Novinky

Mezi Ministerstvem financí a IZIP žádné spojenectví nevzniká

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Aktuálně.cz

"Babišův úřad jedná s firmou IZIP o databázi pro celé Česko"
Aktuálně.cz | Datum: 1.2.2015 | Rubrika: Zprávy

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti vyznění článku „Babišův úřad jedná s firmou IZIP o databázi pro celé Česko“, které je velmi zavádějící a nezakládá se na informacích, které byly redaktorce ze strany Ministerstva financí poskytnuty. Autorce bylo opakovaně zdůrazňováno, že Ministerstvo financí obdrželo pouze nezávazný informativní materiál o možnostech využití dat a že celá záležitost je výlučně ve stádiu úvah. Nevzniká tedy jakékoli „spojenectví“ mezi Ministerstvem financí a společností IZIP, jak je v článku uvedeno, ani se zde nevytváří žádný konkrétní projekt. Navíc celé jednání probíhalo výlučně s předsedou představenstva společnost IZIP, MUDr. Jiřím Bekem, pracujícím pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, jakožto většinového akcionáře společnosti IZIP. Tudíž nelze v žádném případě souhlasit s tvrzením, že by jednání probíhalo bez vědomí Všeobecné zdravotní pojišťovny, jak je v článku uvedeno. Ministerstvu financí nebyly a nejsou známy v článku uváděné informace ohledně možného investora majícího zájem o většinový podíl ve společnosti IZIP. Je třeba trvat na tom, aby jakákoli majetková transakce byla maximálně transparentní a nevedla k dalším sporům či únikům finančních prostředků.

Snahou Ministerstva financí je zprůhlednit finanční toky mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, zvýšit ekonomickou efektivitu poskytované zdravotní péče a snížit nadbytečné náklady, což by právě projekt sdílených dat mohl přinést. Konkrétní forma je však otázkou dalších diskuzí.

Doporučované

Nejčtenější