Novinky

Alena Schillerová pro ČRo Plus: Díky EET je kontrol méně, jsou však efektivnější

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • ČRo Plus
  • Daň
  • Daně a cla
  • Elektronická evidence tržeb
  • Veřejný sektor
  • Ministr financí

Zdroj: ČRo Plus | 7.2.2018 | 21:10 | Pořad: Den v 60 minutách


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Kontroly Elektronické evidence tržeb v tuzemské maloobchodní síti selhávají. Tvrdí to Asociace tradičního českého obchodu. Na základě průzkumu, podle něhož 13 % českých a 19 % asijských prodejen v Česku nevydává zákazníkům účtenky. Průzkum pro asociaci podnikla společnost Nielsen. A vyplývá z ní údajně, že situace je v tomto ohledu horší ve městech a z krajů je účtenková povinnost nejvíce porušována ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Do našeho přenosového vozu zdravím ministryni financí v demisi Alenu Schillerovou. Dobrý večer. A na telefonu je předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka. Dobrý večer. Pane Juračko, můžeme v kostce nastínit, proč jste si ten průzkum zadali a co podle vás především dokládá. Je to laxnost zmíněných kontrol?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Dobrý večer. Já bych chtěl právě říct, že jsem byl obviňován s tím, že kdo si ten průzkum objednal a z jakého je to důvodu. Za prvé, ten průzkum vzniknul už loni v červnu na konferenci Sámoška. To je taková konference tradičního českého trhu, ale vzniknul v rámci toho, že jsme si kladli nějaké podmínky, proč podpoříme EET. Jednou z těch podmínek bylo tedy, že budou důsledné kontroly dodržovány tohoto usnesení vlády, tohoto zákona. Tak jsme objednali u firmy Nielson tento průzkum, trošku jsme ho zpozdili, počkali jsme až na dobu po účtenkové loterii, ale nebylo to ani tak z důvodu toho, že bychom bojovali proti EET naše stanovisko vůči EET naprosto trvá a my jsme podporovateli EET. Ale chtěli jsme poukázat na některé chyby, které jsou s tou instalací EET spojeny. To je vše zhruba.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
A co podle vás dokládá, a mezi námi, řekl byste, že ta vaše citovaná sonda je dostatečně reprezentativní?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Tak bylo necelých 700 vzorků, mezi 600 a 700 a já se domnívám, že to je proto, že jsme to soustředili čistě na tradiční český obchod, rozdělený přesně mezi asijské prodejce a české prodejce a je to vzorek zhruba asi pěti procent. To znamená, to je otázka toho, jak kdo zváží. Já se domnívám, že pro tento účel je to vzorek dostatečně reprezentativní. Dokonce bych řekl, že protože znám údaje průzkumu nebo kontrol finančního úřadu, který provedl sám jako v této oblasti na daleko samozřejmě reprezentativnějším vzorku, a ty výsledky byly zhruba stejné.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, berete to, co zhruba to, co podnikla asociace tradičního obchodu jako užitečné mapování terénů, užitečné upozornění, že dohled nad dodržováním podmínek EET není možná dostatečně důkladný?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Určitě to beru velmi vážně. Já bych především úvodem chtěla poděkovat Asociaci českého tradičního obchodu, konkrétně jmenovitě panu Juračkovi. My jsme v pravidelném kontaktu za dlouhodobou a trvalou podporu EET. Já si jí nesmírně vážím, protože tato asociace zastřešuje asi sedm tisíc maloobchodních prodejen. My jsme o tomto jimi zadaném průzkumu už spolu mluvili, bavili jsme se o tom. Já to beru velmi vážně. Nicméně musím říct, že je to pořád jenom průzkum a jediné přesné a úplné statistické údaje o provedených kontrolách má finanční celní správa. A v podstatě za celou dobu fungování bylo provedeno asi 85 tisíc kontrol s odhaleným pochybením kolem 20 nebo přesně se dá říci 20 % a v podstatě, když bych ještě porovnala třeba rok 2017, tak třeba finanční správa v první polovině provedla 41 tisíc 507 kontrol včetně s celní správou a zjistila v 16 % průměru v republice porušení. Ve druhém pololetí se tento počet kontrol snížil o pět tisíc a nálezovost se zvýšila o polovinu. A průměrný počet ranních kontrol je 200 denně. Čili tím to ukazuje, jak vlastně získává finanční správa data z EET, tak samozřejmě lépe funguje analytika a lépe jí zaciluje, což je ten základní smysl EET. Prostě zaměřit se na problémové prodejny a poplatníky. Já bych třeba pro zajímavost, já jsem se dívala na ta čísla, jednak na průzkum a jednak čísla, která mám z finanční a celní správy a zatímco průzkumníci Asociace českého tradičního obchodu v Karlovarském kraji nenašla žádnou prodejnu, která pochybila, tak finanční správa zde našla 33 pochybení a provedla 1777 kontrol, takže toto jsou jediná přesná čísla. Ještě možná pro zajímavost, že celkové sankce, které byly uloženy, činí částku 44 milionů korun a já bych chtěla ubezpečit všechny poctivé poplatníky a věřím, že jich je většina, že těm, kteří prostě porušují tento zákon, hrozí sankce až do výše 500 tisíc korun.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Vy z toho, co jste mi řekla, trošku dokládáte, že máte podobná data, jako zjistil ten Nielsen, takže děláte s tím něco, máte nějaký posun v tom, jak se to z měsíce na měsíc mění, nebo je to pořád stejné, pořád se přibývá v podstatě těch, kteří jsou odhalováni?