Novinky

Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce diskutovala o státním rozpočtu

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • ČT 1
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Ministr financí
  • Otázky Václava Moravce
  • Rozhovor
  • Soukromý sektor
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • ČT 24

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 1 | 26.8.2018 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce | Téma: Ministryně financí        

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I to jsou témata, o kterých se po dnešních Otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky i zpravodajské čtyřiadvacítky České televize. Vítejte u nejsledovanějšího diskusního pořadu v zemi. Dopočítávání do 50 miliard schodku, to je dopočítávání ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Na velké změny ve státním rozpočtu na příští rok už mnoho času věru nezbývá. Vláda musí rozpočet poslancům poslat do konce září. Zatím kabinet počítá s kritizovaným schodkem 50 miliard korun. Česká ekonomika sice stále roste, ale tempo růstu letos zpomaluje a odhady nejsou už tak optimistické. Přesto vláda i nadále slibuje vyšší platy a vyšší důchody. Ty seniorům od příštího roku zaručuje tento týden schválená důchodová novela. Na změny, které přinese, budeme muset podle ekonoma Jiřího Šatavy každý rok jako daňoví poplatníci najít 16 miliard korun. Vláda by se podle něj měla soustředit především na hrozící deficity důchodového účtu.

Jiří ŠATAVA, ekonom, CERGE-EI
--------------------
Ta rozbuška pravděpodobně bude odpálena řádově někdy okolo roku 2030, kdy se nám naplno projeví stárnutí populace a začnou deficity důchodového účtu velmi výrazně růst. Pro představu, okolo roku 2055 ministerstvo práce odhaduje, že ten deficit roční bude někde okolo 170 miliard ročně, což je velmi mnoho, to nejsme schopni zafinancovat z jakýchkoliv jiných zdrojů momentálně.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká v rozhovoru pro dnešní Otázky ekonom Jiří Šatava. Prvními hosty dnešních Otázek jsou ministryně financí Alena Schillerová. Vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám bývalé 2 členy bankovní rady České národní banky. Dnes tedy novou předsedkyni, respektive předsedkyni nové Nároční rozpočtové rady Evu Zamrazilovou. Vítejte a děkuji, že jste přijala mé pozvání.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám i bývalého viceguvernéra centrální banky, dnes europoslance Luďka Niedermayera z TOP 09. Hezké nedělní poledne přeji.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, začnu u vás. Soudě z toho, že vláda předloží do Poslanecké sněmovny, jak jste zatím deklarovali, schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 50 miliard korun, tak vám zadlužování státu zjevně starosti nedělá jako ministryni.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak mně dělá samozřejmě velké starosti, to je primárně moje práce.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč pak tedy 50miliardový schodek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale já bych ráda na úvod řekla, že my pořád hovoříme o schodku státního rozpočtu a málo se ví, já se to snažím pořád říkat do éteru, ale málo se ví, že my musíme posuzovat vlastně celkově veřejné finance, protože sice ministerstvo financí připravuje státní rozpočet podle zákona o státním rozpočtu, to je v pořádku, ale podílí se na něm municipality, to znamená vlastně podílí se na něm rozpočty krajů, rozpočty obcí, rozpočty veřejných institucí, rozpočty fondů. A celkově celé tyto veřejné finance jsou v přebytku, a to dlouhodobě. On se pohybuje zhruba kolem 1,1 procenta plus HDP, počítáme samozřejmě, že se bude pohybovat kolem 1 procenta příští rok. A je to 3. nejlepší přebytek v rámci Evropské unie.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak a o to je to horší, že když celkové veřejné finance jsou v přebytku, tak ty vaše finance, tedy státní rozpočet nám navrhujete s 50miliardovým schodkem.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono je potřeba se podívat na to, že ten stát je ten soumar, který to celé z velké části táhne. Vezměte si, že se v loňském roce změnilo rozpočtové určení daní. To znamená, že ve prospěch rozpočtů krajů a obcí, a já to nechávám bez komentáře dalšího, jde dalších zhruba v průměru ročně 30 až 35 miliard, které by byly ve státním rozpočtu. Čili, pokud měníte rozpočtové určení daní, a já jsem opakovaně řekla, že nebudu souhlasit s žádnými dalšími změnami rozpočtového určení daní, tak samozřejmě logicky to potom chybí, to jsou spojené nádoby, to jsou ty veřejné finance.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A neměla byste být víc ambiciózní? Znovu se ptám na ten 50miliardový.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Jsem ambiciózní, současně jsem pragmatická, protože samozřejmě musím zohlednit růst i mandatorních výdajů, ale o tom si za chvilku určitě ještě řekneme. Ambiciózní jsem v tom směru, že my jsme v červenci upravili makroekonomickou predikci, ona je mírně nižší. Jsem velmi vděčná za to, že poprvé vůbec v historii potvrdil makroekonomickou predikci ministerstva financí výbor pro rozpočtové prognózy, který funguje poprvé od 1. ledna 2018. Potvrdil ji, tuším, 8. srpna, označil ji za realistickou, což já hodnotím jako známka 1, dokonce tam byli členové, kteří ji označovali za konzervativní, takže to je pro mě obrovské potvrzení dobré práce makroekonomů ministerstva financí. A my jsme přesto přepočítali aktuálně příjmy a logicky prostě objevuje se tlak na výši mezd, to znamená, že zvyšují se v rámci ekonomiky mzdy a protože vlastně daňové a sociální odvody dělají přes 50 procent příjmů státního rozpočtu, tak nám dojde k navýšení příjmů a já jsem se rozhodla, a to tady vám říkám exkluzivně teď poprvé, že já musím do konce srpna předložit rozpočet do systému, do Eklepu. To znamená, tam už se k němu dostanou novináři, dostane veřejnost, a já jsem se rozhodla, že předložím návrh státního rozpočtu se schodkem 40 miliard.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O 10 miliard tedy snižujete ten původně plánovaný 50miliardový schodek. Neměla byste být ještě ambicióznější?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Musím být pragmatik současně, to znamená, musím naplnit základní priority této vlády, to znamená, že samozřejmě určitá částka byla ještě dále v rámci toho 2. kola meziresortních jednání poskytnuta resortům, ale samozřejmě podstatně méně, než požadovali, protože si vezměte, že v 1. kole požadovaly resorty asi 150 miliard a v 2. kole navíc ještě dalších 40, takže samozřejmě nikdo nebyl uspokojen plně. Byly uspokojeny ty priority, které uspokojeny být musí, a přesto předkládám 40miliardový schodek. Takže já to považuju za úspěch, za možné a za určité prostě pragmatické a ambiciózní v tuto chvíli, v těchto podmínkách, které máme.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to i z pohledu národní rozpočtové rady opravdu ten jediný možný? Nemohla by ministryně financí, když říká, že půjde o 10 miliard dolů se schodkem, tedy z 50 na 40, neměla by jít na 30, na 20, paní docentko?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Takže ten problém má samozřejmě řadu rovin. My jsme naše 1. stanovisko, které vydali koncem dubna tohoto roku, bylo, že na jedné straně vidíme, že ty výdajové rámce, které jsou de facto dány příjmy, odpovídají realitě a ty jsme schválili. Ovšem okamžitě jsme také k tomu jedním dechem dodali, že nedoporučujeme vládě, aby tyto výdajové rámce vyčerpala. Já naprosto souhlasím s tím, co říká řada ekonomů, a to je, že když je ekonomika v takto dobrých dobách, de facto za vrcholem cyklu nebo na jeho vrcholu, rozpočet by měl být vyrovnaný, to je jedna rovina. Ovšem rovina druhá je, že jako předsedkyně rady mám právo účastnit se jednání rady a tohoto práva velmi často využívám především, pokud tam jsou materiály, které mají jakoukoliv vazbu na vývoj veřejných financí v budoucnu. A na vládě jsem svědkem soustavného úsilí paní ministryně apelovat na svoje kabinetní kolegy a vidím, jak je ta situace těžká.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, počkejte, to znamená, že apeluje paní ministryně málo, protože vy byste si představovala vyrovnaný státní rozpočet.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Já bych řekla asi to, že všichni ti ministři mají neustále natažené ruce ke spoustě, spoustě priorit, které samozřejmě znějí velmi rozumně. Samozřejmě musí se opravovat památky, sestřičky jsou špatně placené, učitelé jsou špatně placení. Kdo by s tím vším nesouhlasil? Důchodci si nežijí dobře. To jsou všechno velmi oprávněné požadavky z lidského, sociálního hlediska. Ovšem úkol toho ministerstva financí je nějakým způsobem tyhle ty oprávněné extrémní požadavky vybalancovat, aby na ně vlastně byly peníze letos, napřesrok i v budoucnu. A nejsilnější tlak, bych si dovolila tedy poznamenat, je ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, to je největší resort, největší kapitola a tam historicky je nastaven vlastně v rukou sociální demokracie tak, že tam je prostě v genetické výbavě říkat to heslo zdroje jsou a pokud nejsou, tak je prostě někde najít musíme.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy z pohledu vás jako předsedkyně Národní rozpočtové rady je 40miliardový schodek, tedy nově ohlášené číslo ministryní financí Alenou Schillerovou, maximum možného.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
V současné době ano, ale já budu chodit na vládu dále, budu tam zase dávat svoje věcné argumenty a budu doufat, že jim bude naslouchat nejen paní ministryně, ale i ostatní ministři, protože ty argumenty jsou věcné a jsou podloženy čísly.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Luďku Niedermayere, ohlášené snížení schodku z těch 50 na 40, dobrá zpráva?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Určitě to není maximum možného. Koneckonců je na vládě, jaké návrhy do parlamentu předkládá a je na vládní koalici, jaké návrhy schvaluje. Ale možná dřív, než se začnem bavit o těch desítkách miliard, kterými nová vláda zatěžuje tento rozpočet a hlavně ty rozpočty budoucí, bych se držel možná v trochu obecnější rovině. Podle mého názoru se dá označit to, jakým způsobem teďka vláda přistupuje k rozpočtu, za neodpovědné chování a to nejsou moje slova, ty jsem si teďka půjčil z rozhovoru s expertkou z veřejných financí z vysoké školy ekonomické, z Hospodářských novin, s paní Sedmihradskou. A já tady tenhle názor naprosto sdílím. Ta odpovědnost by měla stát na tom, že nepřemýšlí jenom o tom, jak to dopadne v příštím roce, jestli to bude 30, 20 nebo 60 miliard, ale jak to bude vypadat v letech příštích. A já tady mám opravdu velké obavy a ty trochu taky potvrdilo nedávné vyjádření, tuším, vrchního ekonomického poradce pana premiéra, který při diskusi o důchodech řekl, že nechápe, proč bychom se měli bavit o tom, jaké budou důchody za 50 let. Jako by v tom rozpočtování nešlo o to, jak se ten rozpočet vyvíjí, co to bude znamenat pro příští léta, ale jde o to, co ten dnešní rozpočet udělá s těmi dnešními voličskými preferencemi, což je podle mě katastrofický způsob uvažování tady tohle. A obávám se, že vláda ve svých praktických konáních se ho tak trochu drží. A druhá věc, která mě v posledních letech velmi znepokojuje, je, že z rozpočtu se stále víc stává cár papírů. A koneckonců pan premiér to potvrdil, že když nedávno prohlásil, že není tak důležité, jaký je plán rozpočtu, ale jaký je výsledek. A tady tohle je další věc, která je hodna diskuse.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy že vláda má lepší hospodaření než.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Ano, já jsem velmi rád, že má lepší hospodaření, než jaké schválila, ale podle mě pro výrazné odchylky skutečného chování rozpočtu od plánu musí být nějaké velmi silné důvody, například obrovský zvrat ve vývoji ekonomiky. V posledních letech já mám pocit, že jednou ta odchylka přesáhla 100 miliard korun, což je neuvěřitelná suma. V minulém roce to bylo mnoho desítek miliard korun odchylky toho hospodaření. A pak se ptám, proč vláda zřejmě mystifikuje poslance a slibuje, že uskuteční nějaké výdaje, například postaví nové silnice, něco opraví, zlepší infrastrukturu a nakonec se něco takového nestane. Čili, myslím si, že máme nejenom problém s tím, že ten rozpočet směřuje do problému, který se buďto bude materializovat ve formě nějaké opravdu velmi obtížné situace, jako byla v roce 2009 při globální ekonomické krizi, anebo se dostaneme do situace, kdy po tomto chování vlády se bude pravděpodobně nějakých 10 let uklízet.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme si tu diskusi teď, ano, paní ministryně, záhy dostanete slovo. Pojďme si tu diskusi teď tedy rozdělit do 3 rovin. Nejdříve to dlouhodobé financování státní pokladny a udržitelnost státních rozpočtů v dlouhodobém rámci. Na to ostatně upozorňoval prezident republiky Miloš Zeman, když vystupoval letos v červenci v Poslanecké sněmovně při hlasování o vyslovení důvěry vládě, protože prezident kritizoval vládou navržený 50miliardový schodek, který se teď podle sdělení ministryně financí mění na 40 miliard. S tímto návrhem půjde tedy do Poslanecké sněmovny. Ale připomeňme si Zemanova slova.

Miloš ZEMAN, prezident ČR /ukázka: 11.7.2018/
--------------------
Pokud jsme se v minulosti zavázali, že budeme plynule snižovat rozpočtový deficit, neměli bychom ho zmrazovat, tedy uchovávat v této výši. Podívejte se, jsem pro deficit v době krize, nejsem pro deficit v době ekonomického růstu. A myslím si, že bychom měli směřovat minimálně k vyrovnanému rozpočtu, ne-li k rozpočtu přebytkovému.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatoval 11. července Miloš Zeman. Paní ministryně, jste si vědoma toho, že přispíváte způsobem tvorby státního rozpočtu i tím, že jste málo razantní na vládě nebo nedaří se vám ubránit vládní kolegy k dlouhodobé udržitelnosti státních financí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já vás mohu ubezpečit, že můj hlas je velmi silný na vládě. Já teď musím zareagovat prostě na ten mix všech těch věcí.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejdříve na tu 1. poznámku, kterou zmiňoval Luděk Niedermayer i Eva Zamrazilová.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě, určitě. Já bych chtěla říct, že ten rozpočet je potřeba vnímat ze 2 úhlů. 1. úhel je ten, že máme tady nějaké příjmy a nějaké mandatorní výdaje. Příjmy nám rostou dílem vlivem ekonomiky, dílem, a na to nezapomínejme, opatřeními, které prostě byly zavedeny, ať už je to kontrolní hlášení nebo evidence tržeb, tady se určitě neshodneme s panem europoslancem, ale já si za tím stojím a ta čísla to potvrzují. A pak je to samozřejmě snižování mandatorních výdajů. Do těch otázek, které tady otevřel pan europoslanec Niedermayer, a on jako europoslanec to určitě dobře ví, tak samozřejmě do toho, že máme jakýsi plán a potom máme jakési plnění a že se to od sebe liší, to je pravda, ale to vždy mělo zcela konkrétní důvody. My ten plán se snažíme, a potvrzují to, dneska tady máme národní rozpočtovou radu, máme tady výbor po rozpočtové prognózy, dneska tady máme nad sebou dohled a já jsem za něj vděčná, já jsem ráda, že to v tom zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je, protože pak to vždycky zůstávalo tak trošku na ministerstvu financí, že si tam prostě nějakým způsobem kalkuluje. Takže dneska na to nezávislé oči prostě dávají svůj pohled a já velice tomu s pokorou naslouchám, všem těmto názorům.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, promiňte, abychom neskákali z tématu na téma a snažili se držet tu strukturu. Takže cár papíru, dořešme tu věc, že se vládě nedaří dodržet schválený zákon, základní zákon země a výrazně se lišíte ve schodcích.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Není to cár papíru. Vezměte si, že sestavujeme státní rozpočet a zohledňuji a bojuji o každou korunu mandatorního výdaje. Jenom si vezměte, když tady kritizujeme růst mandatorních výdajů, vláda musí zabezpečit a věřím, že se k důchodům ještě vrátíme, tak teď to nebudu rozplizovat tu diskusi, ale ten důchodový systém je neudržitelný, důchody jsou neudržitelné a žádná vláda předchozí s tím nic pořádného neudělala. Prostě tady už bylo nutné s tím něco udělat, ale k tomu se vrátíme, takže odbočím. Zůstala před námi reforma regionálního školství. V podstatě minulá předvolební vláda schválila reformu regionálního školství bez koruny zajištění a ta vstupuje v účinnost od 1. ledna 2019. Většina těch výdajů jde na vrub platů, proto vlastně je absolutně vyloučeno, já jsem trvala na tom, velice jsem trvala a tlačila na ministra školství, nakonec jsem toho dosáhla, že jsem dostala podrobnou analýzu, jakým způsobem bude nutné zabezpečit tu reformu regionálního školství. Podporuji i jako ministryně financí to, že existuje poslanecký návrh, který rozkládá tu reformu v čase a ne kvůli financím, ale kvůli tomu, že nebyla řádně připravena a zabezpečena.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale to přece není věcná odpověď na otázku, jak to, že se nedaří vládě, když se podíváme na ta data, abychom si je připomněli, v roce 2009 skončilo hospodaření státní pokladny také s výrazně jiným deficitem, než se předpokládalo, protože tehdy došlo k ekonomické krizi, tehdy byl ten schodek za Kalouskova hospodaření na ministerstvu financí 192 miliardy korun. V roce 2013 byl rozpočet v minusu přes 80 miliard, o 3 roky později, v roce 2016 po dlouhé době vykázal přebytek, a to necelých, promiňte, schodek, a to necelých 62 miliard korun. Loni zaznamenal mírný deficit 6 miliard korun, byť bylo schválených 50. Letos schválených 50 a vy říkáte, že to zase bude lepší. Takže ty argumenty, které jste zatím řekla, tak nevypovídají.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Těch témat totiž je otevřených příliš mnoho.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jenom cár papíru, proč se nedaří vládě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Budu se držet tohoto cáru papíru. Tam vstupuje celá řada faktorů. Když vezmu loňský rok, a předesílám, že to nebyl úplně můj rozpočet, já jsem tehdy dělala náměstkyni pro daně, ale to je úplně jedno. Prostě, když vezmu jen loňský rok, tak tam vstoupila celá řada faktorů i ten předloňský rok, nejvíc evropské peníze. My nejsme schopni plánovat tok evropských peněz, to znamená, že vlastně nejsme schopni říct, že k tomuto datu bude tolik a tolik evropských peněz, to je obrovský faktor.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože se špatně čerpá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Protože se buď čerpá, máme různá programovací období, to bych neřekla, úplně špatně čerpá, mohlo by se čerpat lépe. Samozřejmě já nejsem nikdy spokojená s ničím, ale není to možné úplně přesně kalkulovat. Taky musíte srovnávat konec programovacího období, začátek programovacího období, to všechno vstupuje do těchto faktorů. Další věc, třeba ten loňský rok, když jste ho otevřel, tak loni nás všechny zaskočil růst ekonomiky, ale to nebylo jenom ministerstvo financí. Další vlastně prognózy ekonomů, které se objevily, my jsme se plus minus shodovali všichni, to byl opravdu obrovský skok. To znamená, s tím samozřejmě spojený i růst daní za participace těch opatření, která jsme zavedli.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A letos počítáte s tím, že také nebude schodek plánovaných a schválených sněmovnou 50 miliard, očekáváte schodek někde kolem 20 miliard, jestli se nepletu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Očekáváme zhruba nižší také, protože samozřejmě tady nám hraje roli pořád ten růst odvodů a růst daní, který se na tom projevuje. Čili, to jsou všechno faktory, které se velmi těžko dávají dohromady. Ty evropské peníze tam hrají obrovský vliv a samozřejmě také čerpání těch mandatorních výdajů, které, to řeknu úplně otevřeně, zvlášť v oblasti investic, úplně nejsem spokojena, protože se nedaří to čerpání tak, jak bych si představovala. Ale ještě se vrátím k tomu rozpočtu.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď jenom dokončíme tedy, cár papíru, je možné z toho vinit vládu, paní docentko Zamrazilová, z pohledu Národní rozpočtové rady, že se vládě výrazně nedaří dodržovat zákonem stanovené schodky, byť to hospodaření státu je lepší než zákonem schválené schodky?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Můj názor tady je, že skutečně ten hospodářský růst byl podstatně silnější, ale hlavně konkrétně, co bylo vyšší, co bylo vyšší a příznivější, byla zaměstnanost a vývoj mezd a to je velmi zásadní faktor příjmů státního rozpočtu. Takže to si myslím, že opravdu málokterý ekonom čekal, že skutečně se dožijeme toho, že tady bude 300 tisíc volných pracovních míst a 200 tisíc nezaměstnaných. Ten tlak na tom trhu práce je tak enormní, že část tady toho problému je mu potřeba, tomu problému rozpočtování je potřeba připsat. Druhá věc jsou ty evropské fondy, tam je prostě ta rozkolísanost. Nakolik je ta rozkolísanost vinou domácích úředníků, evropských úředníků, nejsem schopná v tento moment já osobně říci. A pak je tam podle mě ještě další faktor a tím si myslím, že byla určitá jaksi rezerva na té straně příjmů. A dneska si myslím, jak jsem se dívala na tu daňovou fiskální predikci, tak si myslím, že už tam není pro rok 2019. Myslím si, že přece jenom tam ještě vládla, dalo by se říci, ta obezřetnost vedená tou hroznou zkušeností roku 2009, to znamená raději si vždycky nechat nějaký prostor na té příjmové straně. Ale jak jsem studovala ta čísla rozpočtu pro letošní rok, pardon, pro rok 2019, tak si myslím, že už to tam není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To naprosto potvrzuji.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že i se schodkem 40 miliard nově ohlášeným ministryní financí, tak to bude zatím nejvíce realistický rozpočet.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Nevíme, jak dopadnou ty evropské peníze, to nevím, nejsem schopná.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Koukám, že Evropská unie, což je takové obvyklé motto, jako bychom o tom, jak čerpáme, nerozhodovali my, ale jako bychom v tom čerpání v tomto kohezním období nepatřili, teďka nevím, někde kolem 5. místa nejhůř čerpajících zemí Evropské unie, ale vidím, že za to může Brusel. Ale já, když se dívám na ty data, tak to nebude asi jenom tou ekonomikou, já tam vidím desítky miliard nedočerpaných výdajů. To znamená, že vláda naplánovala nějaké výdaje, ano, můžou tam třeba vypadnout výdaje na nezaměstnanost, ale já mám pocit, že ten tankodrom zvaný dálnice D1 také souvisí se schopností této vlády investovat. Já bych naprosto chápal, vůbec bych nezpochybňoval, kdyby ty odchylky byly v řádu 10, 20 miliard korun, protože je to nesmírně obtížná práce, já tady paní ministryni nezávidím a chci říct, že ten problém s kvalitou českého rozpočtování se tady táhne posledních 20 let, ale ten rozsah toho rozdílu té skutečnosti proti tomu čerpání je obrovský a poslanci v parlamentu pravděpodobně jsou mystifikováni tím, že si myslí, že některé výdaje se stanou a ty výdaje se holt nestanou. A znovu připomínám, ten rozdíl byl, tuším, v roce 2017 přes 35 miliard, před tím to bylo přes 100 miliard. To jsou opravdu obrovské částky. Já bych o tom nemluvil, kdyby pan premiér neřekl, že je to vlastně v pořádku, protože důležitý je ten výsledek a není tak důležitý ten plán. A to si myslím, že takhle civilizovaná země nemůže fungovat. Ten plán musí být opravdu co nejlepší a ty odchylky za předpokladu, že ekonomika se vyvíjí tak, jak je očekáváno, by měly být dramaticky a dramaticky nižší, než jsou teď.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vás neuspokojila ta odpověď Aleny Schillerové.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Tak co čekáte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nečekáte, že my 2 se shodneme, my se určitě neshodneme. Já, jestli teda ještě mohu, pane doktore, tak já chodím spát s tímto grafem, teda v menším provedení, v menším provedení, protože ten by mi zabíral dost místa v posteli, s tímhle grafem. A neustále prostě si připomínám to, co tady tuto zemi potkalo, tady ten sešup prostě, rok 12 a tak dále, to, jakým způsobem drastickým se potom zavedly balíčky, které vlastně měly dopad ten, že potom došlo ještě k další, jakési mělčí recesi. Proto já pořád myslím a pořád tlačím a jestli dostanu teď prostor, tak dám několik příkladů na to, na snižování mandatorních výdajů. To je samozřejmě strašně důležité.