Novinky

Andrej Babiš: Svoboda internetu je falešný rukojmí

Ing. Andrej Babiš
Ing. Andrej Babiš ministr financí

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Ministr financí
  • Loterijní zákon
  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní společnosti
  • Lidové noviny

Lidové noviny | 21.4.2016 | Rubrika: Názory | Strana: 11

Podle našich kritiků je nová regulace internetového hazardu, která sice byla vytvořena po vzoru moderních zahraničních úprav, posvěcena Evropskou komisí a řádně konzultována s odborníky i podnikateli, pouze dalším pokusem, jak úmyslně omezit svobodu internetu či občanům přístup k informacím (Svoboda internetu v rukou úředníka, LN 19. 4.). Opravdu? Já tedy za aplikací s nelegálně točícím se válcem a blikajícím žolíkem žádnou svobodu, natož informaci nevidím. Naopak, vidím za ní touhu po zisku vlivné hazardní lobby, 100 tisíc lidí závislých na hazardu, 440 tisíc lidí blížících se závislosti a alarmující množství nezletilých se zkušeností s hraním hazardních her.

Tyto negativní dopady na občany jsou pro mě nepřijatelné, stejně tak jako současný neudržitelný stav na internetovém trhu sázkových her, který je na rozdíl od toho mimo internetového doposud neregulovaný a nezdaněný. Jsou-li postihováni nelegální provozovatelé heren a jiných podobných zařízení, proč by neměli být postihováni i provozovatelé internetových stránek s nelegálním hazardem?!

Ačkoliv je internet médium s nejmenší mírou regulace, neznamená to přece, že se může stát prostředím, kde je pod zástěrkou ochrany svobody vše dovoleno, a to dokonce i nelegální činnosti podléhající trestním sankcím. Chtějí-li tedy tito mravokárci stavět svobodu internetu, a tedy i svobodné provozování nelegálního hazardu nad ochranu veřejného zdraví a pod touto lichou argumentací i nadále podporovat páchání nelegální činnosti, je namístě veřejnost upozornit na nemravnost tohoto jednání a vysokou společenskou nebezpečnost.

Představa našich oponentů o super úředníkovi sedícím na tlačítku s názvem "Blokovat jakoukoliv internetovou stránku", které použije podle svého aktuálního rozpoložení, mi již přijde skutečně absurdní. Úmyslně totiž zapomínají zmínit, že celá blokace má zcela jasná pravidla a dochází k ní v rámci správního řízení, jehož proces obsahuje systém brzd spočívajících v možnosti odvolání se k nadřízenému orgánu nebo dokonce ke správnímu soudu.

Regulace internetového hazardu rozhodně není zásahem do osobních práv a svobod občanů ani posunem zpět k socialistické cenzurní společnosti, ale naopak velkým krokem vpřed směrem k vyspělé a zodpovědné demokratické zemi, která si uvědomuje svou zodpovědnost za ochranu občanů před patologickými jevy, legálních provozovatelů před nelegální nabídkou a nutnost eliminovat daňové úniky do černé zóny.

Andrej Babiš, ministr financí

Nejčtenější