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já to sleduju velice pravidelně samozřejmě. Finanční a celní správa to sleduje ve velice časté frekvenci a já ta data dostávám minimálně jednou za čtvrt roku, pokud si je nevyžádám v jiné frekvenci, a na těch datech jednoznačně vidím, že se zlepšuje efektivita těch kontrol. To znamená, při menším počtu je větší nálezovost. To znamená, že se finanční a celní správa zaciluje tam, kde z analytické činnosti vypadne, že je problém, a to je dobře, to je náš dlouhodobý cíl.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Pane Jurečko, zní vám to ujištění ministryně financí dostatečně důvěryhodně?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Určitě ano. Protože my po ničem jiném nevoláme. My jsme nevolali po tom, aby se zvýšil počet kontrol, protože nechceme na naše členy asociace nebo na naše prodejny volat prostě další a další revize. Už jich mají dost. Takže já se domnívám, že ten počet kontrol, který tedy publikovala paní ministryně a slyšel jsem i od ředitele pana Janečka, tak je dostatečný. Je potřeba, aby naši kolegové a prodejci jako pochopili, že ty kontroly jsou a budou a že ty postihy budou také a že tedy zájem náš jako asociace je ochránit ty členy té naší asociace, které se chovají mravně a poctivě tak, aby nebyli na tom trhu odstrkováni těmi, který se přiživují. Takže já se domnívám, že to je dostatečný a jednak ty čísla, který vy jste říkal, odpovídají, protože průzkum ministerstva financí nebo respektive finanční správy říká pochybení kolem 20 %. U nás je to průměr 22 jako, takže ty zjištění jsou skutečně adekvátní, přestože vycházejí z nějakého jiného principu. My jsme říkali, že bychom byli spokojeni, kdybychom dosáhli zjištění do těch 5 % jako a bez toho, že bychom my do toho dalšího šetření vstupovali. Nepočítáme s tím.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Pane Juračko, z mého pohledu se nabízí ještě jedna otázka k tomu vašemu průzkumu, proč uvádíte zvlášť zjištění týkající se obchodu s vietnamskými majiteli anebo nájemci a českými prodejci?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Tak je to celkem pochopitelné, protože stále se nese taková ta myšlena, že vietnamští prodejci víc podvádějí, že bylo to už i před EET, že se prostě nechovají mravně na trhu. Jsou to výborní obchodníci, to je moje dobrovzdání, nad které není. Nicméně nejsou přizpůsobilí tomu režimu státní správy nebo režimu zákonů a předpisů, které v té republice, přestože už jsou tady dlouho jako fungují, takže roto jsme to chtěli porovnat, protože Vietnamci zase říkají A my se chováme stejně jako čeští obchodníci. Čili lze to tedy porovnat, jako byl to náš úmysl a náš záměr, tak jsme ho udělali. A víceméně ten náš předpoklad se potvrdil.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Paní Schillerová, vidí vedení vašeho resortu nějaké větší rozdíly v přístupu českých a vietnamských prodejců k elektronické evidenci tržeb, to vydávání účtenek a tak dále?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
V zásadě nevidí. My si spolu s finanční a celní správou takovouto evidenci nevedeme odděleně, protože máme prodejce potom ještě i z jiných zemí, takže takto se to nesleduje. Ale samozřejmě dělají se třeba cílené akce, to znamená, že se třeba zaměří na určité typy tržnic a kde převážně obchodují vietnamští prodejci. Takové akce se dělají, například celní správa je provádí, ale nejsem schopna deklarovat výsledky pochybení u českých a u vietnamských prodejců, to skutečně si neevidujeme. Ale plus minus ta nálezovost je asi stejná.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Takže se zaměřujete na problémové oblasti bez ohledu na rasu nebo etnikum. Rozumím tomu dobře?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Přesně tak. Přesně jste to řekl.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Pane Juračko, přesto to zaznělo, co by si podle vás měli správci systému EET vzít z průzkumu, jehož závěry jste dnes zveřejnili? Pane Juračko, slyšíme se, prosím?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Každý takovýto akt, který jsme provedli, je zajímavý si promyslet a zkoumat důsledky. My jsme o tom diskutovali už včera u paní ministryně. Domnívám se, že jsme dospěli k nějakým závěrům. Že budeme nadále v tomto ohledu spolupracovat ne tím, že bychom vymysleli další podobné aktivity. Nepůjdeme už do těchto průzkumů. Já si myslím že jednou to stačilo a že to ukázalo prostě nějaký možnosti další spolupráce, že to ukázalo i to, že naše snaha jaksi podpořit EET jde v tomhle tom až za hranici možností s tím, že jsme ochotni ukázat chyby nejen na té vietnamské straně, ale i na té naší, protože já musím připomenout, že v některých oblastech byli asijští prodejci na tom lépe než čeští jako v tom kraji, takže je pravdou to a já v tomhle tom souhlasím s paní ministryní, že se dělají a já bych ani nedoporučoval, aby někdo ze státních úředníků a kor ne z ministerstva financí dělal rozdíly mezi prodejci asijskými a námi, to si můžeme dovolit možná my přes Nielsena, ale kdyby si to dovolilo ministerstvo financí, nevím, nevím, jak by to skončilo v parlamentu.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Dobře a co tedy ještě můžete udělat k tomu, aby se ten systém vylepšil, aby byl opravdu spravedlivější, jak říkáte, a tak dále. Jsou tady ještě nějaké možnosti, jak být o kus dál?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Já myslím, že těch možností je spousta, my jsme se o tom bavili včera s paní ministryní Schillerovou.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Buďte konkrétní, prosím.

