Novinky

Jak je to s možností osvobodit knihy od DPH?

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • novinky.cz
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň

Reakce MF na článek: Knihy bez DPH nebudou, ČR nevyjednala výjimku jako jiné země
(zdroj: Novinky.cz, 15.5.2020)

V rámci harmonizovaného práva EU platí, že osvobození od DPH je možné využít v přesně definovaných oblastech, mezi něž prodej knih nepatří. Je pravdou, že existují státy, které si v rámci přístupových dohod vyjednaly na knihy výjimku, ať již úplné osvobození DPH, nebo tzv. supersníženou sazbu DPH pod 5 %. Proto Velká Británie mohla v minulosti knihy od DPH zcela osvobodit a Lucembursko se Španělskem mohou v současnosti uplatňovat sazbu DPH ve výši 3 %, resp. 4 %. Platí, že knihy mohou být zařazeny do snížené sazby DPH, přičemž ty může aplikovat členský stát pouze dvě v rozmezí 5 – 15 %. V ČR jsou proto knihy aktuálně v nejnižší sazbě 10 %, kam se od 1. května 2020 přeřadily i knihy elektronické.

Doporučované

Nejčtenější