Novinky

MF k nepřesnostem ohledně znalosti vlastnické struktury žadatelů o dotace

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Neovlivní.cz
  • Dotace
  • Veřejný sektor

"Kdo získává dotace? Úředníci brzdí rozkrývání příjemců unijních peněz"
Zdroj: Neovlivni.cz, 13.10.2016, autor: Sabina Slonková

Reakce MF:

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje proti spekulacím portálu neovlivni.cz, že se jeho úředníci nemají k důslednému rozkrývání vlastnických struktur příjemců dotace. Povinnost rozkrýt vlastnickou strukturu žadatele o dotaci je jasně stanovena v Metodickém pokynu finančních toků. Na úřední úrovni se nyní stanovuje, jak se budou stanovovat konkrétní práva a povinnosti, které vyplývají z tohoto požadavku. To je zcela patrné i ze zveřejněných dopisů s Evropskou komisí.

Příští týden bude Senát projednávat novelu zákona o boji proti praní špinavých peněz, který mj. stanoví oprávnění poskytovatelů dotace nahlížet do rejstříku konečných vlastníků. A tím tyto konečné vlastníky kontrolovat.

Požadavek na úplné rozkrytí vlastnických struktur je již obsažen ve výzvách jednotlivých operačních programů od září 2016, přesně dle požadavku Evropské komise.

Nejčtenější