Novinky

Jak je to se zájmem veřejnosti o Účtenkovku?

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • podnikatel.cz
  • Reakce MF
  • Nepřesnosti
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
  • Daň
  • Elektronická evidence tržeb
  • Účtenková loterie

"Start Účtenkovky zůstal za očekáváním. Zájem byl nižší i v porovnání se Slováky"
Zdroj: Podnikatel.cz | Datum: 21.11.2017 | Autor: Daniel Morávek

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepravdivé interpretaci, že zájem o účtenkovou loterii zůstal za jeho očekáváním. Ministerstvo financí před spuštěním projektu opakovaně deklarovalo, že nebude zveřejňovat odhady počtu účtenek a hráčů, protože klíčovým ukazatelem úspěšnosti projektuje je vývoj podílu spotřebitelů, kteří deklarují, že při nákupu požadují -či většinou požadují- účtenku, což je ukazatel, který lépe vystihuje cíle projektu. Ministerstvo financí nikdo netvrdilo, že projekt bude úspěšný pouze tehdy, pokud počet soutěžících překročí 1 milion. Skutečnost, že po pouhých necelých dvou měsících od spuštění loterie dosahuje počet všech jejích hráčů 572 tisíc, je nicméně indikátorem toho, že i této hranice může být v ČR v průběhu dalších měsíců pravděpodobně dosaženo.

Ministerstvo financí hodnotí dosavadní zájem o účtenkovou loterii jako mimořádný a serióznímu srovnání s Národní bločkovou loterií na Slovensku se rozhodně nebrání. Povrchní a zavádějící srovnání nicméně odmítáme. Zatímco ČR přesáhla 500 tis. aktivních hráčů již za měsíc a půl provozu, na Slovensku trvalo dosažení této hranice téměř rok (zdroj: inštitút finančnej politiky, komentár 2014/8). Skutečnost, že počet zaregistrovaných účtenek po prvním měsíci provozu byl v České a Slovenské republice podobný (12 mil. účtenek), nelze a bez zmínění neopominutelných souvislostí vykládat jako neúspěšnost českého projektu.

Je nutné si uvědomit, že větší počet účtenek při menším počtu hráčů na Slovensku je dán skutečností, že slovenský model loterie umožňoval automatickou registraci údajů z účtenky obchodníkem za zákazníka, což byla služba, kterou svým zákazníkům nabízely primárně velké obchodní sítě a která přirozeně vede k vyššímu počtu zaregistrovaných účtenek. Z hlediska naplňování cílů loterie však není zavedení automatické registrace účtenek obchodními řetězci, ani jiné kroky směřující k inflaci účtenek ve slosování, pro Ministerstvo financí prioritou.

Doporučované

Nejčtenější