Novinky

Státní dluhopisy. Na zájemce čeká druhé kolo

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF
 • Rozhovor
 • Plzeňský deník
 • Petr Pavelek
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Veřejný sektor

Rozhovor s Petrem Pavelekem, ředitelem odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.
Zdroj: Plzeňský deník| 5.12.2011 | Příloha - Moje peníze - finanční služby | Strana: 53  | Autor: ZBYNĚK ZAJÍC


 

 •  

 • Ministerstvo financí naváže na letošní praxi, ale počet zapojených bankovních institucí ještě rozšíří

  Za méně než týden se v říjnu podařilo prodat občanům a neziskovým organizacím státní dluhopisy za více než dvacet miliard korun; zájemců bylo přes 33 tisíc. Poptávka tak překonala očekávání, protože původně se počítalo jen s polovinou této částky. Co plánuje Ministerstvo financí ČR dále? Na dotazy odpovídá ředitel odboru řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek.

  * Historicky první emise spořicích dluhopisů je považována za úspěch, nicméně hned se objevily kritické hlasy, že tyto dluhopisy jsou pro stát nevýhodné, protože na úrocích zaplatí více, než kdyby je prodal přímo velkým finančním skupinám. Jaký je váš názor?

  Cílem projektu bylo nabídnout občanům investici za podmínek srovnatelných s těmi, které mohou využívat velké finanční skupiny. Pro stát je výhodné zejména to, že se podařilo rozložit rizika financování státního dluhu – a stát tak není v tomto ohledu závislý pouze na omezeném počtu velkých finančních skupin. Nepotvrdilo se, že stanovené úrokové výnosy jsou příliš vysoké. Ty je totiž nutné určovat vždy s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů, a nikoli pouze podle výše výnosů v den zahájení prodeje. A momentální vývoj je charakteristický prudkým růstem úrokových nákladů. Mnoho vyspělých evropských států má dokonce nyní problém své dluhopisy prodat – Česká republika si však zatím vede velmi dobře.

  * V tisku se lze dočíst také o tom, že celá emise byla prý připravena se záměrem, aby dluhopisy skoupily podivné zájmové skupiny přes neziskové organizace. Co je na tom pravdy?

  Statistika takové spekulace naprosto vyvrací. Z objemu 20,4 miliardy korun si neziskové organizace pořídily jen minimální část, asi jeden a půl procenta. Mezi nimi byly také například odbory, což nás velmi potěšilo. Znamená to, že důvěřují rozpočtové politice vlády a její snaze snižovat deficity veřejných rozpočtů. Naším záměrem je zpřístupnit dluhopisy co největšímu počtu subjektů; neexistuje žádný důvod bránit neziskovým organizacím v účasti.

  * Objevily se také informace, že dluhopisy jsou výhodné zejména kvůli jakémusi „triku“, podle něhož se z úrokového výnosu nemusí odvádět žádná daň. Můžete odhalit tento „trik“?

  Nejde o nic podobného. Ministerstvo financí musí důsledně dodržovat zákon o daních z příjmů. Aprávě tento zákon stanovuje postup zdanění příjmů z úrokových výnosů včetně postupu při zaokrouhlování. Protože jeden dluhopis má nominální hodnotu jednu korunu a základ daně se stanovuje samostatně pro každý cenný papír, výsledná daň je vlivem zaokrouhlení nula korun. Tento postup se nijak neliší od ostatních dluhopisů a od většiny jiných cenných papírů.

  * V průběhu podzimní emise si lidé mohli objednávat dluhopisy ve 400 pobočkách třech největších bank (ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka). Uvažujete o rozšíření míst, kde si lidé budou moci koupit dluhopisy v budoucnosti?

  Určitě. Již nyní jednáme s dalšími finančními institucemi, které musí ovšem splnit všechny technické a právní podmínky. Cílem je přiblížit prodej dluhopisů co nejvíce občanům. Uvažujeme také o elektronické distribuci.

