Novinky

V boji proti nelegálnímu hazardu neotálíme, ale porušovat zákony ve jménu „rychlosti“ nebudeme

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Reakce MF
  • Nepřesnosti
  • Transparency International
  • Soukromý sektor
  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách

Reakce Ministerstva financí na tiskovou zprávu Transparency International a sdružení Občané proti hazardu ze dne 18. 1. 2017

Ministerstvo financí od nabytí účinnosti nového zákona o hazardních hrách 1. 1. 2017 intenzivně a bezodkladně pracuje na naplňování jeho cílů. V prvních pracovních dnech roku 2017 formou dopisu vyzvalo provozovatele nelegálního on-line hazardu k nápravě tohoto stavu ukončením činnosti nebo získáním požadovaného povolení. Pokud tak neučiní, MF s nimi v co nejkratší době zahájí správní řízení, jehož výsledkem může být zápis na seznam nepovolených internetových her a zablokování příslušné stránky. V této souvislosti považujeme za mimořádný úspěch, že zhruba polovina provozovatelů nelegálního on-line hazardu doposud na základě kroků učiněných MF přistoupila k některé z forem sebezablokování do té doby než bude rozhodnuto o jejich žádosti o udělení základního povolení. Tento fakt odpovídá i údajům v tabulce zveřejněné TI.

MF neváhá a nebude váhat využít všech nástrojů, které mu zákon o hazardních hrách dává, pro boj s nelegálním hazardem včetně toho internetového. Zároveň však dodržuje a bude dodržovat právní řád České republiky včetně mj. správního řádu, jehož ustanovení rámcově určují, jak rychle je možné docílit zapsání prvních stránek s ilegálním hazardem na tzv. blacklist. Snaha o maximalizaci daňových výnosů z hazardu, jejíž nedostatek TI kritizuje, nemůže vést k nedodržování ustanovení právního řádu ČR, ke kterému by došlo, kdyby MF zbrkle usilovalo o překotné zablokování co největšího množství stránek s nelegálním hazardem. Eliminace nelegálního on-line hazardu by se v konečném důsledku velmi protáhla, protože provozovatelé by se velmi pravděpodobně proti nezákonnému postupu MF oprávněně bránili soudní cestou.

„V boji proti nelegálnímu hazardu neváháme a nebudeme váhat využít všech nástrojů, které nám nový zákon umožňuje. Současně však nebudeme obcházet správní řád proto, abychom proces zablokování stránek s nelegálním hazardem zbrkle urychlili, jak nás k tomu tisková zpráva Transparency International a Občanů proti hazardu nepřímo vyzývá,“ shrnuje postoj Ministerstva financí náměstek pro majetek státu Ondřej Závodský.

MF se velmi náročnou přípravou a prosazením zcela nového a komplexního právního rámce pro hazard zasadilo o nápravu zcela nevyhovujících podmínek, které v této oblasti dříve panovaly. Dřívější právní úprava hazardu, zákon o loteriích a jiných podobných hrách z roku 1990 se zejména v důsledku dynamického rozvoje internetu stal postupem času čím dál méně dostačující a umožnil za dobu své platnosti značné finanční i sociální škody. Ministerstvo financí proto odmítá kritiku za zlomek těchto škod, který podle TI vzniká tím, že ustanovení nového zákona nejsou vymáhána „rychle.“

Doporučované

Nejčtenější