Novinky

Začíná prodej Spořicích státních dluhopisů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Jan Thorovský
  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Ranní interview
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor

Rozhovor s Janem Thorovským, vedoucím oddělení Financování státu a řízení likvidity.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 3.10.2011 | 07:50 | Pořad: Ranní interview

 


Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Máme pondělí 3. října a ode dneška začíná prodej spořících státních dluhopisů. Objednávat si je můžeme až do 1. listopadu. Pilotní emisi připravili ministerstvo financí. V naší krátkovlné vysílačce je teď Jan Thorovský, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí. Dobrý den.

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Dobré ráno, děkuji za pozvání do pořadu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dnes tedy můžu přijít do České spořitelny, ČSOB nebo Komerční banky a co tam řeknu? Prosím, za tisíc korun státní dluhopisy?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Pokud přijdete dnes na pobočku, můžete si požádat o úpis spořících státních dluhopisů, přičemž minimální investovaná částka je tisíc korun. Můžete si zvolit jakoukoli částku a můžete si vybrat ze tří typů spořících státních dluhopisů.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Proč stát sahá k tomuto pilotnímu projektu?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Stát především reaguje na poptávku občanů o možnost přímého nákupu státních dluhopisů, o které dlouhodobě projevují zájem.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Je to reakce na poptávku občanů, anebo svým způsobem se tím dá taky výrazněji přispět do státního rozpočtu?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Samozřejmě je to jeden ze způsobů financování státního dluhu a ministerstvo financí má zájem o rozšíření investorské základny o české občany nebo o domácnosti, protože je to stabilní prvek financování státního dluhu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Když by tedy lidé začali mít o tuto formu spoření nebo investice, co je to spíš?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Je to samozřejmě, státní dluhopis je investice, ale vzhledem k tomu, že domácnosti své prostředky potřebují nějakým způsobem zhodnotit a spořit, tak dá se říci, že se jedná o formu spoření.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Je to bezpečná investice?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Určitě. Státní dluhopis patří mezi nejbezpečnější investice. Je to velmi konzervativní investiční produkt a návratnost vložených prostředků je téměř absolutní u státního dluhopisu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Návratnost je jedna věc, v nynější ekonomické situaci určitě důležitá a zajímavá, můžu na těchto spořících státních dluhopisech i vydělat?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Spořící státní dluhopisy nabízejí velmi zajímavý výnos. U jednoleté varianty je tento výnos ve výši 2 % a u pětiletých variant u kuponového a investičního dluhopisu je tento výnos rostoucí, každý rok narůstá. V prvním roce je tento výnos 0,85 %, ve druhém roce 1,50 %, ve třetím roce 3%, ve čtvrtém roce 4,5 % a v posledním pátém roce 6 %. Tento výnos dává roční průměr 3,09 %.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jak zohledňujete inflaci?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Inflace není zohledněná v tom smyslu, že by výnos dluhopisů byl navázán na inflaci, ale vzhledem k tomu, že, že u jednoletého dluhopisu se výnos ve výši 2 % i u pětiletých variant ve výši 3,09 % pohybuje v podstatě nad inflačním cílem České národní banky, tak dluhopisy, státní dluhopisy by měly ochránit investora i před inflací.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pořád mi zní v uších taková věta, že je to spíš, spíš než zhodnocení peněz zachování její hodnoty.

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Ano, samozřejmě státní dluhopisy nabízejí zachování hodnoty uložených prostředků a pokud investor na tom něco vydělá, bude záležet na výši inflace v následujících letech.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ty výnosy z dluhopisů podléhají zdanění, anebo ne?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Ano, samozřejmě státní dluhopisy podléhají standardnímu zdanění podle zákona o dani z příjmu. A u fyzických osob toto zdanění probíhá formou srážkové daně ve výši 15%. Vzhledem k tomu, že spořící státní dluhopisy mají nominální hodnotu jedna koruna, tak vlivem zaokrouhlování je efektivní zdanění nulové.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Poslyšte, co kdyby někdo chtěl, koupí si třeba ty dluhopisy na 5 let, chtěl vyplatit ty peníze předčasně, půjde to?

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Samozřejmě tuto možnost ministerstvo financí nabízí. U jednoleté varianty budou stanoveny dva termíny ročně, kdy může vlastník dluhopisu požádat o předčasné splacení a veškeré vložené prostředky mu budou vráceny bez jakýchkoli sankcí či poplatků. U pětiletých variant také budou vložení prostředky při předčasném splacení vráceny bez jakýchkoli sankcí a poplatků a možnost požádat o předčasné splacení bude již po jednom roce a vlastník obdrží také příslušnou část úrokového výnosu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju za rozhovor. To byl Jan Thorovský z ministerstva financí. Na slyšenou.

Jan THOROVSKÝ, vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity ministerstva financí
--------------------
Děkuji, na slyšenou.

Doporučované

Nejčtenější