Novinky

Alena Schillerová pro Radiožurnál k jednání s bankami o Covid III

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Rozhovor
  • Ministr financí
  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Koronavirus
  • Podpora malého a středního podnikání
  • Podpora exportu

15.07.2020, Zdroj: ČRo Radiožurnál 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře Zpráva 2 Český rozhlas

Upřesněte mi prosím, paní ministryně, tu aktuální bilanci programu COVID III? Je stále tak neutěšená i z vašeho pohledu, jak jste se sama nechala slyšet?

Já jsem se dnes sešla s novým prezidiem České bankovní asociace, což jsou vlastně zástupci největších bank u nás, abych se pobavila o čerpání Covidu III. My jsme připravili tento historicky první zákon o státních zárukách, kde jsme nastavili portfolio ve výši 150 miliard. Mezi 20 zapojených bank se rozdělilo v první fázi 50 miliard. Poskytuje se to malým a středním firmám. Do 250 zaměstnanců je záruka na provozní úvěr do 50 milionů ve výši 90 %, takže až 45 milionů. U těch větších firem 250-500 zaměstnanců je to u provozního úvěru do 50 milionů 80 % státní záruka, čili do 40 milionů. A já jsem se zajímala o to, kolik obdržely žádostí banky, kolik zprocesovaly smluv a tak dále. Ta čísla jsem dostala k 13. červenci 2020, kdy bylo podáno 2,5 tisíce žádostí, v objemu necelých 17 miliard. Z toho bylo schváleno a uzavřeno zhruba 580 smluv za nějaké 2,6 miliardy, přičemž poměr schválených žádostí je takový, že 2 ze 3 jsou schváleny. Já jsem se zajímala samozřejmě i o dobu vyřízení. Byla jsem ubezpečena, že to je v řádu dnů. To znamená, že počítáme, že budou z toho objemu přijatých žádostí procesovány žádosti asi za 11 miliard. Takže to jsou konkrétní čísla.

A jsou ta čísla adekvátní paní ministryně s ohledem na to, že to začalo v červnu? Slíbená výše pomoci je téměř 500 miliard korun a teď říkáte, že je tedy vyčerpáno 2,6 miliardy.

Ta záruka je takzvaná portfoliová ve výši 30 %. Státem poskytnutý objem prostředků je 150 miliard, což pákovým efektem dá až těch 500 miliard korun. Takto vznikla ta částka.

A zjistili jste se zástupci bankovního sektoru, proč vlastně firmy zas tolik nežádají?

Ano, to mě velice zajímalo. Můj závěr z toho dnešního jednání je ten, že program je nastavený dobře. My jsme velmi tvrdě vyjednávali s bankami o parametrech programu, to byly dny a noci. A já jsem dnes zjišťovala, jestli program nemá nějaké slabiny, protože vždy je potřeba se poučit a posunout někam dál.

A zjistila jste, že program mezery nemá…

Zajímalo mě, proč těch žádostí je málo. Víte, tam padlo takové hezké přirovnání, a teď promiňte, že budu citovat jednoho z bankéřů, „že se kůň přivedl k vodě, ale už ho nemůžeme nutit pít". To znamená těch 2,5 tisíce žádostí o úvěr v tuto chvíli odráží realitu. Banky si na to dokonce nechali zpracovat průzkum.

Asi je ale důležité, proč kůň nepije?

Ano, přesně tak. Já mám dispozici průzkum Svazu průmyslu a dopravy, který oslovil zhruba asi 200 firem. Převážně jsou to firmy, které se podílí z velké části na tvorbě HDP, to znamená průmyslové firmy, automobilový průmysl, exportní firmy. A vzešlo z něj několik zajímavých závěrů. Za prvé firmy dnes čerpají vládní opatření, to znamená třeba Antivirus, mají kompenzační bonus, využívají různé programy. Ony se chovají obezřetně, omezily své investice. Tady je samozřejmě velký prostor pro vládu, proto chceme tolik investovat ze státního rozpočtu, abychom dali práci firmám a živnostníkům. A bylo velice zajímavé ještě jedno číslo, a to že 88 % z oslovených firem neočekává druhotnou platební neschopnost. Tedy firmy se skutečně chovají obezřetně a v tuto chvíli nemají potřebu čerpat provozní úvěry, což neznamená, že ta potřeba nemůže s časem přijít. Přímá vládní podpora tady totiž nebude donekonečna. To znamená je dobré mít tento program státních záruk připraven.

Budete tedy po té dnešní schůzce nějakým způsobem parametry Covidu III modifikovat? Jestli třeba by nebylo záhodné aby se, jak jste mluvila o té portfoliové záruce státu, aby se zvýšila. Protože na to si právě třeba stěžovaly banky, že není dostatečná…

Pan prezident České bankovní asociace, pan ředitel České spořitelny řekl, že to není důvod toho, že byly některé žádosti odmítnuty. Že rozhodně nemůže říct, že by výše portfoliové záruky byla důvodem pro odmítání úvěru. Nicméně my jsme se dohodli, že v příštích týdnech se budeme neformálně pravidelně scházet. Rozhodně na stole je prodloužení té záruky, protože ona je do konce roku 2020, a možná i rozšíření o nějaké další typy úvěru. To všechno musíme vyhodnotit a musíme mít k dispozici nějakou časovou řadu.

Nejčtenější