Novinky

Adam Vojtěch: Zbytečný zákon lidi neuzdraví

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Tajemník ministra financí

Vydáno

Zdroj: Mladá fronta DNES | Datum: 22.12.2016 | Rubrika: Názory | Strana: 12

Ministerstvo zdravotnictví chce novým zákonem vytvořit síť privilegovaných neziskových nemocnic, které budou navždy napojené na peníze z veřejného zdravotního pojištění. A to paradoxně vyhovuje soukromým podnikatelům.

Minulý týden měla vláda projednat nový zákon o neziskových nemocnicích. Nestalo se tak, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík návrh stáhl. Nejspíš si nedokázal představit, jak se kabinet vypořádá s rekordními devětasedmdesáti rozpory vzešlými z připomínkového řízení. Navíc podpořenými stanoviskem Legislativní rady vlády, která navrhla materiál kompletně zamítnout.

Zákon totiž kromě několika ministerstev nepodporují ani zaměstnavatelé, ani odbory. Ministerstvo zdravotnictví přesto bude návrh dál prosazovat, protože jde o stranický úkol. Nikdy přitom nepředložilo žádnou koncepci lůžkové péče, která by odpověděla na otázku, jaká má být její optimální velikost a struktura sítě, jak od nás již několik let požaduje i OECD.

Ministerstvo zdravotnictví chce vytvořit síť privilegovaných nemocnic, které budou navždy napojené na peníze z veřejného zdravotního pojištění, nemá ale v ruce žádný podklad pro to, které nemocnice to mají být. V zákoně sice najdeme seznam státních nemocnic, které mají být automaticky převedené na veřejné neziskové zdravotnické organizace, nikdo ale nezdůvodnil, proč je v něm třeba Nemocnice Na Bulovce, zatímco chybí Ústřední vojenská nemocnice, jež je považovaná za jednu z nejlepších v Česku.

Při debatách o tomto zákonu člověka pouze napadá: Komu ku prospěchu? Proč ho ministr zdravotnictví prosazuje? Ve prospěch pacienta určitě ne. Nepřináší lepší kvalitu ani efektivitu zdravotní péče.

Představa, že nemocnice, která doteď byla příspěvkovou organizací nebo akciovou společností, se stane neziskovou a začne proto najednou lépe léčit pacienty, je jako ze špatné pohádky.

Ostatně chronickým problémem českého zdravotnictví je, že u nás kvalitu zdravotní péče nikdo systematicky neměří.
Nemocnice nejsou zdravotními pojišťovnami placené za kvalitu, ale prostě jen dostávají přídělovým systémem peníze za množství péče, které poskytnou.

Pokud bychom však měli systém vyhodnocování kvality zdravotní péče, nemusíme vůbec řešit, jakou právní formu nemocnice má. I pacientovi je srdečně jedno, jestli jde do nemocnice vlastněné státem, krajem, městem nebo soukromníkem. Chce jen co nejlepší péči. A její kvalitu má bez ohledu na vlastníka přísně kontrolovat stát, respektive zdravotní pojišťovny.

Zákon nepovede ani k lepšímu hospodaření s penězi z veřejného zdravotního pojištění. Proti současnému stavu totiž nepřináší nic navíc pro efektivnější a transparentnější řízení nemocnic. Vytváří sice správní rady nemocnic, které mají kontrolovat jejich ředitele, jenže jak doslova konstatuje Legislativní rada vlády, efektivní kontrola ředitele nemocnice správní radou je podle tohoto návrhu zákona téměř nemožná. Povede to tedy k jediné věci – k vytvoření teplých a dobře placených míst ve správních radách pro různé kamarády kamarádů.

Politici hájící tento návrh zákona tvrdí, že zdravotnictví nemá být byznys a že zisk má zůstat v nemocnicích a nemá být nikam vyváděn. Podívejme se na realitu. Nemocnice vlastněné veřejnými subjekty dnes neziskové de facto dávno jsou. Většinou totiž hospodaří ztrátově a jejich vlastníci, například kraje, je naopak musí dotovat. A těch pár výjimek, které jsou ziskové, si zisk nechává na investice. Pokud by někdo přece jen měl touhu, aby nemocnice byla nezisková i de iure, může to zařídit i podle současné právní normy. Kvůli tomu nemusíme přijímat nový zákon. I akciová společnost totiž může mít neziskovou formu a fungovat ve veřejném zájmu.

Komu tedy tento zákon vyhovuje? Paradoxně soukromým podnikatelům. I ti totiž mohou požádat o udělení statusu veřejné neziskové zdravotnické organizace.

Jejich motivace provozovat nemocnici v neziskovém režimu pak bude jasná – získat výhody na trhu zdravotních služeb, nebýt předmětem soutěže a získat trvalé právo na peníze z veřejného zdravotního pojištění díky tomu, že s nimi zdravotní pojišťovny budou muset uzavřít smlouvu.

Doporučované

Nejčtenější