Novinky

MF nemůže nahrazovat konání orgánů činných v trestním řízení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Mostecká uhelná společnost
  • Veřejný sektor
  • Rozhovor
  • Ozvěny dne

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 16.11.2011 | 18:10 | Pořad: Ozvěny dne

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude se český stát třeba se zpožděním ucházet o miliardy, o které možná přišel v 90. letech v rámci privatizace Mostecké uhelné společnosti? Otázka, k níž dalo nový podnět vyšetřování švýcarských úřadů, když našli na podezřelých účtech 12 miliard korun a obžalovali několik lidí z praní špinavých peněz. Většinou Čechů, bývalých manažerů Mostecké uhelné. Na zdejší politické i právnické scéně se teď vedou diskuse, jestli stát v téhle souvislosti utrpěl nějakou újmu a měl by se přihlásit jako poškozený v celé kauze. A zda nepropásl příležitost, kdy to ještě mohl udělat. Zabývat se tím dnes měla vláda, nakonec ale tenhle bod odsunula na pátek, tam ho předloží ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer přeji. Děkuji za pozvání.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, do sporu, jestli stát nezaspal v tomhle směru, zasáhl dnes někdejší státní zástupce, vrchní státní zástupce v Praze Vlastimil Rampula. Mladé frontě DNES řekl, že nakupování akcií Mostecké uhelné za její vlastní peníze jaksi nebylo protizákonné, souhlasíte s ním, s tímto výkladem?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Promiňte, ale já jsem ministr financí, já nemohu simulovat činnost orgánů činných v trestním řízení a říkat, co bylo nebo co nebylo protizákonné. To opravdu může jenom státní zastupitelství. Já jako ministr financí mohu říct pouze to, že my neevidujeme žádnou škodu, to neznamená, že se někdo nedopustil jednání, které škodu způsobilo. Ale abychom mohli škodu evidovat, abychom jí mohli vyčíslit, což je nezbytné, když se hlásíte někam jako poškozený, tak také musíte si být vědom toho, že budete muset umět vyčíslit škodu, která vám vznikla, tak někdo musí označit právě ten skutek, to protiprávní jednání, kterým ta škoda mohla vzniknout, a to jsme nikdy od státního zastupitelství nedostali. Státní zastupitelství se tím zabývá 5 let a já věřím, že zcela profesionálně a odpovědně. Teprve po roce bylo informováno  ze švýcarské strany i ministerstvo financí, my od té doby neustále říkáme, máme na to bohatou korespondenci, státnímu zastupitelství - označte nám skutek, který nám mohl způsobit škodu, protože my žádnou škodu neevidujeme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale právě proto, pane ministře, jsem se ptala i na tu první otázku, mě by zajímal ne třeba právní, ale váš názor na to, co říká Vlastimil Rampula, který byl odvolaný, jestli právě tím se dá zdůvodnit, proč vlastně tedy vrchní státní zastupitelství v Praze nekonalo, jestli vy na to máte nějaký názor, že se to dá označit za zákonnou činnost?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Je-li státní zastupitelství přesvědčeno, že to nebyl trestný čin, tak já jsem povinen to vzít na vědomí jako každý jiný občan a pokud to nebyl trestný čin, tak si mohu myslet, že to byla třeba velká nemravnost, ale není možné, není možné vyčíslovat škodu v trestním řízení, pokud trestný čin nebyl, to prostě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A nedá se v tomhle směru vycházet i ze zjištění švýcarských úřadů, ty říkají, že manažeři bývalé, tedy manažeři Mostecké uhelné společnosti, bývalí manažeři jaksi jsou podezřelí z praní špinavých peněz, nekalých obchodů, a také s tím souvisí těch 12 miliard, jestli se nedá vycházet z toho?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Oni jsou tam stíháni za praní špinavých peněz, ale nikde nebylo vzneseno obvinění z toho zdrojového skutku, odkud těch 12 miliard může pocházet a kdo tedy byl teoreticky poškozen. Oni teoreticky mohou pocházet odkudkoliv, to byly peníze soukromých osob, o které se švýcarské orgány domnívají, že jsou takzvaně prány, ale nikde není popsán ten zdrojový skutek. První velmi vágní, na mé neustálé naléhání, na obě dvě státní zastupitelství, jak na české, tak na švýcarské, tak první velmi vágní formulace, z čeho by tak asi ty osoby mohly být viněny, jsme dostali, na to je taky doklad 14. října tohoto roku. Teprve 14. října švýcarská prokuratura poprvé velmi mlhavě, tam nejsou obsáhlý konkrétní skutky, a velmi mlhavě řekla 4 okruhy, z čeho by mohly být ty osoby viněny. Takže jaksi tvrdit, že ministerstvo financí zaspalo v tomto případě, znovu opakuji, 14. října první alespoň částečná informace, i když zdaleka ne dostatečná ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bude tedy teď, co navrhnete vládě v pátek?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Je to velmi jednoduché. Buď státní zastupitelství nalezne odvahu nebo bude mít důvod označit protiprávní jednání, kterému Česká republika mohla vzniknout škoda, pokud to protiprávní jednání označí, tak my budeme schopni vyčíslit škodu a podat žalobu, kterou se připojíme k trestnímu řízení ve Švýcarsku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, můžeme se ještě připojit k tomu trestnímu řízení, protože padají ty úvahy, že už to není možné.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Můžeme, já současně předložím vládě memorandum právní konzultované se švýcarskou prokuraturou, že to samozřejmě možné je, nikoliv podle článku 118 švýcarského trestního řádu, ale podle článku 122.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když státní zastupitelství, jak vy říkáte, nenajde důvody nebo odvahu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
No, pak je obrovské riziko nést na bedrech takovéhoto řízení, popřípadě riskovat i odškodné v případě neúspěchu za předpokladu, že nemáme ani teoretickou šanci vyčíslit škodu. A upřímně řečeno, já jsem požádal pana, já jsem napsal dopis panu premiérovi se všemi těmito přílohami a požádal jsem ho o koordinaci státních institucí, protože tady je potřeba, abychom se skutečně dohodli, zda, zda budou ty instituce konat nebo nebudou, tím neříkám, že teď nekonají, prostě na to můžou být rozdílné názory, ale já znovu opakuji, abychom mohli mít šanci vyčíslit škodu a připravit se k obžalobě, musíme znát ten skutek, z kterého ty peníze vznikly a kde by mohla být Česká republika poškozena. A to jsou jenom dvě možnosti. Buďto vláda prodala levně a dopouštěla se přitom protiprávního jednání, anebo se protiprávního jednání dopouštěli manažeři, přičemž pan doktor Rampula říkal, že to není trestná činnost. Státní zastupitelství se tím zabývá 5 let. Já nemám nejmenším šanci konstatovat něco jiného, než vzít na vědomí autoritu orgánů činných v trestním řízení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvádí ministr financí Miroslav Kalousek. Děkuji. Na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější