Novinky

Ministerstvo financí nemá v úmyslu zavádět žádnou daň ze životního stylu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce MF
  • Právo
  • Legislativa
  • Majetek
  • Daň

Reakce MF na článek deníku Právo ze dne 28.7.2014

Analýza, kterou zřejmě deník Právo získal, navazuje na úkol z programového prohlášení vlády a dohodu z koaliční smlouvy. V reakci na silnou společenskou poptávku se strany vládní koalice zavázaly, že přijmou vhodná opatření umožňující prokazování původu majetku a jeho odčerpání, a to v případě důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí, resp. neprokázání jeho původu.

K prověřování původu majetku a jeho odčerpávání lze přistoupit dvěma základními cestami - prostřednictvím zvláštního soudního řízení, nebo užitím daňových mechanismů. Ministerstvo financí na základě provedené analýzy shledalo jako nejvhodnější cestu zvláštního soudního řízení.

Finanční úřady či orgány Celní správy by mohly být zapojeny do přípravné fáze směřující k podání kvalifikovaného návrhu, na jehož základě bude vedeno toto řízení. Tím se samozřejmě nevylučuje současné zapojení orgánů Policie České republiky, které také v rámci své činnosti mohou získat informace indikující u osoby majetek, u něhož existují důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí. Samotné rozhodnutí o odčerpání majetku by bylo svěřeno soudu, který by vycházel z kvalifikovaného návrhu a podkladů získaných zmíněnými orgány.

K odčerpání majetku by tedy došlo rozhodnutím nezávislého soudu, a to v případě, kdy bude shledáno, že určitý majetek s nejvyšší pravděpodobností pochází přímo či nepřímo z nelegálních zdrojů.

Analýza bude tento týden předmětem jednání vlády. Výsledkem jednání by mělo být rozhodnutí vlády ohledně zvolené cesty k naplnění daného úkolu. Nelze předjímat, zda se vláda ztotožní s doporučením Ministerstva financí a jaký mechanismus bude následně zpracován do podoby zákona.

Simona Hornochová,
náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Doporučované

Nejčtenější