Novinky

MF mimořádné odměny zdůvodnilo

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Ministerstvo financí
  • Lidové noviny

"Bonusy Babišových náměstků? Až půl milionu"
Zdroj: Lidové noviny | Datum: 3.3.2015 | Rubrika: Domov | Strana: 05 | Autor: Michaela Rozšafná

„Přesto Babišův úřad nezdůvodnil, za co byly statisícové bonusy vyplacené.“

Reakce MF:

Ministerstvo financí udělení mimořádných odměn redaktorce Lidových novin zdůvodnilo. Mimořádné odměny byly zaměstnancům přiznány na základě vypracování nových koncepcí přidělených útvarů, úspěšné realizace úsporných opatření v jednotlivých útvarech (celkově v řádu set milionů Kč za rok) a za mimořádné pracovní nasazení při plnění zásadních strategických úkolů v oblasti finančního řízení a auditu, v oblasti daní, státního rozpočtu vč. řízení likvidity a státního dluhu, hazardu a správy majetku státu a v oblasti finančního trhu a Evropské unie.

Dopis redaktorce včetně zdůvodnění udělení mimořádných odměn je přiložen ke stažení.

Dokumenty ke stažení:

Doporučované

Nejčtenější