Novinky

Vztah FAÚ a Policie ČR

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Právo
  • Reakce MF
  • Policie
  • Finanční analytický úřad

"Vysoká hra v policii: rušno kolem klíčových postů"
Zdroj: Právo | Datum: 9.9.2014 | str. 4 | Rubrika: Zpravodajství | Autor: Jakub Troníček

Reakce MF:

Finanční analytický útvar je podřízenou složkou Ministerstva financí a na jeho činnost a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení nemá žádný vliv ustanovování vedoucích pracovníků policejních útvarů. Údajné osobní antipatie popsané v článku nejsou pravdivé. ÚOKFK je jen jednou ze součástí Policie ČR, se kterou FAÚ spolupracuje. Na základě písemné dohody mezi Policií ČR a FAÚ MF, ze dne 24.4.2014, je hlavním partnerem FAÚ pro spolupráci Úřad služby kriminální policie a vyšetřování. Činnost Finančního analytického útvaru se standardně řídí zákonnými normami a vnitřními předpisy Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější