Novinky

Ministerstvo financí odmítá vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Finanční správa
  • Veřejný sektor
  • Emise dluhopisů
  • Dluhopisy

Ministerstvo financí odmítá, že by podrobné vyjádření k otázce korunových dluhopisů nebylo zpracováno s dostatečnou precizností a v odpovídající kvalitě. Naopak, ze zpracovaného rozsáhlého a analytického materiálu Finanční správy, který dnes předložila rozpočtovému výboru PSP, je zcela jasně patrné, že veškeré obavy opakovaně prezentované panem premiérem nejsou odůvodněné. U daňových subjektů, které emitovaly v roce 2012 tzv. korunové dluhopisy, bylo provedeno 233 daňových kontrol, 83 postupů k odstranění pochybností, 348 místních šetření a 397 ostatních kontrolních úkonů, což prezentuje 1061 kontrolních úkonů celkem. Na základě již ukončených kontrol Finanční správa dotčeným emitentům korunových dluhopisů doměřila přes 87 milionů Kč. Další kontroly v současné době probíhají. Z materiálu je rovněž zřejmé, že ani obavy z prekluze případných daňových deliktů nemají oporu v realitě a představují spíše pokračování v dlouhodobém a neopodstatněném politickém ataku na nezávislost Finanční správy.

Bohužel, co se týče konkrétních údajů o provedených kontrolách, dochází zde ke střetu daňové mlčenlivosti s požadavkem na komplexní informovanost veřejnosti. Finanční správa (stejně jako jiné orgány veřejné moci, které jsou vázány povinností mlčenlivosti) nemůže svévolně vydat jmenný seznam subjektů, u nichž proběhla nebo probíhá daňová kontrola a jednoduše veřejnosti sdělit, jakému konkrétnímu daňovému subjektu doměřila daň a v jaké výši. Jedinou možností je, v mezích zákonných limitů, zpřístupnit anonymizovanou statistku. To také Finanční správa učinila.

Finanční správa vypracovala a předložila tuto analýzu a související metodickou pomůcku s cílem poskytnout maximální penzum pravdivých a nezkreslených informací o kontrolní činnosti, postupech a výsledcích, a to zcela nad rámec svých běžných povinností a navzdory bezprecedentnímu politickému nátlaku. Z komentáře pana premiéra k tomuto materiálu je bohužel zcela zřejmé, že se jeho čtením adresáti příliš nezabývali. Vyjadřujeme politování nad způsobem, jakým byl tento materiál kompetentními osobami komentován. Tento způsob svědčí pouze o jediném. Výstup Finanční správy byl odmítnut předem, a to zcela bez ohledu na svůj obsah a formu.

Nejčtenější