Novinky

Stanovisko FAÚ

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Finanční analytický úřad
  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Reakce MF
  • Veřejný sektor
  • E15

Reakce na: "Chci pomoci ČSSD porazit Babišovo ANO"
Zdroj: E15 | Datum: 20.2.2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 12 | Autor: Pavel Otto

Stanovisko FAÚ:

Finanční analytický úřad provádí výkon státního dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnými osobami. Mezi tyto však obchodní společnost, o níž se plzeňský hejtman Bernard zmiňuje ve svém rozhovoru, zcela určitě nepatřila a nepatří. Proto považuji jeho vyjádření o zvýšené četnosti kontrol ve společnosti Finančním analytickým úřadem za zcela nepravdivé. Úřad je centrálním místem pro sběr a analýzu „Oznámení o podezřelých obchodech“, které dostává od povinných osob.

Doporučované

Nejčtenější