Novinky

Ministerstvo financí: Povolení herny mohlo zamezit jedině město Most

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Žatecký a lounský deník
  • Hazardní hry
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor

Reakce na: V centru Mostu vznikla nová herna, a to i přes nesouhlas radnice
Žatecký a lounský deník | 6.1.2017 | Rubrika: Lounsko, Žatecko, Severní Čechy | Strana: 2 | Autor: Radka Fialová, ČTK

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti tvrzení zástupců města Most v Severočeském deníku, že na jeho území povolilo herní prostor přes odpor vedení města. Ministerstvo financí naopak plně respektuje obecně závazné vyhlášky obcí a v případě, že obdrží žádost o povolení hazardní hry v místě, kde to místní vyhláška zakazuje, smete takovou žádost ze stolu.

Na druhou stranu, obdrží-li Ministerstvo financí žádost, která splňuje všechny zákony a není v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce, na jejímž území má být herní prostor povolen, nemá ze zákona žádnou jinou možnost, než žádosti vyhovět a provozování hazardních her povolit.

V daném případě byla městem Most vydána vyhláška č.1/2013, která obsahuje výčet adres, kde nelze hazardní hry provozovat. Vyhláška nicméně adresu, kde ke kritizovanému povolení došlo, neobsahuje. Pokud by město Most skutečně chtělo hazard v těchto místech vymýtit, je nezbytné, aby danou adresu, ulici nebo městskou část uvedlo ve výčtu zakázaných adres ve své vlastní vyhlášce.

Nic na tom nemohlo změnit ani zaslané negativní stanovisko představitelů Mostu, kteří nedoložili relevantní podklady prokazující případné porušování veřejného pořádku na této adrese, které by bylo v příčinné souvislosti s provozováním hazardních her. Zdůrazňujeme, že Ministerstvo financí nemohlo jednat jinak, protože by se dopouštělo jednání v rozporu s právními předpisy.

Doporučované

Nejčtenější