Novinky

MF: Stát už majitele OKD jednou podpořil, nesmí to opakovat

Ministerstvo financí: Stát už majitele OKD jednou podpořil, nesmí to opakovat

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Komentář
  • Ministerstvo financí
  • Státní podpora

Ministerstvo financí nesouhlasí s jakoukoli další finanční podporou soukromé společnosti OKD. Nesouhlasí rovněž s návrhy ministra průmyslu Jana Mládka a předsedy vlády Bohuslava Sobotky (oba ČSSD), kteří připouštějí, že by stát mohl dotovat těžbu v dole Paskov až do roku 2016. Ještě vloni na podzim mluvil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka jinak, když správně tvrdil, že záležitost dolu Paskov je výhradně věcí vlastníka.

Není bez zajímavosti, že stát už jednu soukromou společnost, která OKD vlastnila, podpořil. A to cenou, za kterou jí v roce 2004 odprodal 46 % akcií, které v OKD vlastnil.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka byl v té době šéfem Ministerstva financí, které prodej navrhlo a realizovalo. Za balík akcií získal stát 4,1 miliardy korun. Podle závěrů auditorů mohla přitom tehdejší vláda dostat od soukromé firmy Karbon Invest šestkrát víc. Zástupci Ernst & Young v roce 2005 ocenili tržní hodnotu státního podílu v OKD na 24 miliard korun.

Původní kupní cenu získal kupující na výplatě dividend zpět hned v prvních dvou letech. Vše další je čistý zisk. Posudek, na jehož základě stát prodával, byl natolik vadný, že s jeho autory je dnes vedeno trestní stíhání. Ještě v letech 2010 a 2011 firma vykázala zisk 6,3, respektive 6,1 miliardy korun. Kolik vydělali jednotliví společníci firem, se přesně neví, analytici však odhadují, že jen pan Bakala vydělal na koupi OKD 38 miliard. Jisté je, že stát na prodeji OKD desítky miliard korun prodělal.

Pokud dnes soukromá společnost OKD, která svým majitelům vydělala za deset let desítky miliard, žádá od státu miliardy na záchranu dolu Paskov, nedá se taková žádost nazvat ničím jiným, než vydíráním. A neobstojí zde ani argumenty o nezaměstnanosti horníků a sociálním smíru. Na to měly myslet minulé vlády, když podíl v OKD prodávaly, na OKD a její zaměstnance měli myslet vlastníci, když si mezi sebou rozdělovali miliardové dividendy.

Korektní, logické a spravedlivé by tedy bylo, kdyby do společnosti investovali sami vlastníci s tím, že se v dalších letech dá očekávat ekonomická konjunktura. Stát totiž nemá nárok nutit daňové poplatníky, aby sanovali ztráty firmy, která si bez ohledu na budoucnost dělila miliardové zisky.

Ministerstvo financí se chystá vznést oficiální dotaz na Český báňský úřad, jak je možné, že OKD nedrží na vázaných účtech rezervu na odstranění následků důlní činnosti, ačkoliv jí to zákon ukládá a báňský úřad na to má dohlížet. Pokud společnost nedodržuje zákon, hrozí zde opět nebezpečí, že nám po výnosném podnikání OKD zbudou nezajištěné šachty, které pak bude muset stát za několik dalších miliard sanovat.

Ministr financí vyzývá ministra průmyslu a obchodu i předsedu vlády, aby ho v tomto postupu podpořili, stejně jako v otázce veřejně vyřčeného závazku převést na nájemníky byty, které soukromá společnost OKD spolu se státním podílem získala.

Připomeňme, že stát již na sanaci a likvidaci dolů vynaložil nemalé finanční prostředky, neboť v rámci vládou schválené restrukturalizace uhelného hornictví došlo v minulém období k oddělení utlumovaných lokalit od činných dolů. Doly původně ve vlastnictví OKD určené k likvidaci převzal státní podnik Diamo a jejich likvidace byla a je financována ze státního rozpočtu. Důl Paskov byl však určen k privátní těžbě se záměrem, že veškeré náklady spojené s těžbou, stejně jako jejím budoucím ukončením a likvidací, ponese vlastník. Státní podnik Diamo převzal v roce 2002 od OKD odštěpný závod Důl Odra, ve kterém byly soustředěny všechny utlumované lokality v ostravsko-karvinském revíru a v roce 2004 převzal vnitřní organizační jednotku Důl Barbora, včetně sociálního centra pro výplatu sociálně zdravotních dávek bývalým horníkům OKD.

V souvislosti s restrukturalizací uhelného průmyslu se ze státního rozpočtu na bývalé lokality OKD vynaložilo od roku 1993 do roku 2013 již více než 34 mld. Kč, a to právě na výplatu sociálních dávek bývalých horníků, technickou likvidaci dolů a sanaci území po hornické činnosti. Rovněž v následujících letech bude účast státu na zahlazování následků hornické činnosti na bývalých lokalitách OKD pokračovat.

Sanace problémů soukromé společnosti z veřejných prostředků by však byla velice špatným precedentem do budoucna. Další soukromé společnosti, které potíže mohou časem mít, by zcela oprávněně poukazovaly na příklad OKD s tím, aby jim stát pomohl také. To Ministerstvo financí nechce dopustit a předpokládáme, že sanaci soukromých firem z veřejných prostředků jako český nesystémový zvyk nechce dopustit ani ministr průmyslu a předseda vlády.

Doporučované

Nejčtenější