Novinky

Stát nemá platit úroky za půjčky, zatímco na privatizačních účtech leží ladem miliardy

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Důchodový účet
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Ministerstvo financí
  • Nepřesnosti
  • Poslanecká sněmovna
  • Privatizace
  • Privatizační výnosy MF
  • Reakce MF
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor

Reakce na diskusi v Poslanecké sněmovně před schválením novely zákona zrušení Fondu národního majetku ve 3. čtení

Ministerstvo financí se ohrazuje proti kritice novely zákona o zrušení Fondu národního majetku, která zazněla při projednávání zákona ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně. Novela se týká tzv. zvláštních účtů privatizace. Na tyto účty plynou příjmy státu z privatizace a dividendy z akciových společností s podílem státu. Smyslem novely zákona č. 178/2015 o zrušení Fondu národního majetku je, aby se na zvláštních účtech privatizace nehromadily nevyužité miliardy korun. Z privatizačních účtů jsou dle zákona primárně hrazeny závazky státu vzniklé při privatizaci, které v současnosti vyžadují zhruba 2 miliardy korun ročně, přičemž usnesení vlády č. 610/2017 zavazuje Ministerstvo financí, aby výdaje na ekologický a revitalizační program navýšilo od roku 2018 na 4,5 miliardy korun ročně. Díky transparentnímu a otevřenému soutěžení těchto zakázek se Ministerstvu financí dlouhodobě daří závazky plnit za zhruba třetinové ceny oproti výši smluvních garancí. I proto zůstatky na zvláštních účtech privatizace výrazně převyšují sumy, které jsou každý rok zapotřebí na ekologický a revitalizační program.

Zhruba 10 miliard korun ročně se v předchozích letech z privatizačních účtů pravidelně převádělo do státního rozpočtu ke krytí schodku tzv. důchodového účtu (příjmy státu z důchodového pojištění mínus výdaje na důchody). To v roce 2018 dle stávajícího znění zákona nepůjde, protože důchodový účet bude poprvé po deseti letech v přebytku. Tím pádem vzniká riziko, že peníze na privatizačních účtech nebude možné využít na žádný účel, který zákon umožnuje a budou zde ležet ladem. Přestože stát si ve stejné chvíli bude na finančních trzích půjčovat od investorů a platit jim za tyto půjčky úroky. Kritika vlády, že předložená novela znamená nezodpovědné hospodaření se zdroji státu, není na místě. Nezodpovědné by naopak bylo v nastalé situaci nedělat nic.

Ministerstvo financí se jako zodpovědný hospodář rozhodlo tuto absurdní situaci řešit jednoduchou a logickou novelou, která usnadní převádění peněz z jedné státní kapsy do druhé – z privatizačních účtů do státního rozpočtu. Stát zároveň už nebude mít důvod kumulovat peníze na privatizačních účtech pro případ, že by jejich zdroje zeslábly, protože novela upravuje i opačnou eventualitu – pokud by na privatizačních účtech nebyl dostatek prostředků na privatizační závazky, peníze na ekologické závazky státu by se naopak převedly ze státního rozpočtu. Stávající úprava přitom takový krok neumožňuje.

Nejčtenější