  * Vyskytly se v průběhu upisování, tedy období, kdy lidé mohli chodit na pobočky a zadávat objednávky, nějaké problémy?

  K některým technickým problémům na straně distributorů skutečně došlo. Bankovní poradci například sdělovali žadatelům, že cenu upisovaných dluhopisů mohou uhradit i ve dvou či více platbách. Posléze však jeden z distributorů zjistil, že tyto platby nedokáže zpracovat a začal vracet platby zpět na účet, ze kterého byly odeslány. V některých případech byla sjednána náprava, v jiných nikoli. Za případné komplikace se občanům omlouváme, nicméně nevznikly na naší straně.

  * Jak se držitelé dluhopisů dozvědí, že nákupní operace řádně proběhla?

  Nanejvýš v průběhu prvních prosincových dní by měl vlastníkům přijít listinný výpis z majetkového účtu, který prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů vede ministerstvo financí. Zaslání je zdarma.

  * Co se stane, když některé údaje na výpisu nesouhlasí? Například když se občan domnívá, že v bance koupil jiný počet dluhopisů než ten, který je uvedený na výpisu?

  Je potřeba se neodkladně obrátit přímo na ministerstvo. Buď e–mailem na adresu sporicidluhopisy@mfcr.cz, nebo dopisem na adresu Ministerstvo financí ČR, Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku, Letenská 15, 118 10 Praha 1. Náprava bude sjednána neodkladně.

  * A jak postupovat, když výpis nepřijde vůbec?

  Kdyby se tak nestalo do devátého prosince, je potřeba opět se obrátit na Ministerstvo financí ČR, stejnými způsoby.

  * Co se stane, když občan změní adresu, jméno nebo některý z údajů, který uvedl při úpisu?

  Občan by měl přijít na konkrétní pobočku jedné z těch bank, které poskytují služby týkající se státních dluhopisů. Nemusí se přitom jednat o pobočku, kde podával žádost o úpis. Zde vyplní žádost o změnu příslušných údajů o majiteli účtu. Hlavní údaj, na který by si občané měli dát pozor, je číslo peněžního účtu, aby se nestalo, že úrokové výnosy a nominální hodnota dluhopisu budou vyplaceny na špatný peněžní účet. Změny těchto údajů se provádějí bezplatně.

  * Může se stát, že držitel dluhopisů zemře. Nepropadnou potom státu?

  Nikoli, stanou se předmětem dědictví. Poté záleží na tom, co bude či nebude mít zesnulá osoba uvedeno v závěti. Spořicí státní dluhopisy podléhají stejnému režimu, jaký se uplatňuje u ostatního majetku, který podléhá dědickému řízení.

  * Vydá ministerstvo financí v roce 2012 další emisi státních dluhopisů?

  Ano, počítáme s tím. Předpokládáme, že by mohlo dojít ke dvěma emisím, jedna v první polovině roku, druhá před Vánocemi. Podrobnosti zveřejníme v polovině prosince v publikaci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012.

  * Jaký zájem očekáváte?

  Nemáme důvod se domnívat, že by byl zájem nižší než letos. Spořicí dluhopisy jsou považovány za bezrizikovou investici v současné nejisté době. Pořízení není spojeno s žádným poplatkem a minimální částka je nastavena tak nízko, že je dostupná skutečně každému, kdo má zájem spořit touto formou.

  * Kde se zájemci dozvědí další informace?

  Například na webové stránce https://www.sporicidluhopisycr.cz/  , případně www.facebook.com/ /sporicistatnidluhopisy. Zde si může také každý vypočítat, jaký úrokový výnos dluhopisy přinesou, shlédnout různé aktuality, nalézt vzory formulářů i seznam distribučních míst. Případně je možno se informovat na bezplatných telefonních linkách distributorů 800 207 207, 800 188 188 nebo 800 150 250.

   

 • Doporučované

  Nejčtenější