Novinky

Ondřej Závodský o potírání nelegálního hazardu na internetu

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Ceskapozice.cz
  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní zákon
  • Náměstek ministra financí pro hazard a majetek státu
  • Rozhovor
  • Soukromý sektor
  • Lidé MF

Rozhovor s Ondřejem Závodským, náměstkem ministra financí.
Zdroj: Ceskapozice.cz | 2.5.2016 | Rubrika: Téma | autor: Adam Junek


"Každý z nástrojů pro potírání nelegálního byznysu s online hazardem funguje na 80 či 90 procent. A my potřebujeme namíchat vražedný koktejl pro boj s organizovaným zločinem. A tím koktejlem je kombinace všech těch nástrojů," říká v rozhovoru náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který má regulaci loterijního byznysu na starosti.


* Daňové zatížení hraní na internetu bude podobně jako v kamenných hernách a kasínech také odstupňované?

Ano, princip je stejný. Nerozlišujeme, zda se určité hry budou nabízet v kamenných pobočkách nebo na internetu. Takže sazby jsou stejné - 25 procent odvod z kurzových sázek, 30 procent z číselných her a 35 procent z technických her, což jsou třeba videoloterijní terminály.


* Když jste zmínil šetření ze strany Evropské komise pro možné porušení evropské legislativy, v jaké fázi to v této chvíli je?

Řízení o porušení primárního evropského práva stále běží, avšak na základě vzájemné domluvy, učiněné asi před rokem a půl, nečiní Evropská komise žádné další kroky. Hlavním důvodem je právě návrh nové právní úpravy hazardních her. Ukázali jsme komisi první návrhy nového zákona a vysvětlili jsme kolegům z Bruselu, že odstraňuje věci, které jsou nám vyčítány. Ale pokud by nový zákon schválen nebyl, řízení bude posunuto do další fáze, a to fáze soudní.


* O jak rozsáhlém trhu se v případě internetového hraní bavíme? Nerozlišujeme, zda se určité hry budou nabízet v kamenných pobočkách nebo na internetu. Takže sazby jsou stejné - 25 procent odvod z kurzových sázek, 30 procent z číselných her a 35 procent z technických her, což jsou třeba videoloterijní terminály.

V této chvíli se to velmi těžko odhaduje. Předpokládáme, že okolo 50 procent trhu kurzových sázek na internetu je ilegálních a v zásadě u číselných her či internetových kasin jde ze sta procent o nelegální podnikání . Takže pracujeme s velmi hrubými odhady, i co se týká finančního vyčíslení.

Předpokládáme, že státu utíká v ilegální sféře na internetu okolo jedné miliardy korun na daňovém odvodu . To by znamenalo, že rozdíl mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami se pohybuje někde okolo pěti miliard korun. Navíc internet je velmi dynamické prostředí a tyto částky budou velmi rychle narůstat, takže kdybychom to nezregulovali, budeme brzy přicházet o násobně vyšší částky.


* Já jsem se původně ptal spíše na legální byznys a jeho daňové přínosy.

Orientačně jde o stovky milionů korun na loterním odvodu. Pokud tedy budeme brát, že příjmy veřejných rozpočtů - tedy státu i obcí - z loterií jsou okolo osmi miliard korun ročně, jde zatím o méně než deset procent.


* Jaké máte nyní nástroje na postihování nelegálního sázení na internetu?

V současné době existují v zásadě dvě možnosti. Za prvé je tu varianta pokutovat hráče, který obchází české právo. A to až do výše deseti milionů korun. Před časem jsme dali exemplární pokutu ve výši 850 tisíc korun jednomu hráči, který nelegálně sázel u zahraničních společností. Předpokládáme, že okolo 50 procent trhu kurzových sázek na internetu je ilegálních a v zásadě u číselných her či internetových kasin jde ze sta procent o nelegální podnikání

Za druhé můžeme regulovat reklamu v této oblasti, tedy sankcionovat všechny subjekty podílející se na reklamě pro nelegálně působící společnost. Případně můžeme takového poskytovatele reklamního prostoru jen upozornit, že jde o propagaci nelegálního byznysu.


* Co vám dá v tomto směru nový zákon do ruky?

