Novinky

Stát se nechystá zvýšit daň z nemovitostí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Lidové noviny
  • Deníky VLP
  • Daň z nemovitosti, pozemková daň
  • Veřejný sektor

„Stát se chystá zvýšit daň z nemovitostí“
Lidové noviny | Datum: 3.10.2011 | Strana: 01 | Rubrika: Titulní strana | Autor: František Bouc, Martin Zvěřina
„Centra měst podraží kvůli vyšší dani“
Deníky VLP | Datum: 4.10.2011 | Strana: 12 | Rubrika: Česká Republika | Autor: Zpravodajové Deníku a ČTK

Reakce MF

Lidové noviny na titulní straně informovaly o plánovaných změnách při konstrukci daně z nemovitostí. Nadpis článku Františka Bouce i sloupek Martina Zvěřiny však přinášejí nepřesné informace, které uvádějí veřejnost v omyl. Nepřesně o úmyslu MF informovaly také regionální deníky VLP.

Především je nutno zdůraznit, že plánem ministerstva financí není zvýšit daň z nemovitostí. Chceme pouze umožnit obcím, aby mohly rozlišit koeficient daně z pozemku dle kvality infrastruktury v konkrétní části obce. Skutečná výše daňové zátěže, zda se bude zvyšovat, či snižovat, závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce po zohlednění místních podmínek. Celá záležitost se bude týkat pouze daně z pozemku, nikoli ze staveb, jak mylně píše Martin Zvěřina.

Dále připomeňme, že výnos daně z nemovitostí se stává stoprocentním příjmem rozpočtu té obce, kde se daná nemovitost nachází. Těžko proto může chtít Martin Zvěřina zvýšení kvality služeb státu zrovna v souvislosti s touto daní. Předpokládáme ale, že v řadě obcí proběhnou diskuse o použití výnosu daně a o kvalitě služeb a hospodaření obecního úřadu. Občané jistě budou chtít vědět, co jim z případně vyššího výnosu obec zajistí a jak se projeví v obecním rozpočtu. Nepřímým důsledkem tak bude i zvýšení kontroly ze strany veřejnosti.

Cílem změny není zvýšení daňového výnosu, ale zohlednění kvality infrastruktury a občanské vybavenosti ve výši daně z pozemků. Zároveň umožníme obcím vyšší míru rozpočtové samostatnosti. V současnosti totiž české obce mohou ovlivnit daňové příjmy téměř nejméně ze všech vyspělých zemí.

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Doporučované

Nejčtenější