Novinky

Pravda o výdajových paušálech: malí živnostníci na změnách vydělají

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. náměstkyně ministra sekce 05

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Forum24
  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Daně a cla
  • Výdajové paušály

  • Autor: Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
  • Reakce na: „Dvojnásobným snížením paušálů hon na živnostníky nekončí“ (Forum24 | Datum: 8.4.2017 | Autor: Jiří Sezemský)

Opravdu chce Ministerstvo financí házet drobným živnostníkům klacky pod nohy? Tuto otázku si patrně položili mnozí z vás, kteří si přečetli nepravdivé a poplašné informace v některých článcích o změnách ve výdajových paušálech podle nového daňového balíčku. Jak už to tak ale bývá, realita je diametrálně odlišná.

Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši podnikatele zbavuje nadměrné administrativy a šetří jim čas a náklady. A nejnovější změny ve výdajových paušálech byly navrženy právě s cílem dále podpořit právě drobné živnostníky, kvůli kterým se výdajové paušály zaváděly. Daňový balíček sice snižuje maximální částku, z níž se počítá výše výdajových paušálů, z dosavadních 2 milionů Kč na 1 milion Kč, zároveň ale navrací možnost uplatnit slevu na dani na druhého z manželů a daňové zvýhodnění na děti.

Ke snížení stropu výdajových paušálů jsme přistoupili také proto, abychom zjednodušili daňový systém. Je totiž velmi nelogické, aby tento strop byl vyšší než 1 milion Kč, protože při obratu nad onen 1 milion Kč se podnikatel stává plátcem DPH a musí již tudíž evidovat veškeré své vstupy a výstupy. A právě kvůli vzniku administrativy spojené s DPH ztrácejí výdajové paušály u těchto poplatníků svůj smysl a naopak se posouvají do roviny daňově optimalizačního nástroje.

Co přesně ale nová úprava živnostníkům přináší? Podnikatelé s paušálními výdaji díky ní zaplatí nižší daně než dnes a v některých případech navíc získají ještě daňový bonus. Jak konkrétně se to projeví v jejich peněženkách a rodinných rozpočtech, si můžeme ukázat na názorném příkladu zemědělce, který má manželku na mateřské a vyživuje dvě děti. U zemědělské výroby lze uplatnit paušály na 80 % z maximálního limitu.

Příklad 1 – zemědělec s příjmy ze zemědělské výroby ve výši 500 000 Kč

Pro tohoto poplatníka je nový režim jednoznačně výhodný. Podobně jako dnes totiž nebude platit žádnou daň z příjmů fyzických osob, ale ještě navíc získá celé daňové zvýhodnění 32 808 Kč formou daňového bonusu.

Příklad 2 – zemědělec s příjmy ze zemědělské výroby ve výši 1 200 000 Kč

I tento poplatník bude z nového režimu profitovat. Zatímco dnes po slevě zaplatí daň z příjmu fyzických osob ve výši 11 160 Kč, podle nové úpravy nezaplatí žádnou daň a navíc vyinkasuje část daňového zvýhodnění formou daňového bonusu ve výši 22 488 Kč.

Příklad 3 – zemědělec s příjmy ze zemědělské výroby ve výši 2 400 000 Kč

Proto tohoto poplatníka je výhodný dosavadní režim. I navzdory slevě na manželku a daňového zvýhodnění na obě děti se v důsledku snížení stropu výdajů zvýší jeho výsledná daň z 95 160 Kč na 157 512 Kč.

Pokud podnikateli nebudou nově nastavené výdajové paušály vyhovovat, může se navrátit k uplatňování výdaje v jejich skutečné výši. Avšak i tito živnostníci získají možnost výrazně si snížit administrativní zátěž, protože daňový balíček rozšiřuje možnost placení paušální daně. Nově si budou moci dopředu s finančním úřadem domluvit jasnou daň i podnikatelé, kteří mají zaměstnance nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání. Žádný hon na nejmenší živnostníky se tedy rozhodně nekoná.

 

Nejčtenější