Novinky

EET pomohla nastolit férové podnikatelské prostředí

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Daň
  • Daně a cla
  • Elektronická evidence tržeb
  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Veřejný sektor
  • Právo

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: Právo | Datum: 6.2.2020 | Rubrika: Trhy & ekonomika | Strana: 22 | Autor: Jakub Svoboda

* Není pro vás trochu zklamáním, že lidé po letech od spuštění EET neoceňují více její přínos?

Pro mě je průzkum potvrzením, že elektronická evidence tržeb má mezi veřejností stabilní a silnou podporu. Už 1. května nás čeká závěrečné rozšíření, které se bude týkat zbývajících asi 300 tisíc živnostníků různých profesí, proto je stabilní podpora veřejnosti klíčová. Stejně tak je pro mě zásadní, že systém funguje bez technických problémů, je prověřený a jednoznačně se nenaplnily obavy z dlouhého čekání na účtenku ani z ukončování podnikatelské činnosti. Poctiví podnikatelé také nejsou biti častými kontrolami úřadů a zdržováni od práce, naopak nepoctivým EET sebrala konkurenční výhodu. Věřím, že se nám již většinu těchto mýtů podařilo vyvrátit a že plynulému náběhu závěrečné fáze EET nic nebrání. Abychom ale podali pomocnou ruku, už od podzimu se ministerstvo spolu s Finanční správou podílí na organizaci odborných seminářů a konferencí.

* Takže EET už podle vás podnikatelské prostředí narovnala?

EET nastolila férové podnikatelské prostředí už tím, že sebrala nepoctivým možnost podstřelovat cenu běžnou na daném trhu. Kdo by chtěl v takovém prostředí podnikat? V pohostinství, kde panovaly největší obavy, jsme zaznamenali nárůst počtu registrací k DPH o téměř tisíc plátců. Statistický úřad hlásí v tomto odvětví silnější tempo růstu přiznávaných tržeb o 20 procent a mezi lety 2017 a 2019 o více než sedm procent rychlejší mzdovou dynamiku oproti zbytku ČR. Právě snížení nepřiznaných tržeb přispívá k postupnému slábnutí fenoménu černých výplat „na ruku“, které se sice mohou na první pohled jevit jako velmi výhodné, ve výsledku ale zaměstnanci způsobí nulovou zaměstnaneckou ochranu, například nemá nárok na odstupné nebo výpovědní lhůtu. Podle čísel ministerstva průmyslu a obchodu se navíc v hostinské činnosti od prosince 2016 zvýšil počet živností o bezmála 9000.

* Co si slibujete od poslední vlny spuštění EET? Povede to k většímu přiznávání tržeb a k vyššímu výběru daní? Na dani z příjmů OSVČ stále platí v průměru osm tisíc Kč ročně.

Vedle narovnání podnikatelského prostředí dosáhneme díky řádnému evidování hotovostních tržeb také efektivnějšího výběru daní. EET má již nyní prokazatelný fiskální přínos, když za tři roky fungování přinesla do státní kasy více než 33 miliard korun. Po náběhu závěrečné fáze očekáváme pro rok 2020 fiskální přínos okolo 15 miliard korun, v dalších letech to bude 20 miliard korun ročně. A samozřejmě je potřeba zdůraznit to „B“, že díky efektivnějšímu výběru můžeme daně snižovat. Proto společně s EET snižujeme DPH ve všech sektorech, kde nám to umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Snížená DPH z podstatné části zůstává podnikatelům v podobě vyšší marže, což spolu s eliminací nepoctivé konkurence podporuje pozitivní vnímání EET v očích veřejnosti i většiny profesních a oborových svazů a asociací.

Nejčtenější