Novinky

Novela daňového řádu přinese přehledný a transparentní sankční systém

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Daňové změny
  • Daňový řád
  • Daňový systém
  • MOJE daně
  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Veřejný sektor
  • Forum24

Reakce na: Schillerová chce ušetřit na odškodnění firem nezákonně poškozených státem
Datum: 20. 6. 2019 | Zdroj: forum24.cz | Autor: Jiří Sezemský | Komentáře a názory

Ministerstvo financí se ohrazuje proti zavádějícím tvrzením ohledně novely daňového řádu a navrhované revize sankčního systému. Není pravda, že cílem novely je, aby finanční správa ušetřila na odškodňování firem. Předně zdůrazňujeme, že návrh snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně, což představuje výhodu pro jednotlivé poplatníky.

V souhrnu se jedná o sjednocení systému úroků tak, aby vykazoval celkovou přehlednost a logiku. Snahou je přitom nevytvářet nesystémové výjimky a nezakládat jiné podmínky pro daňové subjekty a pro správce daně. Úrok hrazený daňovým subjektem i úrok hrazený správcem daně by měl vyjadřovat tzv. cenu peněz, jejíž výše je v principu dána úrokem z prodlení podle občanského zákoníku. Tato paušální „cena peněz“ by měla být logicky stejná bez ohledu na to, který subjekt ji z důvodu svého pochybení platí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o daňový subjekt nebo stát. Pokud je v některých případech státem způsobena škoda, která tuto cenu peněz přesahuje (což se v typických případech zpravidla neděje), nelze ji řešit paušálním úrokem, ale v rámci zavedeného sytému náhrady škody, který je k tomuto účelu určen pro všechny oblasti výkonu veřejné moci. Daňová oblast v tomto ohledu nemůže být výjimkou oproti zbytku státní správy jen proto, že si to přejí někteří daňoví poradci.

Doporučované

Nejčtenější