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak a tím se, paní ministryně, dostáváme k tomu, když chodíte, obrazně řečeno, spát s tímto grafem, tak právě si povšimněme těch velkých schodků v době ekonomické krize, které byly i dány mírou těch mandatorních výdajů, to, o čem mluvil Luděk Niedermayer a na co ostatně ekonomové poukazují, až budou horší časy, do jakých schodků se opět dostanou státní rozpočty a co s tím může dělat vláda. Když se podíváme opět na data, které Otázky mají k dispozici, tedy mandatorní, ze zákona povinné výdaje. Jakou část tvoří státního rozpočtu, protože možná si vzpomínáte na Otázky před rokem, kdy Ivan Pilný, tehdejší ministr financí, mluvil o tom, že rozpočet se stává přehlídkou populismu a že pro každého ministra financí je vlastně těžké plánovat i proinvestiční rozpočet kvůli mandatorním výdajům. Mandatorní výdaje, zejména penze, nemocenské dávky, platby státu do systému zdravotního pojištění neustále rostou. Sami to vidíte na tom grafu, který jsme pro vás připravili. Zatímco v roce 2013 činily 671 miliardu korun, letošní rozpočet na ně vyčlenil přes 782 miliardy. Pro příští rok ministerstvo financí zatím počítá s částkou přes 824 miliard korun. Stát ale musí počítat i s takzvanými nutnými výdaji, mezi ně patří platby státních zaměstnanců nebo i výdaje na obranu. I ty neustále rostou, a to za posledních 6 let o víc než 100 miliard ročně. A jak se mění podíl mandatorních výdajů vůči celkovým výdajům státního rozpočtu? Ta procenta budou ještě vypovídající a také pro nás neekonomy přehlednější. Teď to vidíte na tom grafu, ty mandatorní výdaje rostou, tvoří v roce 2007, kdy rozpočty byly ještě více proinvestiční a mohl ministr financí lépe kontrolovat chod státní pokladny, tak se mandatorní výdaje pohybovaly kolem těch 50 procent. Od roku 2011 se pohybují mezi 56 a 57 procenty a pro letošní rok se počítá s 57 a zhruba 3 desetinami procenta, tedy to je podíl mandatorních výdajů. Když tak těžko spíte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, já spím výborně.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
S tím grafem to se vám divím, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já se na něj podívám, usnu a říkám si.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To se vám divím, protože co když ještě za vás přijde ekonomická krize, tak pak to budou ty mandatorní výdaje, které budou zásadní rozbuškou. A slyšeli jsme Jiřího Šatavu, protože buď půjdete balíčky a budete škrtat jako Miroslav Kalousek, tím můžete tu ekonomiku dostat do delší recese, což jsme si zažili v roce 2008 až 2013, anebo budou ještě větší deficity veřejných financí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, pane redaktore, já bych se toho nechtěla nikdy dožít, nechtěla bych se dožít toho, že bude přijímat nějaké balíčky jako za exministra Kalouska, podle mě to bylo tvrdé, asociální a dostalo nás to do ještě větších problémů. Já s tím prostě nesouhlasím, i když chápu, že byl v situaci, kdy mu najednou, téměř ze dne na den vyskočil vlastně dluh a prostě vyskočila ta situace tak, jak je na tom grafu. Toho bych se nechtěla dožít.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co děláte pro to, aby ty mandatorní výdaje byly menší? To znamená, abyste buď sobě nebo ministru financí, vašemu nástupci či nástupkyni připravila státní rozpočet na horší časy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak vy jste tam měl ten graf, ty mandatorní výdaje, oni nerostou a my počítáme s tím, že v následujících letech budou se spíše snižovat. Ještě bych chtěla říct.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, rostou od roku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobře, za poslední, dejme tomu, 3 roky se pohybují zhruba v těch procentuálních číslech, které jste uvedl a nerostou, dařilo se ekonomice a my s tím počítáme. Chtěla bych říct na ospravedlnění, že my plánujeme historicky nejvyšší investice z národních zdrojů, kapitálové investice z národních zdrojů do infrastruktury, do těch investic, které překonají 1 a více generací, jak říkají ekonomové, to znamená taková to solidární investování. Já tady mám takový přehled, ty modré části toho sloupce jsou kapitálové národní investice a ty zelené jsou euro. Takže tady už vidíte, téměř 80 miliard máme v tom návrhu na rok 2019. Tím částečně ospravedlňuji ten schodek, částečně. Ale důležité je, a s tím naprosto souhlasím a to se tady asi shodneme, i když každý to vidíme z jiného úhlu, že musíme snižovat mandatorní výdaje. Na druhé straně nám velkou část mandatorních výdajů, a také to už tady padlo, činí důchodový a sociální systém, a dokonce i v těch krizích, a to tady řeknu na obhajobu, i v těch nejtvrdších krizích, a já to vždycky těm odborářům, když za mnou chodí kvůli platům, říkám, nechcete zase a oni si to pamatují. Byli za mnou třeba policejní odbory, pamatují si, jak se jim braly peníze, vlastně ty jim vrátila až ta minulá vláda, 2krát 10 procent. Říkám, nechcete to přece znovu zažít, že vám to někdo bude brát. Takže my musíme první věc, která je důležitá, začali jsme tím, že jsme prostě zrušili mrtvé duše. Mohu vás ujistit, že těch 2200 mrtvých duších takzvaných, to znamená neobsazených míst bez peněz ve státní správě, které bereme, tak de facto vyvolalo obrovské pnutí a obrovský tlak na mě, který samozřejmě musím ustát, je to 3,4 miliardy. Neříkám, že je to moc, ale je to krásné číslo, krásný začátek. Vyzvala jsem všechny kolegy ve vládě, aby začali s auditem, s auditem na jednotlivých resortech. Paní předsedkyně Národní rozpočtové rady to slyšela, seděla na té vládě, říkám, začněte s audity. Dokonce já sama provedu personální audit, já už snižuju i některá živá místa, ne žádné dramatické, protože to se nedá udělat 10 procent, tam musíme skutečně udělat personální audit a věřím, že najdu rezervy i na vlastním resortě.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A dá se to za ty 3 roky těch 10 procent státních úředníků ušetřit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě, věřím tomu. Já vám teď neřeknu, jestli to bude 10 nebo 8 nebo 11, já v tuto chvíli nevím, to bych si vymýšlela, ale určitě se to dá, protože všude ty rezervy prostě budou.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže snižování mandatorních výdajů, protože budete redukovat státní správu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Budeme redukovat státní správu a budeme vlastně o každém tom výdaji se prostě bavit. A já jsem třeba otevřela, snesla se na mě obrovská vlna kritiky, otevřela jsem problematiku takzvaného neziskového sektoru. Ale to nebyl žádný útok na neziskový sektor. Já si vážím celé řady neziskových organizací, to byl v uvozovkách útok nebo apel na moje resortní kolegy, protože já jsem zjistila jako ministryně financí, a to byl pro mě asi teda, bych řekla, největší šok, že my celou takovou tu dotační politiku, kterou resortní kolegové vypisují a dávají různé dotační programy, že to máme v jednom obrovském balíku prostě těch provozních výdajů jednotlivých resortů včetně tady toho třeba takzvaného neziskového sektoru. A já jsem apelovala, pojďme spolupracovat a udělejme v tom konečně pořádek. Máme tady státní pokladnu a my vlastně nevíme, kolik kam nám těchto peněz jde. Takže to je můj apel a my v něm pokračujeme.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak když se podíváte na 1 závazek snižování mandatorních výdajů, že vláda bude redukovat počet i tabulkových míst, těch živých duší ve státní správě. Je to krok dobrým směrem? A které další kroky ve snižování mandatorních výdajů byste uvítal z vašeho pohledu?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Tak především ten pojem mandatorní výdaje je hodně zavádějící. Mandatorní výdaj je to, co schválí zákon, ale ty zákony předkládá vláda a schvaluje parlament a ten zákon se samozřejmě dá změnit. Já bych mohl říct, že vláda teďka svým rozhodnutím zavedla nový mandatorní výdaj doplatek na jízdné 5 miliard. Vláda svým rozhodnutím nad rámec zákona provedla valorizace penzí, ke které neexistuje žádná analýza dlouhodobé udržitelnosti a nad rámec zákona 11 miliard. Vláda svým rozhodnutím mezi rokem 2014 a 2018 zvýšila počet státních zaměstnanců v centrální úrovni o řádově 35 tisíc. Kdybych věřil paní ministryni, že zrušení mrtvých duší vygeneruje 3,4 miliardy, čemuž opravdu nerozumím teda.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle vás je to příliš vysoké číslo?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Tak především mrtvé duše by neměly pobírat platy a já předpokládám, že ty částky jsou blokovány nějakým způsobem.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, jestli se nemýlím, tak ty peníze dávali na odměny.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Ale i kdyby to byly ty živé duše, tak 2200 lidí kdyby dělalo 3,4 miliardy, tak to navýšení 35 tisíc zaměstnanců mezi rokem 2014 a 2017 by dělalo nějakých 50 miliard. Z toho by vyšla naprosto absurdní suma 1,7 milionu na 1 státního zaměstnance, což je minimálně 2násobek toho, kolik dneska rozpočet stojí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To se nedá takhle počítat, já to vysvětlím. To se nedá takhle počítat.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Ale, prosím vás, já bych se teďka za prvé soustředil na to, že mandatorní výdaj není mandatorní výdaj a druhá věc je, že než se začnem bavit o tom festivalu těch desítek miliard, které teďka tam běhají, jsou to teda, jak už jsem zmínil, vlaky, je to navyšování mezd o desítky miliard korun. Pak je to, jak jsem se dočetl v rozhovoru s paní ministryní, změna DPH, snížení daně na pivo, má dojít k reformě daně z příjmu, která má stát nějakých 20 miliard. To se bavíme opravdu o obrovských částkách a proti tomu se nebavíme o částkách, které v budoucnosti ten rozpočet zatíží a o kterých neexistuje podle mě žádná debata. Především nám začnou tam narůstat úrokové náklady, rostou úrokové sazby. Každé 1 procento průměrného zvýšení státního dluhu udělá, jestli to dobře odhaduju, 13 miliard korun, protože dlužíte zhruba 1300 miliard na dluhopisech. Čili, když se začnou úroky normalizovat, řekněme, jenom o 2 procenta, mohl bych říct o 3, řeknu o 2, 26 miliard dalšího výdaje, pink. Druhá věc je, musíme zvýšit výdaje na obranu, protože hluboce zaostáváme za našimi závazky a hrozí, že tento přístup řady evropských zemí povede k rozklížení NATO, což je naše klíčová záruka bezpečnosti. Zvýšení jenom o 1 procento hrubého domácího produktu, což je to minimum, které bychom měli provést, vytváří něco přes 40 miliard dalšího nákladu. Čili, to jsme zhruba na 60 miliardách dalšího nákladů. Pak paní ministryně nepochybně zná obrázek, který říká, že v minulých letech naše regiony v Evropské unii bohatly a kromě severních regionů naší země už se dostáváme vlastně na úroveň méně rozvinutých regionů ve Francii, ve Španělsku a v západní Evropě, což znamená, že začneme postupně přicházet o ty desítky miliard evropských peněz, které nyní jdou do investic. Toto budou desítky miliard korun, na které se vláda musí připravit. Já jenom říkám, že v této situaci uměle navyšovat mandatorní výdaje typu jízdného, typu snižování DPH na pivo a koneckonců některých nepromyšlených, zvyšování jiných výdajů, jako jsou náklady na mzdy bez toho, aniž bych provedl dramatické snížení počtu státních zaměstnanců a změny penzí bez toho, aniž by proběhla úvaha o udržitelnosti těchto věcí, že to prostě není odpovědné.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Eva Zamrazilová.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Takže, já celkem s něčím souhlasím, co říkal kolega, s něčím ne. Takže samozřejmě daň na pivo, to je absurdní, skutečně snižování ceny piva je prostě nesmysl už jenom proto, že když jsem se dívala na strukturu rozpočtu, tak vidím, že spotřební daň na tabák přinese rozpočtu 57 miliard a spotřební daň na pivo přinese 5 miliard, takže ten nepoměr skutečně vidím a vidím tady obrovskou rezervu a vzhledem k tomu, že skutečně se sem sjíždí na pivo půl světa, takže to se mi doopravdy taky nezdá.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže to je zbytečné těmito kroky. To jízdné?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
