereme teď s trojicí hostů, Alena Schillerová, ministryně financí, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Michal Mejstřík, profesor ekonomie z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dobrý večer i vám.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Mojmír Hampl, bývalý guvernér České národní banky, dobrý večer i vám.

Mojmír HAMPL, KPMG Česká republika
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Paní ministryně, vy jste dnes schválili celou řadu opatření. Jste schopni garantovat, že se pomoc, to znamená rychlé úvěry, odložení placení daní a celá řada těch dalších věcí, na kterých jste se shodli, že se dostanou k lidem, živnostníkům, firmám opravdu rychle tak, aby ekonomika nepadla na kolena?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Určitě. Proto jsme to také dělali. Proto jsme schválili vlastně ten velký ekonomický balík dnes. Dohromady. Proto rychle zítra dáváme ve stavu legislativní nouze návrh na novelu zákona o státním rozpočtu a všech důležitých zákonů, které je potřeba, aby se schválily právě proto, aby se peníze dostaly k lidem co nejrychleji. Ale samozřejmě my už jsme schválili celou řadu kroků i formou programů, například kurzarbeit, program zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí, a počítáme s tím, že se peníze musí v co nejkratší době dostat k lidem, proto jsme to dělali.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Kde na to, co hodláte prosadit, vezmete peníze? Dluhopisy například?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Samozřejmě. My počítáme s tím, že budeme vydávat dluhopisy. My pro tento rok máme splátky starých dluhopisů nejnižší za posledních 10 let. Budeme splácet jenom asi 200 miliard v letošním roce, když si vezmete, že v loňském roce to bylo 290, předtím 300 a tak dále, tak je to nejnižší částka a my si samozřejmě budeme půjčovat. Ta výchozí pozice, ze které vychází Česká republika, je výborná. Na rozdíl od jiných zemí Evropské unie. Máme zdravé veřejné finance, nízké zadlužení, zdravý bankovní sektor, přebytkové zdravotní pojišťovny, přebytkové municipality, kraje, města a obce, a tak dále. Takže ta naše výchozí pozice je výborná. A my si budeme půjčovat.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Budou dluhopisy také nakupovány ze strany České národní banky? Bude centrální banka kupovat dluhopisy jinými slovy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, já jsem se o tom dnes domluvila s panem guvernérem. On se se mnou spojil telefonicky, hned jsme připravili novelu zákona o České národní bance. Zítra ji dávám na vládu, bude mimořádná vláda v 9 30. A projednáme tento bod. A požádala jsem předsedu Poslanecké sněmovny, aby to projednal zítra na grémiu tak, abychom mohli tuto novelu ve stavu legislativní nouze projednat. Na základě této novely by Česká národní banka kupovala dluhopisy, kupovala státní dluh od bank.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Bojíte se, paní ministryně, odlivu zahraničního kapitálu z České republiky? Protože tohle bývá vzorec chování, který v dobách nejistých bývá vidět. To znamená, že se ze zemí, které nejsou, řekněme, tak vyspělé, ty peníze stahují do těch stabilnějších a vyspělejších zemí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak samozřejmě, my to budeme sledovat. Já si myslím, že ne, protože Česká republika je dobré místo pro podnikání. Je tady vybudovaná infrastruktura. Já si myslím, že ty firmy velice oceňují právní prostředí, kvalitu našich lidí, takže myslím, že neočekávám. Já samozřejmě uvidím, jak se zachovají zahraniční firmy ve vztahu k dividendové politice. Samozřejmě my bychom ocenili, kdyby tady celá řada firem nechala dividendy, neodváděla si je v takovém rozsahu. Nakonec i guvernér České národní banky k tomu minulý týden vyzval, ale já zatím v tuto chvíli si myslím, že je to předběžné. Uvidíme. My i v naší makroekonomické predikci počítáme s tím, že by se stav mohl začít zhruba od konce příštího čtvrtletí narovnávat a že bychom se mohli vracet už v tom druhé čtvrtletí. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace ve zdravotnictví, co řeknou ministr zdravotnictví a hlavní epidemiolog. Ale prostě budeme rádi, když se začne ekonomika pomalu oživovat, ale na ten konkrétní deadline si musíme ještě chvilku počkat.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Pane Hartle, co vy říkáte na ta vládní opatření? Můžou polít ekonomiku živou vodu?

