Novinky

Reakce na nesprávnou interpretaci výsledků jednání MF se SMS

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Reakce MF
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Nepřesnosti
  • Elektronická evidence tržeb
  • Daň
  • Finanční správa
  • Svaz měst a obcí ČR

Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepřesné mediální interpretaci výsledků včerejšího jednání se Sdružením místních samospráv (SMS). Zástupci Ministerstva financí si vyslechli výhrady a požadavky starostů na úlevy z elektronické evidence tržeb pro vesnické a dobrovolné spolky. Ti však v čele s náměstkyní Alenou Schillerovou SMS ujistili, že se elektronická evidence tržeb týká pouze příjmů z podnikání (soustavná činnost za účelem dosažení zisku). A tedy spolky, které v rámci své hlavní činnosti vyvíjí i příležitostnou (nikoliv soustavnou) výdělečnou činnost, jako je pořádání společenských akcí ve formě například tradičních plesů nebo tanečních zábav, které mohou být spojeny s uskutečněním plateb např. v souvislosti s prodejem vstupenek a občerstvení, evidenci tržeb nepodléhají.

Nejedná se však o žádnou novinku. Tuto problematiku jasně definuje již metodika vydaná v srpnu 2016 (Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, str. 7-8). Finanční správa nebude v této záležitosti zpřesňovat již vydanou metodiku či zavádět novou výjimku, pouze vydá dokument s konkrétními vysvětlujícími příklady, které spolkům pomohou se v této věci lépe zorientovat. Jde tedy o nešťastnou dezinterpretaci ze strany médií.

Doporučované

Nejčtenější