Novinky

Stanovisko Tomáše Vyhnánka k údajné stížnosti dvou zaměstnanců MF prošetřovateli Úřadu vlády

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Reakce MF
  • Lidé MF
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor

Rád bych upozornil, že z pozice odborného náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit jsem zodpovědný za úzkou spolupráci a komunikaci s OLAF a nařčení z „tajného vyzvídání informací“ je v tomto smyslu zcela absurdní. V případě zahájení jakéhokoliv vyšetřování ze strany OLAF je komunikace mezi příslušnými pracovníky MF a OLAF nutná a naprosto standardní. Stejně tak je pochopitelné, že pokud se o údajném zahájení vyšetřování ze strany OLAF dozvím zcela nestandardně z médií, je mou povinností pravdivost této informace prověřit. Nejsem si vědom žádného pochybení.

Tomáš Vyhnánek

Nejčtenější