Mojmír HAMPL, KPMG Česká republika
Ekonomika tu vodu potřebuje. Prostě a jednoduše. Já jsem strašně rád, že se ten ekonomický rozměr věci dostal do hry, protože je naprosto zásadní, bude se týkat skoro každého. A kdybych měl říct několik komentářů, tak za prvé je zajímavé, to co jsme slyšeli ohledně té změny zákona o České národní bance, o tom, že se otevře prostor pro mnohem větší angažmá centrální banky v pomoci ekonomice. Je to nějaká varianta kvantitativního uvolňování počesku, řekněme, si, řekněme si to takto. To za a, za b, pokud můžu říct jeden obecný komentář, já si myslím, že je v Česku nemáme úplně dobrou zkušenost s nástroji pomoci ekonomiky, které jsou byrokratické, složité, jsou náročné na papírování, jsou náročné na schvalování. Nemáme čas, ty hodiny tikají. A já bych byl, já bych mnohem silněji plédoval za to, aby se, pokud možno používaly co nejvíce nástroje, které se dají udělat plošně, tak říkajíc a škrtem pera. Maďarsko dneska schválilo obecné moratorium na splácení všech závazků fyzických i právnických osob až do konce roku. Takovéhle moratorium na nějaké přechodné období si umím představit i u nás. Koneckonců centrální banka dnes vydala stanovisko, že až 5 měsíců takového moratoria bude tolerovat. Totéž plošné opatření, které vláda zvažuje a možná ho bude zvažovat v širším měřítku, posouvání splatnosti sociálního a zdravotního pojištění nebo dokonce odpouštění sociálního a zdravotního pojištění pro část ekonomiky nebo pro celou ekonomiku, byť to jsou velké sumy, odpouštění, anebo posunování splatnosti daní. Všechny tyhle věci, které jsou...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Teď to schvaluje jinými slovy, jestli....

Mojmír HAMPL, KPMG Česká republika
Podívejte, my čelíme možná největšímu šoku, jakému makroekonomickému šoku, jakému tato ekonomika čelila za dobu své existence. Nemáme dvě věci, nemáme čas a nemáme dobrá očekávání. Obě ty věci potřebujeme opravit. Čas opravíme tak, že velmi rychlé ekonomice dáme nějaký impuls. Očekávání opravíme tak, že těm subjektům, které teď neví, co mají čekat, neví kdy, jak dlouho to bude trvat, všichni se ptají jak dlouho to bude trvat, kdy se vrátíme k normálu, kdy sundáme roušky. Vy jste se tady o tom bavili koneckonců celou dobu, tak ti každý den, každou hodinu, každou minutu přehodnocují svoje očekávání, přehodnocují je dolů. Přehodnocují svoje spotřební rozhodnutí, přehodnocují investiční rozhodnutí a ty očekávání potřebují prostě nějak nakopnout, takže já jsem pro aby, pokud ten šok má trvat jenom několik měsíců, 3 nebo 4 nebo 5 měsíců, tak, abychom tady vytvořili něco jako provaz přes propast, přes který provedeme tu ekonomiku na druhou stranu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
A ona je teď otázka, když mluvíte o tom šoku, do jaké míry je způsoben subjektivním rozhodnutím vlád jednotlivých a do jaké míry je to objektivní skutečnost. Já narážím na to, co vy jste popsal v tom článku nedávno, kdy jste víceméně řekl, že jste odpůrcem těch drakonických opatření, která se negativně podepíšou na hospodářství, jak se ale vyhnout na jedné straně scénáři Itálie s tím, jak se rozjela ta, ta epidemie tam, na druhé straně zajistit, aby ekonomika fungovala a zároveň, aby zdravotnictví dokázalo zvládnout tuhle tu epidemii.

