Novinky

Ondřej Závodský: Za dva roky zmizelo tisíc heren, pokles bude pokračovat

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Soukromý sektor
  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Lidé MF
  • Rozhovor

Rozhovor s Ondřejem Závodským, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČRO Radiožurnál | 23.6.2017 | 18:10 | Pořad: Ozvěny dne - publicistika

 

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Po půl roce platnosti nového zákona o hazardu v České republice hracích automatů paradoxně přibylo. Tvrdí to česká pobočka Transparency International a sdružení Občané proti hazardu. Předseda tohoto sdružení Martin Svoboda je v našem studiu. Vítám vás. Dobrý den.

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Dobrý den.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A u telefonu je náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Dobrý den.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Hezký večer.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Svobodo, můžete, prosím, krátce rozvést, na co přesně se snažíte upozornit, jaká jsou vaše zjištění po půlroce s novým zákonem na regulaci hazardu?

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Tak naše zjištění se týkají vlastně několika rovin. V první a asi nejzásadnější rovině, protože o to z velké části při regulaci hazardu šlo, nebo mělo jít, je to, že automaty a počet automatů vlastně v ulicích v současné době roste, roste poměrně výrazně, kdyby to bylo o stovky nebo něco takového, tak by to nebylo tolik alarmující, ale to číslo je někde 9-10 tisíc nárůst při předchozím čísle kolem 50 tisíc, to je poměrně dost. My jsme na to upozorňovali vlastně už dříve, když se zákon přijímal, když se řešil a z našeho pohledu tam je ten nárůst z toho důvodu, že samozřejmě tam, kde provozovatelé mohou, mají na to prostory a splňují ty podmínky, tak si dožádávají další povolení. Tím pádem ten počet automatů roste nebo těch povolení roste a bohužel z našich dalších zjištění plyne, že ty automaty, které by se měly rušit a ta povolení, která by se měla rušit, tak se ruší velmi pomalu, i díky poměrně liknavé práci rozkladové komise ministra financí a tím pádem ten nárůst automatů v těch ulicích.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já se přiznám, že úplně nerozumím tomu, co jste před chvílí řekl, čemu připisujete ten, to, že přibývá automatů ve chvíli, kdy se má regulovat hazard?

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Protože vlastně automaty se neodebírají okamžitě, ta povolení, která...


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A vydávají se nová povolení.

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
...s vyhláškami a tak dále. Vydávají se nová povolení, které si mohou zažádat provozovatelé tam, kde splňují, tam, kde mohou zůstat ty herny a kde se jich vejde více, tak tam si dožádají více, to znamená, v praxi to pak znamená, že třeba v nějakém městě bylo původně třeba 10 heren, dohromady mělo třeba 150 automatů, dneska tam jsou sice 4 herny, ale dohromady mají 250 automatů, protože se jich tam vejde více, takže si akorát vlastně se umenšil počet heren, ale ne automatů, což je trošku problém.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Závodský, vidíte to tedy jako mezeru v té nové úpravě nebo spíš je to dozvuk těch stávajících pravidel?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Ono je to úplně jinak. Původní počet automatů, se kterým jsme na ministerstvu financí začínali, se pohyboval někde okolo 80 tisíc, nyní jsme o nějakých 22, 20 tisíc automatů méně. Za účinnosti nového hazardního zákona, to znamená od 1. ledna, nebyl vydaný, nebylo vydané povolení na jeden jediný automat podle nového zákona, ono to vzniklo, ten počet stávající, který skutečně o několik tisíc vystřelil nahoru počátkem roku, protože provozovatelé se báli nového zákona, proto se "předzásobili" těmi povoleními, povoleními podle zákona starého, ty licence během několika měsíců dojedou. A já myslím, že za rok po vypršení té jednoroční licence, že bude ten stav ještě o několik tisíc, neli desítek tisíc nižší. Já bych považoval za poměrně zásadní jiná čísla, a to jsou čísla provozoven. Jak pan Svoboda skutečně správně uvedl, ono dochází ke koncentraci těch provozoven z větší počtu do menších, a to je přesně ten cíl nového zákona, ale celého složení, nejenom toho zákona. A v současné době už máme oproti době před 2 lety více než 1000 heren méně, to znamená, to je skutečně ten trend, který se snažíme tady podporovat.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ještě k tomu, že na začátku roku přibyly automaty, čili po té lhůtě, kdy vyprší tedy ta povolení, tak by ten nárůst měl skončit, je to tak?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě, podle, podle starého zákona už žádné povolení vydáváno nebude, podle nového budou vydávány pouze obcemi, které hazard na svém území nějakým způsobem chtějí. A my předpokládáme, že po vypršení tady těch jednoročních licencí skutečně oproti tomu původnímu stavu, to znamená těch necelých 80 tisíc automatů zbude méně než polovina.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Svobodo, co říkáte tomuto vysvětlení?

