Novinky

Ministerstvo financí při sanaci ostravských lagun nezahálí

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Reakce MF
  • Nepřesnosti
  • Lidé MF
  • Veřejný sektor
  • Majetek ČR

Reakce na: "V Ostravě jednaly politické špičky o lagunách Ostramo"

Ministerstvo financí se ohrazuje proti zavádějící kritice svého postupu v případě sanace lagun Ostramo. Server moravskehospodarstvi.cz jednostranně přebírá vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a některá důležitá fakta zcela opomíjí.

Celá věc je ve své podstatě mnohem jednodušší, než jak jí líčí resort průmyslu a obchodu. Vláda ČR v průběhu let schválila celkem 325 smluv na likvidaci starých ekologických zátěží, jejichž vyřešení má na starosti MF. Vedle nich existuje jedna ekologická zátěž, jejíž vyřešení má na starosti MPO prostřednictvím jím řízeného státního podniku Diamo. Ministerstvo financí je absurdně obviňováno z průtahů řešení této jediné ekologické zátěže, za kterou není odpovědné.

Není pravdou, že MF sanaci ostravských lagun blokuje. Za účelem splnění usnesení vlády č. 723 z roku 2013 vypracovalo postupně dva návrhy řešení. Vláda je však nemohla projednat, protože se proti tomu postavil druhý garant splnění tohoto úkolu – MPO. Kdyby před třemi lety nezabránilo projednání daných materiálů, byla by dnes situace vyřešena. MF následně logicky navrhlo, aby tedy plnou odpovědnost za sanaci lagun Ostramo přebralo MPO. To bylo tři roky proti, až do nástupu nového ministra Jiřího Havlíčka. Ten nyní v Ostravě „spasitelsky“ jako svůj vlastní prezentoval tentýž postoj, který zastává MF už skoro tři roky – ať převezme plnou odpovědnost za sanaci ostravských lagun MPO. MF rozhodně nelze v této věci obviňovat z nečinnosti – v průběhu let už na odstranění kalů poskytlo téměř 2,8 miliardy korun. Není jeho vinou, že státní podnik Diamo nebyl schopen s těmito prostředky dosáhnout vyčištění lagun. Jen od roku 2014 zaslal ministr financí 15 dopisů s výhradami k práci státního podniku Diamo a žádostmi o urgentní vyřešení situace, ovšem ze strany MPO nebyly vyslyšeny a problém přetrval.

Bez ohledu na dřívější spory Ministerstvo financí v každém případě uvítá, pokud resort průmyslu a obchodu převezme za sanaci lagun Ostramo plnou odpovědnost, má k tomu veškeré potřebné podklady a kompetence. Nezbývá než doufat, že tentokrát nezůstane jen u slov, ale dojde i na potřebné činy.

Nejčtenější