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Budu konkrétní, například jako odpolitizovat tyhle ty problémy toho EET. My jsme v jednání s ODS, která dostala od nás otevřený, dopis, kde jsme psali, že ODS hlásá podporu malého a středního podnikání a přitom je proti EET. Čili chtěli jsme na nich, aby nám vysvětlili, proč jsou proti EET. Čili my tohoto využijeme, nabídli jsme paní ministryni, že až budou projednávat novelu zákona v parlamentu, jsme ochotní jít do parlamentu do různých pracovních skupin a komisí, vysvětlit naše principy, proč my hájíme EET, a trošku to odpolitizovat. Jako jít do té praxe, protože jsem zjistil, že mnoho těch politiků vlastně, když já se jich zeptám: Dobrý, tak EET ne, tak co byste navrhovali, co je momentálně v systému, který funguje jako EET a odhaluje to nerovnost na trhu. Nevědí, nevědí.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
To je ta ideologie, ale řekněte mi, měnil byste na tom systému něco, je tam něco, co by se mělo změnit k lepšímu podle vašeho pohledu?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Určitě ano. Jako já jsem byl velmi tolerantní na rozdíl od některých kolegů, kteří byli docela rozezleni na rozhodnutí Ústavního soudu. Já jsem říkal: Ano, našli se tam nějak chyby, možná, že to bylo uspěchaný, je tam vždycky co zlepšovat.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Jaký chyby, řekněte, co by se mělo tedy změnit?

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Vezměte si, třeba nepočítalo se s těma hrajícíma kartama, s tím zápočtem těchhle těch, což bylo nadbytečný jako kreditní karty brát do EET. Ale jako byly tam některé věci diskutabilní, jestli to má platit skutečně pro všechny i pro ty malé obchodníky, který dělají třeba do 200 tisíc obratu ročně, nebo do půl milion, jestli je to účelový nebo není to účelový. Čili my jsme ochotni o tom diskutovat, že jsou určité meze, je určité možnosti to vylepšit, ale jsme pro to tedy, aby se promítla třetí i čtvrtá vlna, i byť redukovaná na nějaké profese, který je potřeba sledovat. Ale aby to nezůstalo jen na první a druhé vlně a ty ostatní podnikatelé si řekli: Zaplaťpánbůh nám se to vyhlo a vyhne.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Děkuju, rozumím. Paní Schillerová, jste připravena nebo připraveni vzít tyto podněty v úvahu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, určitě. My máme připravenou novelu zákona o evidenci tržeb. Zhruba za týden ji pošleme do meziresortního připomínkového řízení. Já jsem měla schůzku nejen s Asociací českého tržního obchodu asi před 14 dny, ale s dalšími všemi asociacemi a komorami, které nás podporují, ať už je to Asociace malého a středního podnikatelů, Svaz obchodu, cestovního ruchu, Hospodářská komora, komora daňových poradců a tak dále. Čili já nechci na nikoho zapomenout. Všechny významní hráči, kteří zastřešují podnikatele, s těmi jsme diskutovali. Máme připravenou novelu, která odráží jednak naše zkušenosti z toho více než roku fungování EET a zejména odráží rozhodnutí Ústavního soudu. To znamená, jeho závěry tak, aby prostě do té novely byly promítnuty. Zásadní věc, chceme nastavit nový off-line režim. Ten jsem diskutovala s těmito svazy, získala jsem podporu pro jedno ze tří navrhovaných řešení a toto promítli jsme do návrhu novely, který - dovolím si zopakovat - za týden pošleme do meziresortního připomínkového řízení.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Ujišťuje ministryně financí v demisi Alena Schillerová. Děkuji vám a na slyšenou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Na slyšenou, děkuji za pozvání.


Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
A děkuji také předsedovi Asociace českého tradičního obchodu Zdeňku Juračkovi i s vámi se těším na slyšenou.

Zdeněk JURAČKA, předseda Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Děkuji, vám příjemný večer, příjemný večer i paní ministryni, děkuji.

Doporučované

Nejčtenější