Novinky

MPO selhává při přípravě dokumentace k ekologickým zakázkám

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Ministerstvo financí
  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky
  • Ekologické škody
  • Veřejné zakázky pro ekologické závazky státu
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Reakce na http://www.mpo.cz/dokument173681.html

Reakce Ministerstva financí na vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k odstraňování ekologických škod:

„Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že svou práci odvádí bezvadně a rychle. To je však pouhým přáním pana ministra Mládka, nebo ho jeho podřízení záměrně špatně informují. To lze dokázat na jednoduchém příkladu: Z posledních patnácti veřejných zakázek v oblasti revitalizace připravených MPO nebylo Ministerstvo financí nuceno prodloužit lhůtu z důvodu špatně připravené dokumentace ze strany MPO pouze čtyřikrát. V některých případech muselo dokonce přistoupit k prodloužení lhůty opakovaně. To znamená, že v 11ti z těchto 15ti případů je MPO v plném rozsahu zodpovědné za prodloužení a zvýšení administrativní zátěže při procesování těchto veřejných zakázek.“

Ondřej Závodský, náměstek Ministerstva financí pro majetek státu

Doporučované

Nejčtenější