Novinky

Mělo by se zvýšit životní minimum?

Mgr. Jakub Vintrlík
Mgr. Jakub Vintrlík Oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Lidé MF
  • Komentář
  • Deník
  • Mzda

Datum: 15.9.2018 | Zdroj: Deník | Rubrika: Názory | Strana: 08

Možnost valorizovat životní a existenční minimum je nutné posuzovat v kontextu vývoje mezd, minimální mzdy, vývoje zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti. Díky tomu, že se životní a existenční minimum dlouhodobě nemění a zároveň je pravidelně zvyšována minimální mzda, což má vliv i na růst průměrné mzdy, je velmi motivační hledat zaměstnání, které je v současné době dostupné.

Od léta 2013 stoupla minimální mzda z 8 000 Kč na nynějších 12 200 Kč a ještě dále poroste i v příštím roce. Pokud by došlo ke zvýšení životního a existenčního minima, bylo by pro mnohé osoby demotivující hledat si zaměstnání, protože by pro ně mohlo být výhodnější pobírat sociální dávky, než přijmout hůře placenou práci. Navíc by to dále zatížilo státní rozpočet. Je potřeba, aby generace v produktivním věku měla zájem pracovat, proto je žádoucí zvětšovat odstup minimální mzdy od životního a existenčního minima.

Stát by měl bezpochyby pomáhat všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Náš sociální systém ostatně pamatuje na lidi, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, a dokáže pokrýt nejrůznější sociální situace. Závislost na pomoci státu se ale nesmí stát životním stylem pro práceschopné lidi.

Nejčtenější