To jízdné, to taky nepovažuju za povedený krok, nicméně tady je mnohem.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Těch 26 miliard říkal Luděk Niedermayer.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ne, ne, míň.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
5.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
26 jsou úroky.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Další věc je samozřejmě ty platy státních zaměstnanců. Tady viděli jsme nějaký návrh k 10 procentům růstu, ten mi připadá skutečně teda naprosto neospravedlnitelný, protože si myslím, že jednak v té státní správě by se prostě plošně přidávat nikdy nemělo. Ta státní správa nebude fungovat lépe, pokud nebude to odměňování zaměstnanců diferencované. Já jsem prožila víc než polovinu těch 35 let, co pracuji, v soukromém sektoru a tam prostě nikdy o plošném navyšování nebylo ani řeči. Já jsem si tady tak jednoduše spočítala, že kdyby se desetině nejlepších úředníků přidalo 20 procent, další dobré čtvrtině 10 procent, té polovině, která jakžtakž obstojí, by se přidalo o inflaci a zbytku, nějakých 15 procent by se nepřidalo prostě nic, jenom abychom jim jaksi dali najevo, že třeba už se s nimi do budoucna až tak nepočítá, tak by mi vyšel celkový průměrný nárůst 6 procent, který bych ještě považovala za akceptovatelný. Samozřejmě tady s tou strukturou se dá nějakým způsobem pohrát.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jenom tady, že vstoupím do vaší řeči, paní docentko, on právě předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula mluví o 10procentním plošném zvyšování platů ve státní správě. Připomeňme si Středulova slova, tady jsou:

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů /ukázka: 20.8.2018/
--------------------
Dosavadní i střílení z jedné či druhé strany by mělo vést k jednomu jedinému - sednout si a dohodnout se. Já jsem dokonce přesvědčen o tom, že jsme schopni se dohodnout během 1 jediného jednání. Tudíž předpoklad, že bychom se mohli sejít do konce tohoto měsíce, je velmi dobrý a myslím si, že bychom tak mohli ukončit celou diskusi nad platy. Mrzí mě to ale v té souvislosti, že jsme začali vyjednávání 15. března letošního roku, abychom se přesně této situaci mohli vyhnout. Bohužel nestalo se, pravděpodobně jsme příliš naivní v této věci, ale já věřím, že pořád je možnost se dohodnout.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slova Josefa Středuly, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů s tím, že podle informací Otázek právě z vedení Českomoravské konfederace odborových svazů počítají odboráři s tím, říkáte, Evo Zamrazilová, že je absurdní 10 procent plošně. Oni říkají, zástupci vedení Českomoravské konfederace odborových svazů, že by kompromis mohl být 8 procent, a to 6 procent do tarifů plošně a 2 do té pohyblivé složky. To by pro vás bylo akceptovatelné?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ne, já si myslím, že ty tarify jsou problém samy o sobě.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Samy o sobě. Takže ani kompromisní návrh odborů?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Já chápu zaměstnavatelské svazy v průmyslu a v podobných prostě výrobních sektorech, ale, upřímně řečeno, nevím, proč by měly nějakým způsobem zasahovat do platů státních zaměstnanců, tomu příliš nerozumím.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Debata kolem zvyšování platů je vyhrocená. Můžeme si připomenout slova, která zaznívala během léta, zda dojde, či nedojde ke kompromisu, protože 10 procent i premiér Andrej Babiš odmítal plošného zvyšování platů ve státní správě. Tady je sestřih.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/ /ukázka: 21.7.2018/
--------------------
My skutečně nechceme plošně navyšovat, my chceme navýšit platy těm, kteří mají nejmíň, to znamená kultura, sociál, školství. Plošné navyšování, jak jsme dělali v minulém období, vlastně zapříčiňuje jenom to, že se rozevírají ty nůžky a to je špatně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /ukázka: 25.7.2018/
--------------------
Varianta 10procentního zvýšení, které vlastně požadují odbory, je pro mě nepředstavitelná. To znamená, neumím si představit, to by prezentovalo další zátěž pro rozpočet zhruba ve výši 5 miliard.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů /ukázka: 7.8.2018/
--------------------
Náš požadavek je 10procentní růst platů. Toto je vstup do vyjednávání a z tohoto pohledu budeme požadovat, aby to bylo naplněno.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsou slova Josefa Středuly. Připomínám, že vláda zatím pro příští rok tedy jde u některých profesí nikoliv s plošným, ale selektivním, protože v pátek Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou ohlásili 15procentní navýšení platů pro učitele, pro ostatní státní zaměstnance, ty nepedagogické pracovníky, tedy 10 procent. Když říkají odbory, kompromis by mohl být 8 procent průměrný nárůst platů s tím, že 6 do tarifů a 2 do pohyblivé složky platu, půjdete na tento kompromis?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem chtěla ještě reagovat na pana poslance, ale nechci vám utéct, odpovím vám naprosto otevřeně, tak, jak je to teď dojednáno. My v rozpočtu, v tom 1. rozpočtu, co se schválil 19. června, v tom 1. návrhu počítáme s 6procentním nárůstem, dali jsme tam pracovně 2 procenta do tarifu, 4 procenta do těch nenárokových složek, ale to je samozřejmě k diskusi. To vůbec není uzavřená věc. Ten 6procentní nárůst znamená přes 8 miliard, vlastně prezentuje v tom rozpočtu státním a počítáme s tím, já jsem řekla, stojím si za tím, že 10procentní nárůst prostě je pro mě nepřijatelný.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A 8procentní.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A jednáme teď o kompromisu. A já z pověření pana premiéra jednám s vicepremiérem Hamáčkem v době, kdy byla taková ta pro mě nepochopitelná tisková konference pana Středuly v době vládních prázdnin, kdy jsme byli všichni na prázdninách. A najednou nás vyzývá, vládu k činnosti, tak jsem měla za sebou 3 jednání s panem vicepremiérem a vůbec jsem nechápala, protože mi novináři volali do Chorvatska prostě, abych to komentovala, tak jsem vůbec tomu nerozuměla a nerozumím tomu doteďka. My se samozřejmě bavíme se všemi odborovými svazy a oni nejsou vůbec jednotní. Já jsem jednala s panem Dufkem, ten říká, prostě víc jak 6 procent nedávejte. Pak jsme jednali s dalšími. Prostě oni nejsou jednotní.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže ani 8 procent, co prosazuje vedení Českomoravské konfederace odborových svazů, 6 procent plošně do tarifů, 2 procenta do pohyblivé složky pro vás není přijatelné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Všem stejně ne. Takže, když my prostě chceme tentokrát nastavit ty platy diferencovaně. Konečná dohoda, počítám, že se uzavře příští týden, takže já v tuto chvíli ještě vám neřeknu přesná čísla, řeknu vám to, co je dohodnuto. To znamená, že my víme, že musíme se dohodnout na nějakém kompromisu, protože prostě máme koaličního partnera a ten prostě má nějakou představu, my máme jinou, takže hledáme kompromis. Já jsem měla s panem vicepremiérem 4 nebo 5 jednání a prostě směřujeme, je nějaká moje varianta, nějaká jeho varianta a teď prostě musí padnout rozhodnutí příští týden. A my chceme, my máme vytahané ty jednotlivé skupiny zaměstnanců a chceme, aby se navyšovalo těm, kteří mají nejméně. My máme prostě úplně tristně odměňované různé takové ty referenty na státních zastupitelstvích, na soudech, myslím teď opravdu ten obslužný personál, ty zapisovatelky, to jsou příšerné platy. I ty nepedagogové, které jsme dojednávali vlastně, protože ten pedagogický systém nebo školský systém nemůže bez nich fungovat, že jo, potřebujete i prostě tu skupinu těch nepedagogů. Takže těm chceme navýšit a tam se třeba klidně budeme pohybovat i kolem těch 10 procent. Učitelé teda 15, o tom není diskuse, to už vlastně máme v rozpočtu, to už je v rozpočtu na rok 19 v té 1. fázi schválené. A pak budou skupiny, které prostě nebudou mít.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, když se teď podíváme na tu tabulku, která se týká toho, jak vypadají průměrné platy a rychlost růstu, tak se ukazuje, že průměrná mzda za celou republiku v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 8,6 procenta. Mluvíme o 30.265 korunách. Průměrné platy ve veřejném sektoru rostou rychleji než průměrné výdělky v celé České republice. To znamená, že stát utrácí a veřejný sektor utrácí více než zbytek republiky. Platy ve veřejném sektoru by podle údajů ministerstva financí, ze kterých čerpáme, měly letos průměrně činit 32.782 korun. Loni průměrný plat ve veřejném sektoru poprvé přesáhl hranici 30 tisíc korun. Pro srovnání, průměrná mzda, která v sobě zahrnuje výdělky v podnikatelské i nepodnikatelské sféře činila loni 29.504 koruny. Takže jasné je, že kompromis, který dojednáváte s Janem Hamáčkem, nebude plošné zvyšování. Půjdete selektivně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, půjdeme selektivně a ještě musíme vést také debatu o těch 6 procentech.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
6 procentech tarifů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tarifů. Jak jste pustil ten vstup pana Středuly, tak on požaduje vlastně 6 procent do tarifů. Já jsem jednala třeba minulý týden s částí odborového svazu finanční správy, protože různě se ke mně objednávají na takové ty neformální debaty, a oni říkají, nedávejte to do tarifů, prostě zase to dostanou lidé, kteří mají nejvyšší třídy, dostanou o to víc. To znamená, musíme o tom debatovat, ale chtěla bych zdůraznit.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zrušit tarify, není to řešení, když Eva Zamrazilová říká, že tarify považuje za?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Je to prostě nějaký nastavený systém, jeho zrušení není možné ze dne na den. Já to teď nedomluvím v době přípravy rozpočtu na rok 19. Ale ještě k ozbrojeným složkám. My máme státní zaměstnance, máme ozbrojené složky a tam máme ještě před sebou 1 problém, že od 1. ledna 2019 vstoupí v účinnost právní úprava, která zvedá ozbrojeným složkám takzvaný rizikový příplatek. A ten rizikový příplatek jim dát prostě musíme a ten má určité rozpětí. A teď samozřejmě ty odbory, když se mnou jednají a tlačí, tak prostě se obávají toho, aby se to nerozdělilo nějak nerovnoměrně. Takže já říkám, teď je v rozpočtu to, co teď už je schváleno toho 19. června, ale vyjednáváme další kompromis. Teď je tam zajištěno 6 procent na ten rizikový příplatek pro ozbrojené složky, což prezentuje, že by každý třeba policista, dáme si příklad, každý, ať je na jakékoliv pozici, mohl dostat 2 tisíce korun. A samozřejmě jednáme o tom, o kolik navíc dáme do těch nenárokových složek. Takže rozhodně to nebude rovnoměrné navyšování, to říkám už otevřeně teď.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je tedy dobře, že vláda neustoupí tomu tlaku vedení Českomoravské konfederace odborových svazů, které chce plošné přidání a za kompromis považuje 8 procent?