Novinky

Reakce ministra na otevřený dopis Sdružení hornických odborů

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Reakce MF
  • Ministr financí
  • Soukromý sektor

Vážený pane předsedo,
v návaznosti na otevřený dopis Sdružení hornických odborů ze dne 14. února 2017, jenž jsem v kopii obdržel, a ve kterém předsedové hornických odborů naléhavě žádají vládu České republiky o veškeré možné kroky ke stabilizaci společnosti OKD, a.s. včetně podání nabídky k odkupu závodu OKD, Vám sděluji následující.

Předně se musím důrazně ohradit proti tvrzení, že stát nepřispěl ke stabilizaci OKD, a.s. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2016 Ministerstvo financí zajistilo již v srpnu 2016 prostřednictvím ovládané společnosti PRISKO a.s. úvěr společnosti OKD, a.s. s rámcem až 700 mil. Kč určený na všeobecné provozní potřeby. Současně se podařilo, ve smyslu uzavřené smlouvy o úvěru mezi společností PRISKO a.s. a OKD, a.s., obsadit veškeré smluvně sjednané pozice v představenstvu i top managementu, což ve vazbě na poskytnuté finanční prostředky stabilizovalo situaci ve společnosti.

Proces hledání strategického investora, který má několik etap, stále pokračuje a je plně v kompetenci představenstva společnosti OKD, a.s. Ministerstvo financí je toho názoru, že prodejní proces závodu OKD je určen primárně pro soukromé investory a je součástí reorganizace od samého počátku. Trvám na tom, že role státu přichází až v okamžik, kdy nebude předložena řádná nabídka soukromého investora, přičemž případná závazná nabídka ze strany státní společnosti jednoznačně poškozuje prodejní proces a tedy celé OKD, a.s.

Vážený pane předsedo, chápu, že se dovoláváte pomoci u někoho, kdo před 15 lety předložil vládě ke schválení privatizaci společnosti OKD, a.s., přičemž novým vlastníkem se následně stala společnost pana Bakaly.

Nicméně závěry o tom, že celý proces těžby včetně postupného útlumu zajistí stát nejlevněji nebo, že soukromý investor na postupný útlum nevydělá, považuji za nepodložený a předčasný.

Závěrem Vás mohu ujistit, že Ministerstvo financí bedlivě sleduje veškeré informace týkající se řešení situace v OKD, a.s. a věří, že se najdou investoři, kteří přispějí ke schválení reorganizačního plánu věřiteli společnosti OKD, a.s. a tím i ke stabilizaci společnosti. Doporučoval bych tedy v současné chvíli vyčkat na podané nabídky.

S pozdravem
Andrej Babiš

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější