Novinky

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem pro idnes.cz - 30. března 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Miroslav Kalousek
  • Ministerstvo financí
  • Rozhovor
  • idnes.cz

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: idnes.cz | 30.3.2013 | Rubrika: Domácí | Autor: Bohumil Zeman


* Je možné rozdělit dosud jednotný ROP Severozápad na dva kraje podle toho, jestli jsou ochotny zaplatit pokutu za chyby při čerpání eurodotací? Překvapivě s tím vystoupil na krajském zastupitelstvu váš náměstek Jan Gregor.

Náměstek to udělal na můj pokyn. Ministerstvu financí mimořádně záleží na tom, aby se vyčerpaly všechny peníze určené na rozvoj regionu. Krajská zastupitelstva ale musí pochopit, že za chyby, podvody a loupeže musí nést odpovědnost právě ta úroveň, kde se o chybách, podvodech a loupežích rozhodovalo. V případě ROP Severozápad je to úroveň krajských politiků a regionální rady ROP. Ústecký kraj to odmítá pochopit, tedy odmítá platit za chyby, za které je odpovědný. Písemně jsem potvrdil hejtmanovi Karlovarského kraje, že pokud pochopí a kraj se ujme odpovědnosti, tak mu poskytneme dlouhodobou návratnou půjčku, aby splátka pokuty byla únosná pro zajištění veřejných služeb kraje.


* Ale dá se ROP Severozápad rozdělit?

Institucioálně ne. Ale když se zdejší kraj narozdíl od Ústeckého přihlásí ke své míře odpovědnosti, jsem schopen spolu s ministrem pro místní rozvoj Jankovským zařídit, aby byly certifikovány projekty, jejichž příjemci jsou z Karlovarského kraje.


* To je docela chytrý tah. Vyvinete tím tlak i na Ústecký kraj.

Ne, je to velmi jednoduché. Kdo je ochoten platit za své chyby, může čerpat dotace dál. Oba kraje mají stejnou šanci. A týká se to všech dalších krajů. O sankcích se bavíme i s Libereckým, Pardubickým, Královéhradeckým krajem, kde hejtmani mají racionálnější stanovisko. Také jim nabízíme půjčku.
 

* Zdejší hejtman se zaklíná, že kraj nepochybil...

Tak nebude dál čerpat dotace.


* ...a že kraj nemá s ROP Severozápad žádnou souvislost.

To je přece komické. V regionální radě ROP seděli vrcholní krajští politici z ODS a ČSSD. Vše rozhodovali. Ministerstvo financí sice mělo svou metodickou roli, ale přímí auditoři projektů byli zase v personální pravomoci krajských politiků a hejtmana. Když to řeknu slušně, tak politici z ČSSD a z ODS v ROP Severozápad v dojemné spolupráci manipulovali a podváděli. Bylo by mimořádné nefér chtít po daňových poplatnících z jiných krajů, aby platili zlodějiny pánů Nováka a Oulického (bývají označováni za kmotry v Ústeckém kraji) v ROP Severozápad.


* Ale uznejte, že trest 2,5 miliardy je mimořádně tvrdý.

Není. Je přesně podle pravidel Evropské komise. Mimořádně tvrdé bylo, že se tady toho tolik ukradlo. To si vyřiďte s Oulickým a Novákem.


* Ministerstvo financí nemělo dřív signály, co se tu děje?

Ministerstvo nemá pátrací prostředky jako policie. Celou řadu věcí se dozvědělo až z policejního spisu. Opakuji, že auditoři projektů byli v personální pravomoci ROP, to znamená hejtmana. Nepochybuji o tom, že o auditorech rozhodovali také Novák s Oulickým. Proto také Evropská komise trvala na tom, aby audit od 1. 1. 2013 přešel pod ministerstvo financí, což se stalo. Audit se tím výrazně zefektivnil, což má ale i negativní dopady, protože zastavuji několik dalších operačních programů.


* Pokud krajské zastupitelstvo rozhodne, že pokutu uhradí, za jak dlouho ministerstvo ROP otevře a začne proplácet už hotové nebo rozestavěné akce?

V řádu týdnů.


* Peníze, které kraj na pokutě zaplatí, budou převedeny zpět tak, aby o ně zdejší obce, firmy mohly znovu žádat?

Korekce neznamená nic jiného, než že kraj může tyto peníze čerpat. Ovšem na jiné a správné projekty. Nikoliv na ty vadné. Pokuta neznamená definitivní ztrátu peněz. Znamená to: Co se proinvestovalo špatně, to si vy hoši, co jste spolu kradli, zaplaťte ze svého.


* Zajímal jste se někdy o vadné a nemravné projekty z Karlovarského kraje?

Máme k tomu jednoznačnou analýzu a zvažuji, že ji zveřejníme. Nemravný byl celý způsob řízení ROP Severozápad. Obsadili ho lidé z ČSSD a ODS, tedy v dresu pana Oulického.

Doporučované

Nejčtenější