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Ale my se tady bavíme o státním rozpočtu. Já opravdu nechci řešit otázku, jestli přidat více těm, kteří mají méně, nebo těm, kteří mají více, protože velmi brzy se objeví argument, že ti více placení budou snáze přeplaceni soukromým sektorem, a tudíž jim rychle musíme přidat. Mě tahle debata, upřímně řečeno, nezajímá, mě zajímá ten celkový dopad na rozpočet. A kombinace toho, že od roku 2014 se zvýšil počet zaměstnanců centrálních úřadů o řádově 35 tisíc s tím, že teďka je opravdu asi nutné řadě z nich výrazně zvýšit mzdy, vede opravdu k velmi výraznému zatížení státního rozpočtu, a to nejenom v příštím roce, ale pro všechny roky další. Čili, já chci hlavně slyšet to, jak se paní ministryni a vládě podaří snížit ten balík. A podle mě ta cesta jde prostě opravdu tím výrazným snížením těch počtů lidí a ne mrtvých duší a ne, že 10 procent možná za 3 roky. To je podle mě ta alfa a omega. Když to šlo tak strašně snadno nahoru o 35 tisíc, tak to prostě musí jít strašně rychle dolů o desítky tisíc. A poslední věc, ze sociálního hlediska v okamžiku, kdy v ekonomice jsou tisíce volných pracovních míst, tak jednak pomůžete tím trhu práce a druhak ti lidé snázeji najdou uplatnění.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A tady byste jako rozpočtová rada souhlasili 35 tisíc, že by se dalo škrtnout?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Neříkám, nevím přesně, jestli 35 tisíc, ale postupně. Ale myslím si, že skutečně ta státní správa je přebujelá, myslím si, že je tam prostě mnoho lidí, kteří tam prostě nepatří a kteří opravdu nejsou dobrými sluhy za peníze daňových poplatníků, tedy nás všech, ale bohužel špatnými pány. To si myslím, že je nesporné. Ale upozornila bych ještě na 1 věc, a to je legislativa, protože spousty těch úředníků se přijímalo proto, že se přijímala nová legislativa, čili tady se musí myslet i na to, že se musí zjednodušovat, abych mohla propouštět úředníky. Ano, mohu je propouštět 2 mechanismy, buďto udělám personální audit, jako jsme s kolegou Niedermayerem dělali v České národní bance, kde se nám podařilo dostat stavy na historické minimum ještě kolem krize. A potom samozřejmě mohu zjednodušovat ty agendy, díky nimž ti lidé také mohou odcházet. Ale určitě bych myslela, že základem je dostat do té státní správy management kultury soukromého sektoru, protože ten tam opravdu není a tím pádem ta diferenciace ani ten tlak na výkon tam prostě zatím prakticky nefunguje. A obecně, co se týče těch mandatorních výdajů, bych ještě dopověděla, protože to byla věc, o který jsme hovořili od 1. dne, kdy jsme začali fungovat. Ve všech našich vyjádřeních jakožto Národní rozpočtové rady je doporučení vládě nezvyšovat mandatorní výdaje dnes, kdy jsou dobré časy a zdá se tou optikou dobrých časů, na ty výdaje je letos, možná na ně bude ještě napřesrok, ale už na ně nemusí být v delším horizontu.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
2021 například. Tak 35 tisíc úředníků navíc, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
On ten problém samozřejmě má několik rovin, i když souhlasím s tím, že musíme provést audit, musíme snižovat, tak je potřeba i uvědomit, že my chceme kvalifikovanou veřejnou správu. My chceme, teď volá paní předsedkyně národní rady.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale máme zbytnělou a asi ne zcela kvalifikovanou státní správu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Chceme kvalifikovanou veřejnou správu, to znamená, takové lidi musíme také zaplatit, jinak nám je přetáhne ten soukromý sektor tak, jak tady řekl pan europoslanec a musíme provést tu diferenciaci a ještě pozor na jednu věc. My dneska díky zákonu o státní službě většinu úředníků máme vysokoškoláků. Dneska se prostě na málokteré místo může přijmout někdo jiný než vysokoškolák, to nám samozřejmě udělalo taky tento problém.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nemusí jich být tolik, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já vám řeknu, jaká je moje strategie. Začala jsem tím, a neudělal to teda nikdo, si nevzpomínám, přede mnou, těmi mrtvými dušemi, prostě tolerovalo se to napříč, tím jsme začali. Budeme pokračovat audity a snižováním, ale já mám strategii, že tím, že se sníží ti úředníci, nevezmeme jim všechny ty peníze, necháme tam část peněz a o tom budeme samozřejmě na politické úrovni se bavit, protože to je vysoce politické téma, tak, abychom zaplatili ty kvalitní a prostě zefektivnili tu správu. A samozřejmě má pravdu paní předsedkyně v tom, že nám často věci přináší legislativa. A dovolím si povzdech na adresu opozice, dovolte mi 1 povzdech.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale tu legislativu hlavně navrhuje vláda.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Je celá řada různých pozměňovacích návrhů, které se prosadí až na půdě Poslanecké sněmovny a my z toho máme takovouto hlavu. Já si dovolím malý povzdech na adresu opozice, opozice volá po vyrovnaném rozpočtu, volá prostě po snižování schodku, ale dává 1 návrh za 2., který naopak ty mandatorní výdaje zvyšuje. Minulý týden se muselo vybojovat v Poslanecké sněmovně, aby zvyšování důchodů bylo ve prospěch vládního návrhu, to znamená návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou, protože vlastně v Senátu prosadila ODS návrh, který by navýšil ty mandatorní výdaje a já jsem tam řekla ve svém proslovu, že to není kvůli tomu, ale hlavně kvůli nespravedlivému systému, který tam zaváděli. Ale my se možná k důchodům ještě dostaneme, jak jste říkal, jak jste avizoval. Nebo teď má třeba ODS v Poslanecké sněmovně navýšení zase stropu pro výdajové paušály pro osobě soukromě, samostatně výdělečně činné, což zase by navýšilo asi o 1,5 miliardy mandatorní výdaje. Tak ono to je hrozně těžké volat po schodku a volat prostě po vyrovnaném rozpočtu.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale teď jste zapomněla a tím, že jste zmínila tyto věci, které prosazuje ODS, tak jste zapomněla na 5 miliard jízdné jako balíček, dáreček, kdy Eva Zamrazilová i Luděk Niedermayer říkají, že to je zcela zbytečné. Další výdaj, který se týká divného snižování daně z přidané hodnoty na pivo. Tak i tyto z pohledu 2 renomovaných ekonomů nesmyslné návrhy. Proč si zbytečně děláte díru do státní pokladny?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nezapomněla, já to jenom nestíhám, jak to mám tady napsané, tak si to nestíhám odškrtávat. Takže jízdné, jízdné, berte to tak, že každá vláda má své priority a jednou z našich, bych řekla, největších priorit jsou důchody a postavení důchodců, které je tristní, tristní. Dostaneme se k tomu, takže nebudu to teď prostě opakovat. A tohle mělo pomoci a v podstatě nebyla to žádná legislativní úprava, my jsme tehdy, přišla jsem s návrhem, kdy, protože byla to jedna z priorit vlády, jak ušetřit právě z těch nespotřebovaných nebo respektive neutratitelných peněz, ty resorty reagovaly na to, že neutratí z určitých buď objektivních nebo možná i subjektivních důvodů výdaje. Takže jsme přistoupili k tomuto jízdnému, mělo to prosociální, má to pomoct studentům, má to pomoct důchodcům. Důchodci jsou na tom opravdu velmi špatně, je to součástí naší politiky, sociální politiky vlády. Co se týče toho DPH na pivo, to je takový evergreen a zase je to vytrženo z kontextu.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Eva Zamrazilová kroutí očima.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My jsme do Poslanecké sněmovny, to je jasné, na všem se neshodneme nebo na některých věcech se neshodneme. My jsme do Poslanecké sněmovny dali novelu zákona o evidenci tržeb, o tom jsme tady spolu už mluvili, nebudu to teď otevírat, teď jsme to tam prostě vložili, protože jsme museli reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. A v doprovodném zákonu, který má motivovat vlastně tu 3. a 4. vlnu, my už chceme dneska 1 vlnu, pokud to projde, tak jsme dali určité snížení DPH tam, kam nás pustí směrnice, protože je to harmonizovaná daň, zejména u služeb, to je potřeba zdůraznit. U různých typů služeb snižujeme na 10procentní daň. To pivo uznávám, že je evergreen, že se to tu táhne od začátku zákona o EET. A je to na točené pivo, protože pivo je český národní nápoj.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Uznáváte tedy, že to je, lidově řečeno, blbost.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A je to zhruba několik desítek milionů, takže nás to rozhodně určitě, souvisí to s podporou EET a s tím, že v podstatě jsme snížili DPH u stravovacích služeb u nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent, teď snižujeme na 10, tím chceme vlastně ještě tomuto segmentu podnikatelskému to nějakým způsobem kompenzovat, velice jsou za to vděční. A součástí je to pivo, to pivo je několik desítek milionů.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste se oba 2 usmívali jako.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Ne, jenom mě fascinuje logika, že slevu na jízdné jsme zavedli kvůli tomu, že v 1 roce měly resorty nespotřebované peníze. To vypadá, že ta sleva na jízdné teda bude jenom v 1 roce. To znamená, že v příštím roce ta sleva na jízdné nebude?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Počítáme s ní dál.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Paní ministryně, já bych se vás chtěl zeptat, v tom roce 2009, o kterém mluvíte, státu vypadlo z příjmů 157 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
9 nebo 19?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
9. V tom roce státu vypadlo z příjmů, tuším, 157 miliard korun. Řekněte mi, co s těmihle politikami jako jízdné zadarmo, valorizace důchodů nad zákon, já nevím, co ještě těm máte, DPH, změny daně z příjmů, co budete v té situaci dělat, kdyby se, nedejbože, něco takového dostalo? Vy ten deficit opravdu posunete dál. Koneckonců letošní plnění státního rozpočtu je zatím nejhorší, tuším, za 4 roky v posledních 2 měsících. Vy opravdu se pravděpodobně tomu deficitu přiblížíte, čili to znamená, že se dostaneme třeba k těm 40 miliardám. Co byste probůh dělala, kdyby došlo k takové krizi jako v roce 2009? Která z těchhle politik by mohla ustát? A to ještě připomínám, že v tom roce 2009 nám strašně pomohlo to, že okolní země zavedly šrotovné a tím podpořily náš automobilový průmysl. Mohlo to být ještě mnohem horší.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A odpověď uslyšíte hned záhy po stručných zprávách na zpravodajské čtyřiadvacítce. Přepněte si, loučíme se s diváky jedničky. Otázky v tomto složení: Alena Schillerová, Eva Zamrazilová a Luděk Niedermayer pokračují po stručných zprávách na zpravodajské čtyřiadvacítce. A řeč bude právě o tom, co se tane se státním rozpočtem v době ekonomické krize a řeč bude i o zvyšování důchodů. Pokračujeme po stručných zprávách na zpravodajské čtyřiadvacítce. A 90. léta jako doba masivního rozkrádání státu. Kdo byl tehdy u moci a kdo je zodpovědný? Pozvání do 2. Části Otázek přijali i bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka a předseda vyšetřovací komise k OKD Lukáš Černohorský. Po stručných zprávách na čtyřiadvacítce Otázky pokračují.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Témata a hosté, o kterých se po dnešních Otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vstoupili jsme do druhé části dnešního pořadu. Hezké nedělní odpoledne vám všem divákům zpravodajské 24 České televize. Rozpočet v dobách zásadní ekonomické krize. Téma, které jsme otevřeli už v hodině první, konkrétně na jejím konci a otázka, kterou tady adresoval jeden z hostů Otázek ministryni financí Aleně Schillerové. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ohlásil 2. srpna letošního roku, že Česká národní banka pozoruje zpomalení tuzemské ekonomiky. Nicméně centrální banka pro příští rok zhoršila odhad růstu v roce, tedy příštím i roce letošním. Připomeňme si Rusnokova slova.

