Novinky

Obce mohou svým občanům i nadále výhodně půjčovat

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Spotřebitelské úvěry
  • Nepřesnosti
  • Obce
  • Úvěr
  • Veřejný sektor
  • Veřejné rozpočty
  • Reakce MF

Reakce na nepřesnosti v článku „Obce končí s výhodným půjčováním lidem. Zapovídá jim to úvěrový zákon“ a také na článek „Obce ruší kvůli změně legislativy fondy na opravy domů. Výhodné půjčky lidem končí“, 10. 1. 2017

Reakce MF:

Uvedená informace není pravdivá. Ministerstvo financí, coby předkladatel zmíněného zákona, by rádo uvedlo nepřesné informace z článku na pravou míru. Obce mohou výhodné půjčky svým občanům poskytovat i podle nového zákona. Budou-li tyto půjčky poskytovat svým občanům s nižší úrokovou sazbou, než je na trhu obvyklé, a upraví-li tuto činnost ve své obecně závazné vyhlášce, mohou dokonce využít zjednodušený režim, který zákon zavádí a který znamená, že nemusí mít pro tuto činnost povolení České národní banky a nemusí plnit drtivou většinu povinností, které nový zákon jinak poskytovatelům úvěrů ukládá.

Již v říjnu 2016 obdrželo Ministerstvo financí dotazy na působnost nového zákona o spotřebitelském úvěru v souvislosti s úvěry měst a obcí poskytovaných jejich občanům, resp. dotazy, jak mají postupovat v souvislosti s úvěry z fondu rozvoje bydlení.

Do 30. 11. 2016 nespadaly úvěry na bydlení zajištěné hypotékou do působnosti původního zákona o spotřebitelském úvěru, resp. neměly ani žádnou jinou speciální úpravu. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který mj. transponuje evropskou směrnici o hypotečním úvěru, již tyto dříve vyňaté úvěry vtahuje plně pod svou působnost. Vznikla tak otázka, jak by se mělo zacházet právě s půjčkami poskytovanými městy a obcemi, např. z fondů rozvoje bydlení.

Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto otázku bylo nutno řešit obecně, oslovilo Ministerstvo financí hned v říjnu roku 2016 Svaz měst a obcí ČR (dále jen „Svaz“) s informací o blížící se účinnosti nového zákona od 1. 12. 2016 a potřebě vyjasnit si dopad této nové právní úpravy na půjčky z fondů rozvoje bydlení a podobných fondů.

Na schůzce se Svazem, která se konala dne 2. 11. 2016, bylo dohodnuto jednoduché a funkční řešení, které spočívá v tom, že obce vydají právní předpis (nejlépe obecně závaznou vyhlášku), kterým půjčování upraví. Poté, co obce vydají zmíněný předpis, budou moci využít výjimku danou zákonem v § 5 odst. 1 písm. d), resp. odst. 2, která umožňuje poskytovat úvěry ve zjednodušeném režimu, který se týká spotřebitelského úvěru poskytovanému omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu bezúplatně nebo s úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé.

Do doby, než obce předpis vydají a budou moci využít výše uvedeného zjednodušeného režimu, se ministerstvo se Svazem dohodlo, že jim doporučí úvěry poskytovat neziskově, nebo jejich poskytování na tuto dobu přerušit.

Doporučované

Nejčtenější