Novinky

Reakce MF na článek v Hospodářských novinách ze dne 13.10.2011 o odměňování státních úředníků

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Hospodářské noviny
  • Odměňování státních úředníků
  • Veřejný sektor

„Nejlépe placený úředník: ředitel č. 11“
Hospodářské noviny | 13.10.2011 | strana: 4 | rubrika: Česko | autor: Radek Kedroň, Vojtěch Blažek

Reakce MF:

Dne 13.10.2011 byl v Hospodářských novinách uveřejněn článek o odměňování státních úředníků „Nejlépe placený úředník: ředitel č. 11“. Z důvodu možných spekulací uvádíme upřesnění informací, které byly Hospodářským novinám poskytnuty.

Ministerstvo financí na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytlo anonymizované údaje (označení pořadovým číslem, nikoliv číslem útvaru) o celkové výši platů a odměn vedoucích zaměstnanců (náměstci ministra, vrchní ředitelé, ředitelé odborů) a poradců ministra. V případě ředitele číslo 11 tudíž nešlo o ředitele odboru 11, pana Karla Tylla, ale pouze o označení pořadovým číslem.

Doporučované

Nejčtenější