Mojmír HAMPL, KPMG Česká republika
No, to je právě to, co jsme se snažili s kolegou Tůmou tím článkem říct, že limity toho zdravotního systému znamenají, že musíte něco obětovat v reálné ekonomice, že to není zadarmo a že ta cena, kterou za to zaplatíme, bude poměrně velká. My jsme neříkali, že nebereme na vědomí ta rozhodnutí, která vláda udělala a které, o kterých se nedala vést žádná debata. To je, to je poměrně jasné, ale říkali jsme, říkali jsme dvě věci. Za A, že je potřeba vést jasnou debatu o tom, kdy je možné očekávat, že, že ta opatření skončí, protože tím vytvoříte ta pozitivní očekávání, zatím to vypadá, že ten rozpočet je postaven na, na relativně optimistickém odhadu 200 miliard deficitu na tento rok. To je, jako že očekáváme trošku menší šok, než byl v tom roce 2009, kdybysme očekávali alespoň rok 2009, byl by ten schodek 300 miliard. No, a kdyby, kdyby, kdyby mělo platit to, že kdyby mělo platit to, že zkrátka neexistují, jako že že, že není, není prostě žádné omezení, žádné, žádné ekonomické omezení toho, co si můžeme dovolit, no, tak my jsme tam argumentovali tím, že by to bylo, by to byl skvělý svět, protože bysme uměli za jakékoliv peníze zachránit úplně jakýkoliv život, ale tak to samozřejmě v reálu není. Ekonomicky, ekonomicky jenom chci říct z hlediska těch omezení a těch restrikcí my fakticky v tom italském režimu teď jsme, ne zdravotně naštěstí, ale ekonomicky ano.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Pane Mejstříku, co dělá vláda dobře, co dělá špatně, co byste jí doporučil, aby dělala a co nedělá v tuto chvíli?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK
V prvé řadě oceňuji to, že vláda přikročila bezprostředně po tom, kdy se ta situace začala eskalovat vlastně k přepracování státního rozpočtu na tento rok. To není úplně snadné rozhodnutí a jakkoliv se teďko může zdát stále ještě optimistický výhled výpadků různých daní, tak já si myslím, že už v této podobě je to zásadně pozitivní krok, stejně tak jako vlastně ta bezprostřední opatření, která směřují k tomu, abychom udrželi nad vodou celou řadu firem, protože skutečně se pohybujeme v situaci, která se velice liší od těch živelních pohrom, pohrom minulosti, kdy například vlastně veškeré zdroje nám de facto byly poškozeny a zničeny, tady v tuto chvíli ten hlavní dopad je jak na straně nabídky, tak na straně poptávky, ze strany zaměstnanců, ze strany lidí, kteří by se mohli do té práce vrátit, anebo by se měli vrátit a teď jsem u toho, co si myslím, že stále ještě vláda má prostor pro svoji budoucí aktivitu a ta se týká vlastně, kam by se měli vrátit. Ono v řadě případů se už nebudou vracet na úplně stejná místa. Já skutečně postrádám jasnou vizi toho, že například celá řada lidí schází v oblasti stavebnictví, proč by celá řada těch lidí, které známe, nemohla pracovat nejenom v té oblasti, kterou opustila a celá řada desítky tisíc Čechů, který byli nahrazeni nyní nedostupnými Ukrajinci a současně vláda může si dávat nějaké pozitivní kroky, a to jsem velice ocenil v případě vlastně pana Havlíčka, že je připraven ty 2 programy jeden za 200, druhý za 300 000 000 pro ty firmy, které začínají nejrůznějším způsobem, ať už vyrábět nebo vlastně připravovat tu domácí výrobu, ať už v oblasti nanotechnologií třídy tisku pro věci, které skutečně bez problémů můžeme vyrábět u nás, my jsme lídři určitých technologií, my jsme lídři 3D tisků, a přesto budeme dovážet vlastně produkty dokonce horší kvality v tomto případě z Číny.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
No, my se k tomuhle dostaneme na konci Událostí, komentářů shodou okolností, ale pane Mejstříku, když hovoříte o tom stejně jako ostatní ekonomové, že je potřeba zajistit a uchovat teda zaměstnanost, tak jak a za jakou cenu?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK
