Novinky

Reakce Ministerstva financí na kritiku návrhu úpravy odpočtů na DPH pro Český rozhlas a Českou televizi

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Legislativa
  • Legislativa EU
  • Legislativní činnost MF
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Česká televize

Stanovisko MF:

Již při schvalování novely zákona o DPH v roce 2017 Ministerstvo financí upozorňovalo v obou komorách Parlamentu ČR, že předložený poslanecký návrh přizpůsobený požadavkům České televize a Českého rozhlasu je v přímém rozporu s právem EU a v další řádné novele bude tato skutečnost ze strany ministerstva narovnána. Tento příslib je právě obsažen v daňovém balíčku 2019. Jádrem sporu je stanovení výše poměrného odpočtu daně, který si mohou oba veřejnoprávní vysílatelé uplatnit, zvláště když činnost financováná z tzv. koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi není předmětem daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí od počátku zastává názor, že získání finančních prostředků pro financování jakékoliv projektu, není argumentem pro porušování základních principů daně z přidané hodnoty a získání výhodného postavení pro dva konkrétní daňové subjekty, kteří financují svůj chod zejména z koncesionářských poplatků vybíraných od občanů a firem.

Doporučované

Nejčtenější