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Není to tak. My jsme tenhle ten spor vedli s panem Závodským už před tím, než byl zákon přijat. A já si stojím za tím, že nebude takový úbytek, jaký on tvrdil, že bude, jak říkal třeba v desítkách tisíc, rozhodně ne, protože podle nového zákona oni si budou samozřejmě provozovatelé dále žádat a ten úbytek tam nebude, bude tam maximálně stagnace. Já se obávám, že může být i nárůst. Já jenom vysvětlím, o co tam vlastně šlo. V tom původním zákoně bylo totiž zastropováno, že v jedné herně bude moc být maximálně 30 automatů. Tato hranice padla, ta se podařila bohužel dát pryč z toho zákona, a tím pádem v dnešní době může být v té herně třeba 100 automatů, když se tam vejdou a když se to provozovateli vyplatí. A to se samozřejmě někde dít bude. A z toho důvodu ten pokles bude buď mírný a nebo dokonce tak, jak vidíme i, může být nárůst.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Čili, vás, vám nestačí ani to, že ubývá těch provozoven, že, jak bylo řečeno, se koncentrují do menšího počtu?

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Rozhodně nám to nestačí v tomhle tom směru, protože kdyby to byl úbytek výrazný, že třeba v jednom městě bude jedna herna, tak by to určitě bylo zajímavé, ale když jsme v situaci, kdy třeba Praha konečně po regulaci, která se aspoň trošku povedla, je pořád na číslu 100 provozoven, což je absurdní číslo pro město velikosti Prahy, tak je to prostě pro nás opravdu málo.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Závodský, vaše reakce?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Tak každá obec má právo si hazard na svém území regulovat sama, skutečně ministerstvo financí na základě přání Prahy zredukovalo ten počet provozoven z více než 3000 na těch 100 stávajících. Ale jak pan Svoboda říkal, skutečně z toho zákona vypadl ten strop, to znamená, maximální počet automatů na jednu hernu, to je skutečně chtěný efekt toho, toho legislativního opatření, protože v našem zájmu je, aby těch provozoven bylo co nejméně a skutečně s tím, toho se dá dosáhnout tím, že ten malý počet provozoven bude skutečně velký, ale právě nám jde o to, aby byl co nejmenší počet provozoven, co nejlépe regulovaný a pochopitelně co nejméně dostupný.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A, pane Svobodo, pokud tedy odbočíme od té hlavní výtky, jak se zatím v praxi z vašeho pohledu osvědčuje ta nová regulace hazardu, na kolik jí například využívají obce?

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Tak my určitě nechceme novou regulaci kritizovat nějakým způsobem výrazným, je to určitě velký posun správným směrem, je to určitá kultivace toho hazardního prostředí, co tam považujeme asi za největší chybu, není možná až ten nárůst, ten je jedna z věcí, která nám vadí, ale co je podstatné, že momentálně není, a dlouho asi nebude, ten registr hráčů, o kterém se dlouho hovořilo a který měl být. A tam vidíme asi největší slabost té současné regulace, protože řada těch opatření na ochranu hráčů se tím pádem nemůže v tu danou chvíli vymáhat. A nebudou se moct řešit ty přestávky ve hře vynucené pro ty hráče, kteří jsou závislí a nepřestanou klidně 3 dny, nebudou, nebudou prostě další některé mechanismy fungovat, a tam považujeme asi za největší chybu, která se stala, že ten registr prostě není a není v dohlednu ani.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Proč tomu tak je, respektive není, pane Závodský?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Nás ta situace pochopitelně nějak netěší, nicméně není tak tragická, jak pan Svoboda líčí. Veřejná zakázka na pořízení nového informačního systému byla vypsána před rokem, skutečně skončila u Úřadu pro hospodářskou soutěž. A my jsme sami tu soutěž zrušili, protože podle některých soutěžících byla chaotická těmi stovkami některých, řekněme, obstrukčních dotazů. Budeme během několika měsíců vypisovat novou podstatně pozměněnou soutěž na pořízení, budeme se snažit pochopitelně zkrátit ty termíny, které na to pořízení byly původně konstruovány. Nicméně ona většina těch věcí, které měl řešit ten jeden komplexní systém, je řešena pomocí několika dílčích, jednak systémů státních a jednak ty povinnosti, které jsou, to znamená, například stravování, nebo možnost nastavení sebeomezujících opatření nebo limity sázek a podobně. Jsou dány přímo jako povinnosti provozovatelům, to znamená, to zajišťuje jejich informační systém a ten státní informační systém to měl kontrolovat. Nicméně my, co jsme schopní kontrolovat i pomocí jiných způsobů už jenom tím, že prostě sami tam jdeme, ať na internetu nebo do herny, a prostě vyzkoušíme, jestli to funguje, pokud ne, tak samozřejmě bude docházet k velmi tvrdým sankcím.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Říká náměstek ministra financí Ondřej Závodský. A děkuji také předsedovi sdružení Občané proti hazardu Martinu Svobodovi. Pánové, hezký večer, na shledanou.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Hezký večer.

Martin SVOBODA, předseda sdružení Občané proti hazardu
--------------------
Hezký večer i vám.

Nejčtenější