Já znovu opakuji, nejde jenom o to zachovat zaměstnanost, ale také podpořit ty nové výhonky už v této fázi, nečekat až na nějaký Marshallův plán někdy v budoucnosti, ale v tuto chvíli vlastně už pocítit ty oblasti domácí poptávky, která nepochybně nebude ovlivněna. Náš největší problém je, že celá řada našich podniků bude zasažena přes nejrůznější garance ztrátou vlastně poptávky v zahraničí, my ne, já musím zdůraznit trošku vadu toho článku pana Tůmy a pana Hampla, který trošku přehlédl, že vlastně my nežijeme ve vzduchoprázdnu. My skutečně žijeme ve velkém globálním prostoru, kdy došlo k propíchnutí cen akcí například ve Spojené státy o 30, 40 %, a to jsou věci, které skutečně ovlivňují ten globální prostor mnohem více, než bychom si mohli v duchu přát.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Dámo a pánové, já doufám, že příště budeme mít trochu více času na to, abychom tyhle ty důležité věci rozebrali podrobně, nicméně poslední slovo, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To mě mrzí, já bych ráda reagovala.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Já bych vám chtěl jednu ještě otázku zcela důležitou podložit, paní ministryně, a ta se právě ..., já oceňuju, že jste si vybrala Události, komentáře k tomu zásadnímu prohlášení, které se týká nákupu obligací ze strany dluhopisů, ze strany centrální banky, ale jedna věc, která dneska se taky objevovala v mé emailové poště je, jsou insolvence. Mě by zajímalo, jestli odložíte lidem v insolvenci strhávání ze mzdy, zda přijdete s nějakou jinou pomocí nebo taky už tady zaznělo od pana Hampla moratorium a v tomhle tom konkrétním případě vymáhání dluhů, protože tohle je věc, která se dotýká stovek tisíc lidí v České republice, které se mohou dostat do ještě horších podmínek, než jsou a zároveň také zaplavit soudy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak já jenom úplně jenom jednovětovou reakci na to, co padlo. My právě jdeme tou cestou, že děláme plošná jednoduchá opatření. To znamená tak, aby lidé nemuseli vyřizovat u těch daňových věcí nebo sociálního, zdravotního desítky žádostí, takže touto cestou jdeme. Já samozřejmě bych ráda s pány debatovala, protože je celá řada věcí, které bych chtěl komentovat. Ale ptáte se mě na konkrétní věc, která sice není z mé gesce, ale z gesce paní ministryně spravedlnosti. My už jsme toto téma otevřeli. Ona v tuto chvíli se nad tím zamýšlí, určitě ho bude konzultovat i s exekutorskou komorou. Ale měli bychom něco udělat určitě i v této oblasti, protože tak jako jste vy dostával e-mail, tak desítky e-mailů dostávám já každý den. Toto je také velice důležitá oblast, která si myslím, že je na pořadu dne. Paní ministryně spravedlnosti se tím zaobírá.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Pane Hample, jenom krátká reakce, vy jste chtěl jednu větu reagovat.

Mojmír HAMPL, KPMG Česká republika
Když se bavíme o programu záruk, tak to právě nejsou ty jednoduché, ty jednoduché metody, to jsou relativně komplikované metody a já jenom chci, prosím, jednu věc, když budeme dělat tady tyto programy, ať už úvěrů, nebo záruk. Dávejme pozor v okamžiku, kdy je poskytujeme, že je neposkytujeme subjektům, které zároveň budou vyplácet dividendy kupříkladu v zahraniční.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Děkuju mnohokrát všem třem za to, že jste byli účastníky téhle té debaty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Samozřejmě to musí jedna z důležitých podmínek. Děkuju.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Podobná debata nás určitě bude čekat ještě několikrát. Díky moc. Hezký večer. Dobrou noc.

Mojmír HAMPL, KPMG Česká republika
Na shledanou.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK
Dobrou noc.

Nejčtenější