Jiří RUSNOK, guvernér ČNB /2. 8. 2018/
--------------------
Až na trh práce a některé dílčí indikátory v podstatě ta česká ekonomika roste velmi vyrovnaně, takže ten, ten příběh o, o té konjunktuře se v podstatě v tomto směru nemění, dochází k nějakému mírnému zpomalení solidního tempa, které i tak zůstává zřejmě nad potenciálem ekonomiky, takže určité mírné přehřívání tam je, ale to mírné zpomalení je vlastně ve prospěch určitého udržení té rovnováhy v koridoru, který by neměl znamenat jakékoliv zásadní komplikace pro dlouhodobější stabilní vývoj.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tím koridorem jsou zhruba 3 % ekonomického růstu české ekonomiky v roce 2019. Tedy v roce, na který sestavuje ministryně financí Alena Schillerová rozpočet a Alena Schillerová zůstává hostem Otázek. Ještě jednou vítejte na 24.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě jednou vítá předsedkyni Národní rozpočtové rady České republiky Evu Zamrazilovou. Ještě jednou, vítejte.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám ještě jednou i Luďka Niedermayera, europoslance a bývalého viceguvernéra centrální banky, který byl tím hostem, který tady vznesl tu otázku, co bude ministryně financí Alena Schillerová dělat, až se ocitne v podobné situaci, ve které se ocitl Miroslav Kalousek jako ministr financí, tedy při globální ekonomické recesi, kdy Luděk Niedermayer, pokud jsem si to správně poznamenal, vznesl tu otázku se 157 miliardami...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Ano, to byl tehdejší výpadek příjmu státního rozpočtu.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rozpočtu. Paní ministryně, co byste dělala v té situaci?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já znovu zvednu tento graf...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Se kterým spíte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Se kterým chodím spát, jak jsem říkala v první částí Otázek vašich a věřím, že se nikdy do takové situace nedostanu. Já nevím, co bych dělala, kdybych byla tehdy v té situaci, já jsem byla úplně někde jinde, pracovala jsem na finanční správě a starala jsem se o to, aby se dobře vybíraly daně, ale já bych chtěla říct jednu věc, prosím, nestrašte lidi, nestrašte lidi. Jo, protože já jsem byla u pana prezidenta v Lánech s rozpočtem, debatovali jsme celý den s jeho expertním týmem, s panem prezidentem. On řekl jednu větu, kterou jsem si zapamatovala. Ekonomická krize je v podstatě vždycky a většinou důsledek prostě neodpovědnosti politiků. To znamená, jejich vyjádření, jejich konání, jejich kroků. My máme predikce, já tady mám predikci teď úplně aktualizovanou poslední ministerstva financí a samozřejmě vidíme to, a i to predikujeme, že ta ekonomika tak, jak tady bylo řečeno v tom, v tom vstupu, že ta ekonomika prostě se přehřívá, že prostě nějakým způsobem nepojede tak dobře...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, teď začínáte strašit lidi...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale my nečekáme...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, ne, právě, že nechci je strašit. Chci říct jednu věc...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dopovím to druhou větu. My nečekáme žádný ostrý pád. My tomu, ekonomové tomu říkají soft landing, neboli měkké přistání, čili čekáme nějaké, nějaké oslabení, ale nikterak dramatické. A já bych ráda ukázala lidem tento graf. Tenhle mám strašně ráda a velice si ho váží v Evropské unii. My to tady trošku jako podceňujeme u nás, ale když mluvím s ministry jiných evropských zemí, tak oni znají tady tyto naše ekonomické výsledky a prostě cení si je a oceňují je. My máme třetí nejnižší, třetí nejvyšší, promiňte, nejvyšší přebytek veřejných financí, opakuji to - celých veřejných financí, máme čtvrtý nejnižší dluh a máme strukturální saldo, to znamená očištěné od vlivu ekonomických cyklů zhruba kolem 1 % HDP. Čili ty výsledky jsou samozřejmě perfektní, musíme se starat o to, abychom udrželi veřejné finance, to znamená, musíme se starat o to, abychom snižovali mandatorní výdaje a prostě dělali všechno pro to, aby ty příjmy byly zhruba v té výši. To znamená, že...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, promiňte...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nestrašme, prosím, lidi. Nestrašme je.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebudeme je strašit, ale zároveň bychom je měli upozorňovat na to, že se může kdykoliv opakovat rok 2009 a zhoršující se globální ekonomická situace, problémy Itálie, problémy Turecka, problémy globální obchodní války rozpoutané americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Když si shrneme data, ministerstvo financí i Česká národní banka se shodují na růstu ekonomiky v roce příštím kolem 3 %. Konkrétně 3,2 %. Ministerstvo financí odhaduje, že ekonomika poroste tedy méně než letos, naopak Česká národní banka zůstává u svého květnového odhadu. Podle ní ekonomika poroste někde kolem 3,4 % a podívejme se na odhady zahraničních institucí. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj odhaduje, a ta je optimistická - 3,8 % růst v příštím roce. To je ten letošní. V příštím roce 3,2 %. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos stoupne o 3,7 %, příští rok mírné zpomalení na 3,2 %. A srovnáme-li odhady vývoje české ekonomiky s odhady růstu ekonomik v ostatních zemích unie, tedy jak si povedou podle těch dosavadních odhadů ostatní ekonomiky. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nejnižší růst hrubého domácího produktu pro letošní i příští rok očekává v Itálii. Itálii jsem zmiňoval jako zásadní problém, možná i šok, externí šok, který může zasáhnout Českou republiku, Velká Británie, kde nevíme, jaký bude brexit, jestli bude tvrdý brexit, na nějž se někteří připravují. Nejrychleji by měly růst pobaltské země. Z nich Lotyšsko, kde OECD letos čeká 4% růst, 4% a vyšší růst pro letošní rok má mít Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko. A právě Slováci jako jedni z mála mají podle předpokladů OECD příští rok růst ještě 0,5 % rychleji než letos. Jinak se všechny ty evropské ekonomiky připravují na horší časy. Takže je nutné upozorňovat, že tolik neznámých. Berete to, paní docentko, jako strašení lidí? Tedy, že může se ještě ministryně financí ocitnout v té situaci, ve které se ocitl Miroslav Kalousek kvůli globální ekonomické krizi, kvůli těm problémům obchodní války?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Takto, takto, jestliže, jestliže českou ekonomiku postihne propad, tak zaprvé zcela jistě přijde ze zahraničí ten impuls, prostě to tomu tak je, my jsme malá otevřená ekonomika...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy zranitelná.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Jsme především závislí na, na Německu a dalších evropských obchodních partnerech. To je samozřejmé. Prostě těm externím šokům se nevyhneme, především díky tedy té struktuře ekonomiky, která je příliš silně koncentrovaná do procyklických oborů. To je pravda. Ale na druhé straně si nemyslím, že by bylo pravděpodobné, že by se opakoval rok 2009 s tím jeho vlastně obrovským propadem výpadkem příjmů, protože tehdy byl plánovaný růst 4,8 a skutečný propad potom byl také asi 4,8. Čili, že já nemám dnes predikovaný pro žádný rok takto vysoký růst, čili ani ten výpadek nemůže být takto obrovský. Nicméně je prakticky jisté, že některé z těch, že ty horší časy přijdou, i když já nevím přesně kdy, nevím v jaké podobě a nevím, nevím, jak silný bude, jak silné bude dejme tomu hospodářské ochlazení. Těch faktorů, co jste tady řekl, se všema v zásadě..

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je tolik...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Souhlasím a všechny jsou velice těžce kvantifikovatelné. A objeví se najednou, nečekáme je. Třeba ten, ta turecká finanční krize, to je, to je naprosto nečekaná záležitost vlastně letošního léta. Čili...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jaké byste tedy dala zásadní doporučení a dá Národní rozpočtová rada...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
