Novinky

Kdo (ne)zaplatí pokutu za ROP Severozápad?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Jan Gregor
  • Rozhovor
  • ROP Severozápad
  • Lidé MF
  • Náměstek ministra financí
  • ČT 24

Rozhovor s Janem Gregorem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 25.3.2013 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer. Ani po dnešku se neví, zda Regionální operační program Severozápad skončí, nebo ne. Ústecký kraj ale už oznámil, že pokutu Evropské komise nezaplatí, kraj Karlovarský se ještě rozmýšlí. Proč Severozápadu nepomůže stát? Zeptáme se v komentovaných událostech. V Ústeckém a Karlovarském kraji se tak teď rozhoduje o osudu 4,5 miliardy korun z evropských dotací. Pokud Česká republika nezaplatí sankci za chyby, celkem 2 miliardy a 600 milionů korun, žadatelé dotace nedostanou.

Barbora PETEROVÁ, redaktorka
--------------------
Vypadá to jako hra na přetahovanou. Na jedné straně stát, na druhé dva kraje - Ústecký a Karlovarský. A v centru víc než 2,5 miliardy korun od Evropské komise.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Odpovědnost centrální vlády tady absolutně nemůže být vyvozena.

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady ROP Severozápad
--------------------
Dnes to bude čistě na vůli ministerstva financí, protože i oni mají obrovský problém.

Barbora PETEROVÁ, redaktorka
--------------------
Peníze, o které se hraje, znamenají ale ve skutečnosti konkrétní stavby. Třeba bazén v Karlových Varech - příspěvek 200 milionů, lanovka v Krušných horách - 100 milionů, knihovna v Děčíně - 68 milionů. To vše s původní vidinou, že právě tyto peníze přijdou z evropských fondů.

Petr KULHÁNEK, krajský zastupitel, primátor Karlových Varů /KOA/
--------------------
To bude znamenat velmi výrazný zásah do financí města.

Barbora PETEROVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí nabídlo krajům půjčku 1,5 miliardy korun, pokud pokuty zaplatí celé. Podle státu by daňoví poplatníci z jiných regionů neměli na tyto chyby doplácet.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman Ústeckého kraje /KSČM/
--------------------
Každé rozhodnutí, které přijmeme, je špatné a myslím, že jsme zvolili to nejméně špatné.

Barbora PETEROVÁ, redaktorka
--------------------
Tedy nezaplatit ani korunu z miliardy 800 milionů, poměrné částky, která se týká Ústeckého kraje. Podle zastupitelů by totiž půjčkou zatížili ještě své nástupce.

Petr NEČAS, premiér, předseda strany /ODS/
--------------------
V každém případě to bude muset zaplatit, zaplatit kraj, jinak se stává nedůvěryhodným.

Barbora PETEROVÁ, redaktorka
--------------------
Regionální operační program Severozápad je kvůli problémům pozastaveno od loňska. Pokutu podle státu obejít nelze. Krajské redakce a Barbora Peterová, Česká televize.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu je náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty Jan Gregor, dobrý večer.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A do Karlových Varů zdravím předsedu Regionální rady soudržnosti Severozápad a náměstka hejtmana Karlovarského kraje Petra Navrátila, dobrý večer.

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Navrátile, Ústecký kraj dnes oznámil, že pokutu nezaplatí, ale kraj Karlovarský ještě zvažuje, že by do toho šel, aby dotace dostal. Řekněte mi, copak najednou je možné ROP Severozápad složený ze dvou vašich krajů rozdělit?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
Tak to je spíš otázka asi na pana náměstka Gregora než na mne.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Taky se ho zeptáme.

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
Já jsem se do dnešního dne domníval, že podle zákona 248 tak, jak byl zřízeny a Regionální operační rady, tak to rozdělení nelze, nicméně dnes jsme byli ujištěni, že tato cesta je možná a právě proto také Karlovarský kraj chtěl odložit to své rozhodnutí až na dobu, kdy to bude mít písemně potvrzeno, aby to nebylo jenom z úst pana náměstka Gregora, i když jeho slovům samozřejmě věříme, víme, že to má potvrzeno i od pana ministra, nicméně přeci jenom je to natolik závažné rozhodnutí, že si to chceme nechat ověřit písemně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, pane Gregore, jak to ministerstvo udělá, aby to nebylo protizákonné? Jaký najdete způsob proplacení dotací pouze v Karlovarském kraji, pokud tedy Ústecký bude trvat na svém?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Tak tou cestou není rozdělení operačního programu jako takového, ty úvahy šly směrem k umožnění proplácení dotací příjemcům v Karlovarském kraji, pokud tedy bude zastupitelstvem odsouhlasena korekce, a zároveň certifikace pouze těchto projektů do rozpočtů Evropské unie, čili je to ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Evropská unie s tím nebude mít problém? Evropská komise respektive.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Předpokládám, že Evropská komise by s tím neměla mít problém.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Předpokládáte, nebo to víte?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Tak samozřejmě to nevíme na 100 %, nicméně cokoliv do horizontu letošního roku by mělo být možné a projednatelné. Ministerstvo financí ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud nemáte stanovisko Evropské komise, tak jak jste to mohli nějakým způsobem přislíbit právě tomu Karlovarskému kraji? To je možná ty obavy, o kterých mluví pan Navrátil.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Ano. Ministerstvo financí je subjekt, který rozhoduje za nebo potvrzuje Evropské komisi správnost výdajů do rozpočtů Evropské unie a pokud ta polovina bude správná a korigována, tak je legislativně v pořádku. Tady jsme si jisti.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdy to tedy dostanou písemně v Karlovarském kraji? A budete si nějakým způsobem tedy ověřovat to stanovisko ještě v Evropské komisi, protože to by se mohlo prodloužit, protáhnout.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Já jsem na zastupitelstvu přislíbil, že stanovisko ministerstva financí odejde nejpozději do konce tohoto týdne, což splníme.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže si to ověřovat u Evropské komise už nebudete.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Já jsem si jist, že jsme v rámci legislativy Evropské unie, v rámci obecného nařízení, takže tady problém nebude.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik by stát půjčil Karlovarskému kraji?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
V případě Karlovarského kraje ta částka návratné finanční výpomoci vychází řádově na půl miliardy českých korun. V případě Ústeckého kraje je to řádově jedna miliarda korun. Dohromady tedy 1,5 miliardy korun.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, pane Navrátile, pro Ústecký kraj půjčka od státu na pokutu přijatelná není, vy tak odmítaví nejste, budete o tom dál jednat. Jak se to stalo?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
A tak já jsem svůj osobní názor nebo názor, který prezentuji jako předseda výboru regionální rady zopakoval jak v Ústeckém kraji, tak v Karlovarském, že si myslím, že minimálně částečně by ty kraje měly přijmout finanční odpovědnost a v zájmu především těch žadatelů a proplacení financí v současné době dlužených již žadatelům, tak by se měly podílet na té korekci. V Karlovarském kraji toto, tento názor získal větší podporu, což bylo vidět i na tom hlasování, nicméně to usnesení ještě obsahuje některé podmínky, které my potřebujeme také vyjasnit, protože bez těch podmínek je velice obtížně představitelné, že by Karlovarský kraj zaplatil tu korekci. Jedná se především o řízení v rámci toho OLAFu, kde my dnes nevíme, jaká ta částka přesně bude a rádi bychom měli alespoň jakous takous jistotu, protože nemůžeme se dostat, že bychom z té částky korekce, dohromady 900 milionů, se vyšplhali třeba na miliardu a půl. To už by Karlovarský kraj skutečně nemohl zaplatit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže v tuto chvíli, pane Navrátile, není ještě úplně jisté, zda nakonec tu nabídku ministerstva na půjčku přijmete? Rozumím tomu správně?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
No to usnesení obsahuje další tři podmínky, které potřebujeme písemně nějakým způsobem vysvětlit, a proto také to zastupitelstvo se teprve ještě sejde jednou, kde o tom bude jednat, jinak bychom mohli přijmout okamžitě nějaké usnesení za určitých podmínek, ale ta vstřícnost tam podle mého názoru byla vidět především v té diskusi mezi jednotlivými zastupiteli.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A můžete ještě tedy teď shrnout stručně ty tři podmínky, které máte?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
Jedna je absorpční kapacita, to znamená převedení těch peněz potom zpátky do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, přesné podmínky té půjčky a dalšího splácení a ta třetí je řešení OLAF v případě, že bude ten OLAF větší, než jsou nálezy Deloittu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže v Ústeckém kraji se unáhlili? Oni nedostali takovou nabídku? Mluvil jste o tom třeba právě ještě s hejtmanem Bubeníčkem a jestli on nepřehodnotí tu situaci a na pokutu si taky nepůjčí podobně, za podobných podmínek jako vy o tom uvažujete?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
V rámci usnesení Karlovarského kraje tam byl mandát dán hejtmanovi, aby jednal nejenom se zástupci obou ministerstev, ale i s hejtmanem Bubeníčkem. Nemyslím, že by se unáhlili, to ne, oni na to samozřejmě mají nárok na takové rozhodnutí, ale jednat s nimi určitě ještě budeme.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Gregore, bude ministerstvo financí, respektive stát schopen splnit ty podmínky, které nastoluje Karlovarský kraj, aby byl schopen, ochoten zaplatit tu pokutu a půjčit si na ni od státu?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Tak já myslím, že to nejsou podmínky pro centrální vládu, jsou to vnitřní podmínky zastupitelstva kraje, nicméně tak, jak jsem ...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak podmínky půjčky stanovuje stát, nikoliv zastupitelstvo kraje, pane náměstku.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Tak, jak jsem na ty podmínky koukal v návrhu usnesení zastupitelstva, tak v zásadě jdeme společným směrem. Musíme samozřejmě společně s ministerstvem pro místní rozvoj důsledně posoudit absorpční kapacitu celého regionu. Pokud bude existovat dostatečný zásobník projektů, ale i dostatečný objem prostředků na spolufinancování, tak samozřejmě lze z pohledu centrální vlády jít tomuto požadavku vstříc.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dostal Ústecký kraj úplně stejnou nabídku jako kraj Karlovarský?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
V zásadě ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
V zásadě?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Návratná finanční výpomoc byla navržena oběma regionům. V případě Karlovarského kraje jsme byli nuceni reagovat na tu vzniklou situaci, že Ústecký kraj odmítl hradit korekci úplně, takže z toho vznikla ta snaha řešit problematiku separátně pro oba kraje.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jste se pohádali s hejtmanem Bubeníčkem, když to řeknu takto natvrdo? Vypadá to, jako kdyby potom, sice říkáte, že v zásadě ty nabídky byly podobné, ale vypadá to, jako kdyby přece jen mírnější nabídka nebo respektive výhodnější byla nastolena ve prospěch Karlovarského kraje.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Neřekl bych výhodnější, je to jenom časový, časová návaznost těch dvou jednání. Ta nabídka je úplně stejná pro oba dva kraje, co se týče té návratné finanční výpomoci a rozložení finanční korekce, jinak to, že centrální vláda bude trvat na úplné úhradě korekce z Regionálního operačního programu, respektive z jednotlivých krajů, to je pro oba, pro oba kraje stejné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to je pro oba kraje stejné, tedy pane Navrátile, to je otázka na vás. Vy jste také mluvil o tom, že částečně by kraje měly přijmout odpovědnost, z toho se dá vydedukovat to, že by i podle vás měl stát nějakým způsobem na zaplacení pokuty participovat. Pokud přes toto, jak se říká, nepojede vlak, i tak bude pro vás možné tedy si půjčit od státu a tu pokutu zaplatit?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
A tak tady musíme rozlišovat můj osobní názor a potom názor, který projde zastupitelstvem, takže ano, pro mě osobně je přijatelné, i když se přijme takzvaně ta varianta tři, to znamená, že se bude podílet 100 % kraje, i když vnitřně jsem přesvědčen o tom, že by nějakou odpovědnost ministerstvo mít mělo, protože skutečně dva z těch čtyř bodů, které napadala ta auditní zpráva, tak je tam plně v kompetenci ministerstva financí. Ale vnímám realitu, vnímám to, co je možné, a myslím, že pro ten Karlovarský kraj jako celek je lepší zaplatit korekci a půjčit si, protože to je lepší pro jeho občany.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ministerstvo nechce dát nic, nebo respektive stát nechce zaplatit na té korekci nic, copak ministerstvo nic nezanedbalo? Vy nastavujete pravidla, vy máte kontrolní funkci, vy jste auditní orgán, kraje jsou jen příjemci dotací, pane náměstku.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Tak já bych neřekl, že kraje jsou pouhými příjemci, v roce 2007 proběhla politická dohoda o tom, že budou existovat regionální operační programy, a to za předpokladu a požadavku ministerstva financí, že kraje převezmou plnou zodpovědnost.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To je všeobecně známá informace, ale projekty auditujete vy jako ministerstvo financí, takže kontrolní funkci, odpovědnost byste měli nést, možná tedy i s tím dopadem na placení pokuty, jak zmiňují kraje.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Ministerstvo financí důsledně sledovalo program od roku 2009, kdy zastavilo certifikaci projektů ve zdravotnictví a v návaznosti na další sérii trestních řízení samozřejmě tato řízení sledovala a vyvozovala z toho důsledky. A jedním z těch důsledků těchto trestních řízení je i zmiňovaný audit, který objevil nesrovnalosti. Já bych jenom rád na závěr doplnil, že ta desetiprocentní korekce je plošnou korekcí za problematiku výběru projektů, která je v plné kompetenci výboru regionální rady, nikoliv ministerstva financí, a dále extrapolovaná korekce se vztahuje na oblast veřejných zakázek, čili opět věc mimo působnost centrálních úřadů.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, pane Navrátile, proč by měl stát platit částečně vaše pokuty? Proč by měl za chyby ve vašich krajích platit i daňový poplatník z kraje jiného?

