Novinky

Nepřesnosti v článku o kontrole hazardu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Hospodářské noviny
  • Nepřesnosti
  • Reakce MF

"Dík Miroslavu Kalouskovi"
Hospodářské noviny | Datum: 26.4.2013 | Rubrika: Názory | Strana: 10 | Autor: Petr Honzejk

HN
Vážený ministře financí Miroslave Kalousku. Děkuji, že se vaše ministerstvo včera rozhodlo zrušit 6000 loterijních videoterminálů. Jistě to ocení sto tisíc patologických hráčů a dohromady půl druhého milionu Čechů, kteří jejich závislostí trpí, ať už jsou to rodinní příslušníci, věřitelé, zaměstnavatelé, nebo oběti jejich trestné činnosti.

Reakce MF

Ministerstvo financí upozorňuje média, že v České republice nebyl proveden žádný vědecký výzkum závislosti účasti na loterních hrách. Tento výzkum provádí nyní na základě zadání vlády Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, tento výzkum nebyl zatím ukončen a neexistují tedy žádné relevantní údaje týkající se tohoto druhu závislosti. Z toho vyplývá, že veškeré médii uváděné statistiky jsou pouze záměrnými lživými populistickými senzacemi, které manipulují veřejnost.

 

HN
Pokud se ovšem chce vaše ministerstvo tvářit jako přední bojovník proti hazardu, což včerejší prezentace vašich podřízených naznačila, musím říci, že se sice jedná o hezký pokus, jak se na poslední chvíli přidat na vítěznou stranu, leč úspěch by mu mohl přiznat jen politicko-ekonomický sklerotik.

Reakce MF

Ministerstvo financí bylo již před všemi ústavními nálezy autorem a předkladatelem novely loterního zákona ve smyslu ustanovení, že obec má právo na svém území regulovat technická zařízení povolovaná Ministerstvem financí, a dosáhnout tak právní jistoty pro obce, povolující orgán i žadatele v otázce pravomoci regulace loterií.

 

HN
Dovolím si zmínit nejprve kontext. Videoloterijních terminálů zůstane šestkrát tolik, než nyní zakážete. Konkrétně třicet devět tisíc, přičemž to, že v takovém počtu existují, je zásluha vašeho ministerstva. Připomenu, jak to bylo: Když obce, zoufalé z dopadů patologického hráčství, zakazovaly vyhláškami herní automaty, nahradili je vaši úředníci videoterminály. Argument zněl, že je to něco jiného. To je z doslovně technického pohledu sice pravda, ale předpokládám, že budete souhlasit, že si instituce platíme z daní spíš proto, aby hájily veřejný zájem, než aby podléhaly doslovnosti, na které pár jedinců vydělá. Vaši úředníci to, bohužel, nepochopili. Dřív, než je začnete sofistikovaně hájit, uvažte prosím, jestli není jedno, zda člověk zničí život sobě a svému okolí prostřednictvím automatu, nebo videoterminálu. (Na videoterminálu to jde mimochodem rychleji, protože se tam dá vsadit na jedno kliknutí celá výplata.)

Reakce MF

Je nutné upozornit, že MF nebude rušit 6000 videoterminálů, ale zahájí až 6000 správních řízení o zrušení povolení. Jedno správní řízení se však může týkat více videoterminálů, odhadovaný počet zrušených přístrojů tak může dosáhnout asi 15 tisíc. MF tuto informaci nezveřejnilo proto, aby „se pochlubilo“ nebo „přešlo na vítěznou stranu“, ale jednoduše proto, že obdrželo spoustu dotazů k nadcházejícímu postupu. Zároveň upozorňuje, že videoterminály nelze zrušit ze dne na den, ale pouze prostřednictvím správního řízení se všemi zákonnými lhůtami

Důsledkem technologického vývoje  jsou původní výherní přístroje nahrazovány videoloterními terminály, které díky technické odlišnosti centrálně nedělitelného systému od výherního hracího přístroje podléhají přímé kontrole státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi prostřednictvím přístupu tohoto dohledového orgánu k serveru a datům tohoto systému. Funkce limitů je předmětem studie závislosti, kdy doposud nebylo potvrzeno, zda závislost vzniká motivací  možné výše sázky a výhry nebo zda vzniká dobou, po kterou může hráč hrát.

 

HN
No a ještě bych pro úplnost připomněl, že když Ústavní soud logicky přiznal obcím právo zakázat i videoterminály, vymysleli vaši úředníci, že to půjde až za deset let. Pak „ustoupili“ na tři roky. Byl potřeba další nález Ústavního soudu, aby toho nechali.

Reakce MF

Desetiletá doba povolení nebyla „výmyslem úředníků MF“ po nálezech Ústavního soudu z roku 2011. Naopak, již od roku 2010 MF povoluje herní přístroje pouze na tři roky, mnohým z nich tak právě tento rok končí povolení. Ve stejném roce před všemi nálezy Ústavního soudu MF předložilo novelu herního zákona, která měla obcím umožnit regulaci videoterminálů. Obdobný návrh vetoval ještě před sněmovními volbami tehdejší prezident.

 

HN
Pane ministře Kalousku, chápu, že pokud vás aktivisté nazývají ministrem hazardu, začínáte se čertit. Konkrétní kroky nejsou vaše, ale úředníků, kteří se tak rádi nechávají fotografovat na veletrzích hazardních přístrojů, což je samozřejmě pod vaši rozlišovací schopnost.

Reakce MF

Ministerstvo financí zvyšuje svoji odbornou způsobilost ve všech oblastech spadajících do jeho působnosti. Fotografie pracovníků s organizátorem profesní výstavy je pouze důkazem, že jak na tuzemské tak mezinárodní úrovni dochází ke zvýšení odborných znalostí, a to zejména v pochopení fungování nových technologií loterií a her jako je internet, hologram apod., a dále k mezinárodní spolupráci s regulátory členských zemí EU, tak mezinárodních certifikačních autorit. Toto vzdělání je nezbytné pro fungování regulačního orgánu a zejména legislativní činnost pro sektor loterií.

 

HN
Přesto vás žádám o pozornost vůči jednomu případu: Vaši úředníci naúčtovali žadatelce za vyhotovení seznamu videoloterijních terminálů 650 tisíc korun. Když vyloučím, že si dělají legraci z lidí, kteří si je platí, nemůžu se ubránit dojmu, že se na vašem ministerstvu patrně při částkách pod půl milionu ani nevstává z postele.

Reakce MF

K tématu, že MF si naúčtovalo 615 tisíc korun za poskytnutí informací, by si také mohl pan redaktor zjistit více informací a nejen ironicky glosovat. Nešlo totiž pouze „o vyhotovení seznamu videoloterijních terminálů“, jak se mylně píše. Takový seznam by byl vyhotoven prakticky ihned a s minimálními náklady. Tazatelka však chtěla data v takové speciální struktuře, která není k dispozici v souhrnné podobě a musí se fyzicky zjišťovat z více než 12 tisíc archivních spisů, což představuje přes 2000 hodin práce. A to pouze proto, že tazatelka uvedla jako jedno z mnoha požadovaných kritérií otevírací dobu, jejíž ustanovení se nachází v zákoně účinném teprve od minulého roku.

 

HN
Poprosil bych o vysvětlení a lépe i o nápravu, protože té zlé větě z loňské zprávy BIS, že si hazardní firmy kupují zákony, na kterých se podílíte, opravdu věřit nechci.

Reakce MF

Zmínka o ovlivňování legislativního procesu ve zprávě BIS nesmí být vytrhávána z kontextu. Právě z celého kontextu vyplývá, že pracovníci BIS měli na mysli ovlivňování na úrovni Parlamentu ČR, nikoli práci MF.

Ministerstvo financí bylo autorem a předkladatelem jak již výše zmíněné novely obsahující právo obcí na regulaci, tak i novely daňové, která zásadním způsobem zasáhla do ekonomiky provozování loterií formou zavedení loterního odvodu ve výši 20 % a zrušení výjimky plátcovství daně z příjmu.  Na základě této novely zvýšilo Ministerstvo financí příjem do rozpočtu státu o cca 8 mld Kč, které v rozsahu cca 70 % je příjmem obcí. Takovýto zákon je tedy naprosto důkazem přísné regulace sektoru loterií a jejich provozovatelů. Zde se Ministerstvo financí oprávněně domnívá, že se v legislativním procesu nemůže nikterak hovořit o jakékoliv spojitosti Ministerstva financí a zájmů provozovatelů.

Doporučované

Nejčtenější