Nástrojů, které nový zákon přináší nebo jej vylepšují, je v zásadě pět . Jde o rozšířené sankce za provoz nelegálního hazardu, kdy dnešní zákon počítá s maximálně desetimilionovou pokutou, nově bude možné udělit trest až do výše sto milionů, což citelně zasáhne i větší firmy. A díky nové úpravě, že u nás bude legálně moci fungovat i zahraniční společnost na internetu, bude možné tyto sankce uplatňovat i vůči ní.

Přibude také možnost dodatečného zdanění. To znamená, že firmy, které budou podnikat nelegálně, nejenže dostanou pokutu, ale bude možné odhadnout rozsah jejich příjmů a ty dodanit. Třetí nástroj pak je již existující jen zpřesněná regulace reklamy na hazardní hry. Silnou zbraní bude blokace plateb směřujících jak od hráče, tak k hráči. Neboli bude dohledán účet nelegálního provozovatele a nebude možné z něj posílat peníze na účty českých hráčů a z nich odesílat na tento účet peníze.

K tomu budou moci přistoupit samy banky na základě seznamu, na němž budou zveřejňovány účty nelegálních provozovatelů. Poslední novinkou pak bude možnost blokace samotných webových stránek pro uživatele českého internetu.


* Pokuty pro hráče, kteří hrají nelegálně, už nebudou? Nástrojů, které nový zákon přináší nebo jej vylepšují, je v zásadě pět. Přibude i možnost dodatečného zdanění. To znamená, že firmy, které budou podnikat nelegálně, nejenže dostanou pokutu, ale bude možné odhadnout rozsah jejich příjmů a ty dodanit.

Ne, ty již nový zákon neobsahuje. Neboť primárně musejí sankce směřovat proti pachatelům nezákonné činnosti, nikoliv proti osobám, které má daný zákon chránit. To je myslím jeden z velkých nedostatků současného zákona v boji proti nelegálnímu hazardu.


* Zastavme se tedy u té blokace webových stránek. Jak to bude probíhat?

Mým oblíbeným příkladem jsou Francie a Dánsko, jejichž úpravou jsme se inspirovali. Ve chvíli, kdy v těchto zemích zaváděli tvrdší postup proti nelegálnímu hazardu na internetu, tam fungovaly nelegálně stovky - ve Francii dokonce více než tisíc - firem, které cílily na tamní hráče.

A stejně jako tam, když my zahájíme řízení, neznamená to hned, že zablokujeme dané firmě web nebo platby. Chceme, aby se ty firmy předně zlegalizovaly. Podle zkušeností z těchto zemí 99,9 procenta firem se buď zlegalizuje, nebo trh dobrovolně opustí. Tudíž nedojde na nějaké rozsáhlé dramatické řízení, jehož koncem by bylo zablokování stovek stránek.


* Takže zbude jen drobné procento společností, které se nebudou chtít podřídit a budou se pokoušet zákony obejít.

Ano, takové firmy na trhu vždy budou. Třeba ve zmiňovaném Dánsku to bylo po počáteční fázi asi jedenáct nebo dvanáct firem, s nimiž se zahájilo řízení, proběhly několikeré výzvy k legalizaci a pak se přistoupilo k blokaci. Což je samozřejmě technicky obtížné, protože mění jak účty, tak adresy, ale to bude starost odborníků, kteří se tím budou zabývat. Když zahájíme řízení, neznamená to hned, že zablokujeme dané firmě web nebo platby. Chceme, aby se ty firmy předně zlegalizovaly.

Každý z těch nástrojů, který jsem zmiňoval, je schopný omezit nelegální trh o nějakých 80 až 90 procent. Společně pak mohou dosáhnout bezmála stoprocentní úspěšnosti. Často se argumentuje alternativními platebními styky, které se nepodaří eliminovat, a že třeba měnění webových adres je nekonečný proces. Domnívám se ale, že ani samotné hráče nebude bavit dokola vyhledávat kvůli trochu lepšímu kurzu neustále se stěhující herní platformu.


* Sám jste řekl, že blokace je technicky obtížná. Třeba z příběhu uniklých e-mailů premiéra Bohuslava Sobotky víme, že policie v podstatě není schopná nechat "zavřít" stránky, které jsou registrované například v USA
...

My je ale nechceme vypnout úplně. My jen chceme, aby k nim byl zamezen přístup z Česka. A to ještě jen ty stránky, které očividně cílí na české hráče, tedy s jazykovou mutací pro český trh nebo stránky umožňující platební styk s českými bankami.


* Takže jde o systém, jakým třeba Čína blokuje Facebook?

To je právě liché srovnání. Blokování Facebooku nebo informací z Googlu je skutečně omezení přístupu k informacím. Co je ale za informace v točícím se bubnu na způsob videoloterijního terminálu? Ale technicky jde o podobný postup.


* Kdo bude rozhodovat, že je stránku třeba blokovat?

Předně půjde o tradiční správní řízení, tedy ne nějaké svévolné vypínání pomocí imaginárního červeného knoflíku. Na jeho konci může být legalizace podnikání nebo vycouvání z českého trhu a případné dodatečné zdanění. Anebo také blokace jako nástroj poslední instance. A jako v každém dvoustupňovém správním řízení jsou tradiční opravné prostředky, včetně správní žaloby k nezávislému soudu. Ta správní řízení pak povede odbor dozoru nad loteriemi, žádná speciální komise.


* Nedalo by se stejného výsledku dosáhnout pouze třeba blokacemi plateb bez blokací webů? Blokování Facebooku nebo informací z Googlu je skutečně omezení přístupu k informacím. Co je ale za informace v točícím se bubnu na způsob videoloterijního terminálu? Ale technicky jde o podobný postup.

Tak znovu - každý z nástrojů pro potírání nelegálního byznysu s online hazardem funguje tak na 80 či 90 procent. A my potřebujeme namíchat vražedný koktejl pro boj s organizovaným zločinem. A tím koktejlem je právě kombinace všech těch nástrojů.


* Jsou v tom systému nastaveny pojistky proti zneužití?

Základní pojistkou je, že půjde o běžné správní řízení, a nikoli o specifický režim. V podstatě tedy jde o stejný průběh, jako když stavební úřad vede řízení o odstranění černé stavby, kde jsou přípustné i opravné prostředky. Současně je zde možnost soudního přezkumu. A my se nebráníme zvýšené kontrole veřejnosti při našem postupu.


* Neobáváte se, že by tento paragraf mohl být zneužit k plíživému rozšiřování postupu při omezování svobody internetu?

Máme článek Základní listiny práv a svobod, v němž se mluví o svobodném přístupu k informacím. Zároveň toto ustanovení připouští, že taková svoboda může být za určitých okolností na základě zákona potlačena. Jde o to, že když se střetává více svobod, aby to potlačení bylo přiměřené. Třeba právo na informace versus právo na soukromí, což se týká třeba informací z probíhajících trestních řízení, které se v českých médiích staly oblíbenými.

A v našem případě je tedy ochrana veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví a mravnosti tím, co eliminuje bezmeznou svobodu přístupu k informacím, kdy znovu si dovolím zapochybovat, že točící se válce hracího automatu nějakou informaci nesou. V případě třeba sportovních sázek weby obsahují informace o výsledcích zápasů, ale zase nejde o unikátní informaci, kterou byste nenašli na legálním serveru. Vyjadřování názoru, třeba články v médiích, je zaručeno listinou práv a svobod. A pokud by někdo chtěl takto postupovat proti svobodě slova, pak už situace v zemi asi nebude řízena podle právního řádu a ústavního pořádku.

A vezměme to prakticky. Když bude někde ve sklepě nelegální hnízdo hazardu, tak se očekává, že tam vtrhne policie nebo v budoucnu ozbrojená celní správa a hrací automaty zabaví a černou hernu zavře. Proč by to na internetu mělo být jinak? Podle mě to není pošlapávání svobody. A pokud se tato praxe analogicky rozšíří na záležitosti jako e-shopy s kradenými věcmi nebo stránky s dětským pornem, pak takový návrh je určitě průchozí. Jde vždy o tom, aby ta blokace byla poslední možnost, jak danou nelegální činnost potírat.


* Ve výsledku by se ale dalo říct, že škodlivé podobně jako nelegální hazard je i psaní proti vládě.

To je ale přece něco úplně jiného. To, o čem jsem mluvil, byly vždy kriminální činnosti. Tedy jednání, které už je ze své podstaty nezákonné a navíc jednání, které postihuje i trestní zákoník.

Vyjadřování názoru, třeba články v médiích, je zaručeno listinou práv a svobod. A pokud by někdo chtěl takto postupovat proti svobodě slova, pak už situace v zemi asi nebude řízena podle právního řádu a ústavního pořádku.

Nejčtenější