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
Tak desetiprocentní korekce nebyla čistě jenom za výběr jednotlivých projektů, za ten schvalovací systém. Tam bohužel byly i zmíněny záležitosti vnitřního auditu, který byl zřízen nesprávně, a to je jedna z těch věcí, které tam byly připomínány. Navíc potom 12,41 %, což je ta extrapolovaná položka za chyby v jednotlivých projektech, no tak se musíme podívat dopodrobna, za jaké chyby v těch projektech to je. Mnohdy ti žadatelé neměli žádný problém s ÚHOSem, neměli žádný problém s legislativou naší, mnohdy tam proběhlo policejní vyšetřování, které nic neshledalo, ale prostě je tady nesoulad mezi naším zákonem 137 o výběrových řízeních a mezi pohledem Evropské komise. Ten problém je dlouhodobý, navíc pro Evropskou komisi nejsou žádným způsobem závazné rozhodnutí ÚHOSu. Prostě tady jsou žadatelé dáni do situace, kdy nemají jistotu, že když budou postupovat v souladu s českou legislativou, že nebudou trestáni podle evropského pohledu práva. A to je jednoznačně věc, na kterou má vliv, neříkám ministerstvo financí, to v žádném případě, ale jednoznačně vláda.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, pane náměstku, tuto odpovědnost vláda, stát nepřevezme a trváte na tom, že celou pokutu si budou muset oba kraje zaplatit sami, pokud budou chtít, aby ten program pokračoval.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Přesně tak. Ministerstvo financí rozhodně trvá na tom, že příslušná finanční korekce musí být uhrazena zastupitelstvy nebo respektive kraji, jednotlivými kraji.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já vám děkuji oběma za účast v této diskusi, na shledanou.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty
--------------------
Rovněž děkuji, na shledanou.

Petr NAVRÁTIL, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad /ČSSD/
--------------------
Děkuji, na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější