Novinky

Reakce Jana Gregora na polemiku Erika Besta ohledně stabilizace státního dluhu

Ing. Jan Gregor
Ing. Jan Gregor náměstek ministra sekce 06

Vydáno

  • Lidé MF
  • Reakce MF
  • Náměstek ministra pro veřejné rozpočty
  • Státní dluh
  • Veřejný sektor

Cíl udržení státního dluhu na úrovni 1,683 bil. Kč spočívá ve stabilizaci absolutní výše dluhu. Zefektivnění řízení dluhu je umožněno zavedením striktnějšího režimu, který nutí k lepšímu plánování cash-flow u všech účtů, které jsou v přímé řídící zodpovědnosti Ministerstva financí. Po přijetí příslušných legislativních kroků bude zefektivněno řízení cash-flow také u všech ostatních účtů podřízených Integrovanému informačnímu sytému státní pokladny. Díky tomuto významnému zkvalitnění řízení likvidity státní pokladny bude státní dluh stabilizován v uvedené výši nejméně do konce roku 2015, a to bez ohledu na vývoj nominálního HDP. Skutečnost, že v případě růstu HDP zároveň dojde v relativním měřítku k poklesu státního dluhu v poměru k HDP, na této skutečnosti nic nemění.

Nejedná se tedy o žádný „Babišův trik“ s „mlhavými ukazateli“, nýbrž o jasně deklarovaný závazek, na jehož základě prostřednictvím aktivního řízení volných peněžních prostředků státu je a bude volná likvidita využívána při financování státu daleko lépe. To s sebou přináší výrazné úspory úrokových nákladů souvisejících s emisní činností státu v průběhu roku, což se ostatně výrazně projevuje již v posledních měsících, kdy dochází k postupnému snižování výnosů státních dluhopisů, k čemuž nová taktika financování státu více než přispívá.

 

Jan Gregor,
náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty

Doporučované

Nejčtenější