No to zásadní doporučení té, no to je to, co říkám už celou dobu. V těch dobrých dobách prostě nepřijímat dodatečné mandatorní výdaje, na kterých v těch špatných dobách, v těch horších dobách nemusí být dostatečné příjmy. A pak tedy ještě, ale to už je opravdu hraběcí rada, pokusit se kvantifikovat nebo pokusit se prostě vytipovat oblasti kde by bylo možné ušetřit bez toho, aniž bych musela jít vlastně tou formou zákonnou, protože některé výdaje jsou stanovovány třeba formou vyhlášek. Ale...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Například.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Zatím je třeba minimální mzda, teď mě to jenom napadá, to je prostě ve formě vyhlášky...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy to, co chce, to, to vyhlášení nové ministryně...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Tam je třeba, ano, tam je to dané, to je čistě, čistě za mě, já bych prostě tady tu věc do zákona nedávala, protože mi sváže ruce jednoho dne. A protože pro to...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď mluvíte tedy o novelizaci zákoníku...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ne, já to dávám čistě...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je nařízení vlády.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Jenom jako příklad...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je nařízení vlády.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Já to dávám příklad.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je nařízení vlády.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale, ale myslel jsem, že, že se chce...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ne, ona to chce, tam to...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dát do novely zákoníku práce...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ona to chce dát do zákona.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ano a já bych to nedělala.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože je, jak jsem se díval do eklepu, tedy do připravované legislativy, tak je otevřená novela...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Já myslím, že nařízení stačí, nařízení stačí...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zákoníku práce...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Forma vládního nařízení stačí.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že by docházelo k inflační indexaci, k automatické indexaci, automatickému navyšování minimální mzdy.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
To je, je to ještě trošičku jinak, ale teď, teď si myslím, že jsme od toho problému jakoby trošku utekli toho, co si myslím...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy říkáte, vy ho uvádíte jako jednu z věcí, která...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
No to je jenom, že jste říkal, co vlastně, protože proč, proč to říkám, v momentě, kdy já opravdu musím začít šetřit, a to se stalo tedy panu ministru Kalouskovi, tak vlastně ta protrahovanost těch opatření byla daná tím, že s tím napřed musím se domluvit teda nejenom na té vládní úrovni, ale já potom musím jít ještě do sněmovny. A já se sice rozhodnu tedy nějakou věc udělat, nějaké opatření, ale de facto ho mohu přijmout někdy za dva roky. Takže tohle mi připadá...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne jenom...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Mohu jenom krátkou reakci?

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, tak velmi stručně...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Velice stručnosti. Ještě bych chtěla připomenout, že 4 mezinárodní ratingové agentury světově uznávané nám zvedly rating České republiky. Je to strašně důležité, je to důležité pro investice, pro důvěryhodnost České republiky a chtěla bych, aby to tady zaznělo. Tak a teď ještě k tomu, co tady řekla paní předsedkyně Národní rozpočtové rady. Já souhlasím s tím, že musíme hledat oblasti, kde je potřeba snížit, a vláda to chce dělat, je tam celá řada oblastí, které jsem už tady zmínila, to znamená oblast obsazování, nebo snižování počtu státních úředníků, oblast prostě nastavení těch, té dotační politiky, prostě udělat zprůhlednění, opravdu najít, jestli tam nejsou rezervy, protože já jsem přesvědčená, že také tam mohou být a...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A chápu správně, že hnutí ANO odmítne, když tady Eva Zamrazilová říkala příklad, té změny, se kterou chce přijít ministryně práce a sociálních věcí, kdy novela zákoníku práce má obsahovat tu automatickou indexaci minimální mzdy, tak to hnutí ANO odmítne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My budeme mít jednání teď na úrovni, na politické úrovni s pane premiérem a samozřejmě se zástupci, s paní ministryní, se mnou a tak dále a já na to jednání půjdu s tím, že stačí nařízení vlády, to znamená, že skutečně a my máme ve vládě...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nikoliv do zákoníku práce...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ve vládním prohlášení máme, že nastavíme mechanismus a ten musí být operativní ten mechanismus, musí odrážet ekonomiku, musí odrážet růst průměrné mzdy, to znamená, že já rozhodně půjdu s návrhem nechat, ponechat to v nařízení vlády, do, bavit se o tom mechanismu vlastně, který ovlivňuje výši minimální mzdy a zejména tedy nebudu ani souhlasit s těmi názory, které zatím znám z médií, já jsem je zatím, my jsme je zatím takhle face tu face je prostě...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
S paní ministryní ne...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
S paní ministryní nero..., nerozvykládaly. To znamená, nebudu souhlasit s tím, že by se mělo navyšovat o těch 15 %, 1 500 korun, promiňte a nebo dokonce jsem v médiích četla polovina průměrné mzdy, což 50 % průměrné mzdy, to znamená, že já jako optimální, odrážející i naše propočty makroekonomické ministerstva financí, vidím to zhruba kolem té tisícovky.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když říkáte, že jste ministryní, která bude snižovat mandatorní výdaje, tak tady ještě nepadla ta klíčová otázka, střednědobých rámců státního rozpočtu, které jsou součástí zákona o státním rozpočtu, který nepovažujete za cár papíru a který předložíte Poslanecké sněmovně. Chápu správně, že když jste dnes ohlásila nižší schodek, než jste původně předpokládali namísto 50, 40 miliard, že v roce dalším, když jste rozpočtově odpovědná, tak v roce 2020 navrhujete schodek možná o 10 miliard, to znamená, budete v dalších letech snižovat schodky protože budete sahat do mandatorních výdajů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne. A budu úplně upřímná. Já jsem sice odvážná, ale jsem také pragmatik. To znamená, že já navrhu pro rok 2019 40miliardový schodek a v těch následujících létech 20 a 21 také ten 40miliardový schodek, právě proto, že prognózujeme určité oslabení ekonomiky, takže...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže tak jako si Andrej Babiš jako ministr financí oblíbil 50, tedy 50miliardový schodek, který tam byl plánován na všechny ty roky, tak vy nejste tak odvážná, takže přecházíte na 40?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já vůbec si nemyslím, že je to otázka obliby. To je otázka ekonomické reality.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste slyšel...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Já bych se vrátil k těm krizím teda. Mě ta odpověď na otázku...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Historie.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Co byste dělala, kdyby vypadly opravdu velké peníze z rozpočtu, odpověď typu: Ono se to nestane. Mě úplně neuklidnila. Protože podle mě odpovědností ministra financí je, být připravený opravdu na velmi špatné situace a já prostě jenom jednoduchá otázka, jestli si myslíte, že by sleva na vlak pro důchodce a pro studenty přežila něco takového? Mám myslím si, úplně jasnou odpověď. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, jestli hrozí ta krize nebo ne. A já jsem v žádném případě nikoho nestrašil. Já jsem se ptal vás. Jak byste reagovala. Vůbec jsem neříkal o to, že něco takového je za dveřmi. Ale obávám se, že ty krize vycházející z globální ekonomiky, ani velmi schopný český ministr financí nemůže zastavit. Nicméně s tou krátkodobou prognózou české ekonomiky, já s tím žádný velký problém nemám. Já si dokonce myslím, že nás tam můžou čekat nějaké mírně pozitivní překvapení, protože tím, jak špatně čerpáme ty unijní fondy, to povede k tomu, že je budeme velmi rychle dočerpávat. Ono to sice povede k tomu, jak za naší vesnicí v minulém období byl postaven železniční přechod pro srnce a divočáky, protože k němu nevede silnice, nicméně samozřejmě HDP to zvýší, čili tady, tady opravdu půjdou desítky miliard korun, které jsme špatně čerpali do teďka, budou se rychle dočerpávat, což tu ekonomiku trošku popostrčí, ale...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže to zpomalení ekonomiky, chápu-li správně, bude vykompenzováno vyšším čerpáním...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Mohlo by být, ne já bych..

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Evropských...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Vůbec si netroufal soutěžit s analytiky, zejména ČNB anebo ministerstva financí, ale myslím si, že, že tam to nevidím úplně černě. To, to riziko, které existuje, je právě ta nejistota. To není ten hlavní scénář a podle mě povinností ministra financí být na ty rizika připravený a neříkat, že k nim, že k nim nedojde. A to první riziko je opravdu, jak...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To jsem neřekla.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Jak už tady padlo, světové. A já to nevidím jenom v obchodní politice Donalda Trumpa, která opravdu může rozpoutat velký problém, velký problém pro Evropskou unii, která je obrovským evropský, obrovským světovým vývozcem a to znamená, že jakkoliv na tu obchodní válku doplatí všichni, tak samozřejmě ten, kdo vyváží nejvíc, je, je postiženej více. Může to být také něco související s brexitem, ale další riziko, které je do určité míry vnější a ne zcela je, že začne docházet k nějaké desintegraci Evropské unii. Na čemž se můžeme opravdu výrazně podílet, můžeme se tomu snažit zabránit, i když sami tomu nezabráníme. Kdyby došlo k omezování volného obchodu společného trhu v Evropské unii, tak by to pro nás byl obrovský, obrovský šok. A to ne...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to hrozí?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Proto, že by byla chyba, že je exportujem do Evropské unie, to je naprosto racionální a ukazuje se, je snaha přesměrovat ty vývozy někam jinam, obvykle končí nějakou katastrofou, jakoby vývozy do Ruska, teďka vývozy do Turecka a tak dále, ale prostě byl by to pro nás velký ekonomický šok. Ale já bych úplně nesouhlasil s tím, že nemůžeme vytvořit problémy doma. Jeden z těch problémů může být, a to říkám poprvé za posledních 15 let, může být v automobilovém průmyslu, kde opravdu dochází k velké technologické změně, kdy nastupují technologie, které, ve kterých evropští výrobci a ty továrny, které jsou aktivní v České republice, nejsou připraveny. A mohlo by se stát to, co se teďka neděje, protože Škodovka v žádném případě není montovna, to je velmi sofistikovaná konkurenceschopná firma na, na poli konvenčních technologií, to znamená spalovacích motorů, v případě, že by došlo opravdu k rychlému obratu, k těm novým technologiím, a to neovlivňuje Evropská unie, to ovlivňuje ten globální vývoj, tak v horizontu třeba 5, 10 let může evropský automobilový průmysl vypadat jinak, jsem taky docela vyděšen z toho, jak přehlížíme problémy klimatu, které se například projevily suchem, které je bezprecedentní, a vláda je sice schopná dotovat pekárny Agrofertu 100 miliony, ale nezdá se mi, že by dotovala, nebo, že by nějakým způsobem stimulovala zejména ty největší zemědělce, aby dělali něco proti tomu, aby nám tato rizika nehrozila. Čili myslím si, že těch věcí je hodně. Ale nad tím visí i ta relativně jednoduchá otázka, jak se rozpočet do budoucna popasuje s tím, že vláda teďka tam přisypává řekněme po desítkách, nebo pětkách miliardách další výdaje, viz to jízdné, pivo, vyšší růsty různých, různých dávek a zároveň tam naskočí nové výdaje, o kterých víme, to je třeba těch 40 miliard ročně na obranu, vyšší náklady na dluhovou službu, nahrazování investičních...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Na to budu reagovat...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Prostředků Evropské unie a jak se tady tyhle ty...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Ale já taky...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Když se tyhle nůžky budou rozvíjet, tak...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Už ho zastavte.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Jak si s tím prostě poradí. A toto jsou čísla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My chceme reagovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, jak, jak si s tím poradíte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem neřekla, pane europoslanče, v žádném případě, že se to nestane, to znamená, že, že jsem neřekla to, že vy jste řekl, co byste dělala, já nemám ráda "co by kdyby". Já vám říkám, že pokud ekonomika bude zpomalovat a my máme ty prognózy, že bude mírně zpomalovat, není to žádné drama, že na to budeme připraveni.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
A já mluvím o něčem jiným, o tu prognózu...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Protože přijímáme... Nechte mě domluvit, já jsem vás taky nechala domluvit. Že budeme na to připraveni. My se na to systematicky připravujeme. A to je velký rozdíl. Tady bych si dovolila oponovat. Souhlasím s jednou věcí, že čerpání EU fondů, a to jsem na vládě i na různých radách /nesrozumitelné/ opakovaně zdůrazňovala, bavíme se o tom, je pomalé. Jo, je pomalé, je tam celá řada důvodů, my jsme si teď zavedli každou první středu v měsíci, budeme se referovat o tomto čerpání a tam máme velké rezervy. A tam je potřeba opravdu na to tlačit, protože pak samozřejmě nemusíme tolik čerpat z národních zdrojů. To je prostě logické. Takže tam ta rezerva je opravdu velká. No řekl jste, já jenom co si v rychlosti stačím psát....

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V době velké ekonomické krize škrtla byste jízdné?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pokud by byla velká ekonomická krize, tak bych to samozřejmě škrtla. To nebudu říkat, řeknu to úplně otevřeně, ale prostě my se připravujeme a budeme, rozhodně nenavyšujeme mandatorní výdaje a chceme je snižovat. Takže to bych chtěla říct postupně, tak říkám, to se nestane a budu čekat, až prostě zaprší a zahřmí. To v žádném případě. Sucho. To je obrovský problém. Kůrovec, tyto věci. Snažíme se prostě přijmout na to koncepci. Tady jsme zemědělcům, já vím, teď zas řeknete, navýšili jsme mandatorní výdaje, ale to byla jednorázová pomoc 2 miliardy, ke které nás zavázala minulá vláda, oni měli legitimní očekávání, já jsem hledala prostě v rámci rezerv tak, abychom mohli 2 miliardy pro rok 2018 zemědělcům poskytnout a musí se tady přijmout koncepce. Koncepty, které už zasahují do, koncepce ministra zemědělství a životního prostředí, ale bavíme se o tom na vládě, musíme se bavit o vodě, o různ.... O, o nádržích, abychom prostě budovali tady další...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže letošní sucho, stručně, jasně, výstižně na odpověď Luďka...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Musíme to, tak...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Další výdaje, další výdaje.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Niedermayera, bude znamenat, že budou donuceni zemědělci k efektivnějšímu, k ekologičtějšímu a lepšímu hospodaření...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hledáme cesty. Ty cesty budou mít dlouhodobější charakter samozřejmě. Kůrovec, musíme se řeši..., řešit vůbec o to, jak ty lesy mají vypadat, jestli prostě by neměly být víc smíšených lesů, to všechno přineslo, ale to už po mě chcete něco, co překračuje rámec mých kompetencí, ale řešíme to a bavíme se o tom. Je to komplexní problém. Nedá se to vytrhnout a říct prostě: tady jste to zavinili...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste chtěla, Evo Zamrazilová, protože musíme končit...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Já vím, já jsem chtěla jenom říct, že...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Já jsem řekl, že jste zavinili sucho?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Samozřejmě nepotřebuju, nepodceňuju v žádným případě ani ty domácí rizika, ten automobilový rizika, ten automobilový průmysl, to je přesně to, co si myslím taky a pak je tady další věc, samozřejmě mzdový inflační spirálu v současné době, to je taky. Ale toto všechno není něco, co bych řekla jakoby krize. Ale mě mrzí, že jsme se vůbec nedostali k těm dlouhodobým problémům, k té demografické bombě, která tiká...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A věřte, že...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Těm penzijním systémům...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Věřte, že budu rád, když přijmete v dohledné době pozvání, protože v Otázkách...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hm, rádi.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Se tomuto tématu jako jsou ty mandatorní výdaje...

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
To vidím jako zásadní téma, držet tajemství těch financí do budoucna.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A tomu, tomu se tento pořad věnuje, věnuje pravidelně, tlak na politiky...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Rádi přijdeme znova.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak děkuju, že jste to pozvání přijali. Těším se na další setkání, Alena Schillerová, ministryně financí, Eva Zamrazilová - předsedkyně Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér centrální banky, dnes europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09, byli hosty Otázek. Hezký zbytek neděle přeju a děkuju.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji za pozvání.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
--------------------
Děkuji.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Nejčtenější