Novinky

Reakce Ministerstva financí na výzvu k prověření postupu Finanční správy

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Reakce MF
  • Ministerstvo financí
  • Nepřesnosti
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Daň

Ministerstvo financí se s panem premiérem shoduje na tom, že je žádoucí, aby zajišťovací příkazy byly podrobeny důkladné analýze, která vyhodnotí, zda nastavené vnitřní postupy Finanční správy fungují správně, dále současný legislativní rámec a vývoj v rozhodovací praxi soudů a její vliv na případnou změnu správní praxe Finanční správy. Z tohoto důvodu ministr financí Ivan Pilný ihned po svém nástupu uložil generálnímu řediteli GFŘ do konce srpna zpracovat příslušnou analýzu. Co se týče tohoto konkrétního případu, postup Finanční správy nyní vyhodnocuje Nejvyšší správní soud, který má k případu veškeré informace a Finanční správa mu sdělila všechny své argumenty a důkazy. Je tedy zřejmé, že jakékoliv další šetření by bylo vlamováním se do otevřených dveří, zejména, nemá-li ministr financí ze zákona přístup k detailům jednotlivých daňových řízení.

Nejčtenější