Novinky

Zavedení EET neohrozí farmářské trhy

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Elektronická evidence tržeb
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Daň
  • Boj proti daňovým únikům

Stanovisko Ministerstva financí k tiskové zprávě Asociace farmářských tržišť

Jednou z výhod zavedení elektronické evidence tržeb je právě to, že se jedná o plošné opatření, které zajistí rovné podmínky pro všechny. Cílem Ministerstva financí ani Finanční správy rozhodně není likvidace farmářských trhů či jiných forem podnikání. Nelze však zvýhodňovat jednu skupinu oproti jiné. Resort financí vychází podnikatelům maximálně vstříc a pomáhá jim při přípravě na online evidenci. Obavy Asociace farmářských tržišť mohou plynout spíše z nedostatečné informovanosti.

Ministerstvo financí nenařizuje podnikatelům žádné konkrétní zařízení a umožňuje využívat širokou paletu řešení od stávajících pokladen přes tablety až po mobilní telefony. Nebude k tomu zapotřebí žádná certifikace. Každý podnikatel tak bude mít možnost zvolit si řešení, které je pro něj nejjednodušší a nejlevnější. U nejmenších podnikatelů půjde jednorázově maximálně o několik tisíc korun. A nejmenší subjekty, které zaplatí daně, nebude pořízení zařízení stát nic. Náklady na vybavení si totiž díky slevě na dani ve výši 5000 korun odečtou od daně z příjmů.

Pro podnikatele nevzniknou ze zavedení elektronické evidence tržeb žádné měsíční náklady nad rámec připojení k internetu. Ve výjimečných případech, pokud by se trhy konaly na místě, kde je prokazatelně problém s připojením k internetu, lze požádat Finanční správu o zjednodušený (offline) režim a data zasílat do 5 dní.

Zaevidování tržby proběhne okamžitě, celá transakce nebude trvat déle než platba kartou. Podle zkušeností ze zahraničí je například průměrná doba odezvy cca 0,3 vteřiny. V případě výpadku spojení, kdy podnikatel neobdrží do několik vteřin unikátní kód, vytiskne pokladní zařízení účtenku bez něj a opatří ji zjednodušeným elektronickým podpisem. Data pak budou automaticky odeslána na Finanční správu do 48 hodin po zaevidování, a to dávkou. Nehrozí tedy ani tvorba front z důvodu případného výpadku internetu.

Finanční správa poskytne podnikatelům nejpozději jeden měsíc před startem elektronické evidence tržeb pilotní provoz (testovací prostředí), ve kterém si budou moct vyzkoušet fungování a ověřit nastavení jejich systému. Tím se omezí nejistota prodejců po „ostrém“ spuštění. Testovací prostředí bude samozřejmě k dispozici i v budoucnu, po spuštění systému.

Povinnost evidovat bude pro jednotlivé činnosti vznikat postupně. Farmáři, kteří prodávají vlastní produkci, budou evidovat nejdříve od února 2018. Trh tedy bude mít dostatek času na přípravu řešení vhodných pro tento typ prodeje. V případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek a nejedná se o příjmy z podnikání, příslušné tržby evidenci podléhat nebudou.

O zavedení EET se můžete dozvědět více na seminářích a konferencích, které rezort financí pořádá. Nejbližší je konference „Aktuálně o elektronické evidenci tržeb“, která proběhne v pátek 19. února 2016 od 10 hodin v Křižíkově pavilonu E v areálu Incheba Expo v Holešovicích. Na konferenci vystoupí mimo jiné náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová, generální ředitel Finanční správy Martin Janeček či prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Nejčtenější